Het is meestal een van de gevolgen van het ouder worden, osteoartritis ofwel slijtage aan de gewrichten. De smeerlaag tussen bot en kraakbeen die bijvoorbeeld heup en knieën soepel houdt verdwijnt; lopen gaat daardoor vanaf een bepaalde leeftijd minder goed. Maar het middel om die problematiek te verhelpen is in de maak.

Feitelijk bij toeval, vertelt Theo Verrips, biowetenschapper en hoogleraar aan de universiteit van Utrecht. Samen met vier andere projectpartners is hij al een aantal jaren bezig met het ontwikkelen van therapeutische antilichamen waarmee de veroudering van de gewrichten in knie en heup kan worden tegengegaan. Verrips: “Ik kwam via een collega in contact met Marcel Karperien, werkzaam aan de Universiteit Twente, die zich bezig hield met onderzoek naar kraakbeenstructuren. Vanuit mijn kennis van antilichamen besloten we (Universiteit Twente en bedrijf QVQ) onderzoek te starten naar de mogelijkheid om met specifieke antilichamen de veroudering van de kraakbeenstructuur te verhelpen.”

Hij vertelt dat de eerste resultaten er al vlug waren. Andere onderzoekers sloten zich bij het project aan dat verder werd uitgebouwd en een bedrijfsmatige opzet kreeg. “Enige tijd na het binnenhalen van het eerste octrooi hebben we een bedrijf opgericht, Orthos TR.” De volgende stap was het zoeken naar investeerders, zegt hij. “We zijn met enkele grote partijen gaan praten en hebben contact gezocht met STW. Die verstrekken onder meer leningen onder gunstige voorwaarden om wetenschappelijk onderzoek economisch nut te geven.”

Daarnaast werd er een beroep gedaan op TRIAS, geeft Verrips aan. “Marcel Karperien had al eerder van hun diensten gebruik gemaakt en was daar heel tevreden over. Ze kennen de academische wereld en weten hoe een goed onderbouwde aanvraag in te dienen.”

De door TRIAS opgestelde aanvraag ging naar het Operationeel Programma Oost (OP-Oost), hét subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in Overijssel en Gelderland en onderdeel van het Europese programma EFRO. Met succes. “We zitten in de afronding van het beschikkingsproces. Er ligt nu dus een goed fundament om op voort te bouwen. Via een lease-constructie kan de benodigde apparatuur aangeschaft worden, nodig voor de productie van de antilichamen voor dierpatiënten. Dat zijn nieuwe en zeer belangrijke studies. Slagen die, dan kan snel daarna begonnen worden met microdosing studies bij mensen met osteoartritis. TRIAS blijft ons daarom begeleiden bij het aanvragen en uitvoeren van de benodigde subsidietrajecten, ook voor het kunnen maken van deze volgende stap

“Ze kennen de academische wereld
en weten hoe een goed onderbouwde
aanvraag in te dienen.”

Vandaag maakte het LIOF bekent dat voor de subsidieregeling MIT-Zuid Haalbaarheid in Limburg een bedrag van €842.480,- is toegekend aan in totaal 34 haalbaarheidsprojecten (voor meer informatie zie: http://ow.ly/VBjv30ljxph). 

In totaal werden er 83 haalbaarheidsprojecten ingediend door Limburgse ondernemers. 21% van deze aanvragen werden begeleid door TRIAS. Waar het gemiddelde slagingspercentage op 40% lag scoorde TRIAS met ruim 78% aanzienlijk hoger.

De subsidieregeling MIT-Zuid is bedoeld om innovatiekracht van het MKB te versterken. Naast de MIT-Zuid Haalbaarheid is het dit jaar ook mogelijk om aanvragen in te dienen voor de MIT Zuid R&D samenwerking. Deze regeling heeft als doel: industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dat bijdraagt aan de vernieuwing of nieuwe toepassing van producten, processen of diensten. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 6 september 17.00 uur.

De leerlingen van basisschool De Parel in Berlicum, gelegen in de gemeente Sint-Michielsgestel willen heel graag voetballen, alleen is het schoolplein daar te klein voor. Het schoolplein grenst aan één kant aan een parkje dat hoort bij het naastgelegen verzorgingshuis. Aan de andere kant grenst het aan een groenzone met een wadi (infiltratievoorziening) en een hondentoilet. Aan deze groenzone grenzen ook appartementen en eengezinswoningen.

Langzamerhand is door de leerlingen de wadi in gebruik genomen. Geleidelijk verschoven de goals naar de stoep, werd de wadi steeds kaler en kwamen er steeds meer ballen op de gevels van de omringende woningen terecht. Zowel de omwonenden als leerlingen en hun ouders begonnen te klagen.

Om tot op een oplossing te komen is er een bijeenkomst gepland met de omwonenden van de groenzone. Bij deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de school, een projectontwikkelaar, de gemeente, bewoners van de appartementen en eengezinswoningen en begeleiders van Cello aanwezig. De school is namelijk gelegen in het “Hart van Berlicum”, een nieuwbouwproject in de bestaande kern van Berlicum binnen de gemeente Sint-Michielsgestel.

Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst is het idee ontstaan om de groenzone in te richten als verlengde van het schoolplein. Dit om de overlast voor de omwonenden om te zetten in een meerwaarde. Na een aantal gezamenlijke overleggen is er een ontwerp gemaakt voor het verlengde schoolplein. Om de verbinding tussen de kinderen en de bewoners te vergroten is zorgorganisatie Vivent bij het project betrokken. Vivent is bij het project betrokken om het park meer toegankelijk te maken voor ouderen.

Nadat het definitieve ontwerp aan iedereens eisen voldeed moest overgegaan worden tot realisatie. Echter was de financiering een struikelblok. Door de projectontwikkelaar, het schoolbestuur en de gemeente was al een bijdrage toegezegd, maar de begroting was nog niet rond.

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie 
toegekend met het maximaal aantal te 
behalen punten.”

Om mee te denken met de plannen heeft de gemeente Sint-Michielsgestel de hulp ingeroepen van een subsidieadviseur van TRIAS. Deze subsidieadviseur heeft in een adviesgesprek de subsidievoorwaarden doorgenomen en tips gegeven om de projectfinanciering rond te krijgen. De subsidie is vervolgens ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant om de groenzone te kunnen realiseren. Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten. Nu de subsidie toegekend is en de begroting rond is kan er gestart worden met de realisatie van het plan!

Het is meestal geen kwalificatie die je als muzikant wilt horen: ‘slaapverwekkend’. Bij het product waar het in Heerlen gevestigde Qwiek momenteel aan werkt, is het echter noodzaak. Het ruim vijf jaar geleden opgerichte Qwiek houdt zich bezig met de ontwikkeling van producten voor de zorg, meer specifiek ouderen en gehandicapten. Producten die mensen prikkelen en activeren of juist tot rust brengen. “Het zijn zorgondersteunende producten zoals spelmodules of visuele hulpmiddelen, legt technisch directeur Tom Frissen uit. “We zijn actief in heel Nederland, hebben contacten met uiteenlopende zorgverleners en spelen in op behoeftes die we in die markt signaleren. Op die manier willen we meerwaarde creëren.” Zo’n innovatief hulpmiddel is de Qwiek.snooze, een product dat er aan moet bijdragen dat ouderen met dementie beter slapen. “Een bekend probleem bij ouderen met dementie is dat ze ’s nachts onrustig kunnen zijn, slecht slapen en de neiging hebben om rond te dwalen. Waardoor ze overdag vermoeid zijn. Met ontspannende, vertrouwde muziek willen we die problematiek aanpakken.”

 

Het idee, zegt hij, kwam van een student die voor zijn afstudeeropdracht tijdelijk bij Qwiek werkzaam was. Vervolgens werd er contact gelegd met muziektherapeuten uit het hele land. Met hun input wordt de Qwiek.snooze nu verder ontwikkeld. “We hebben inmiddels een prototype ontwikkeld waarmee we aan het testen zijn. We willen komen tot een comfortabel product met een onopvallend geluidssysteem dat onder meer werkt met sensoren.” Om het onderzoek en de ontwikkeling te bekostigen werd onder meer gekeken naar subsidiemogelijkheden. Daarvoor werd de ondersteuning van TRIAS ingeschakeld, maakt Frissen duidelijk. “We deden op dat vlak tot voor kort weinig, vanwege de uitgebreide verslaglegging en administratieplicht die vereist is. TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid. We zijn uitgekomen bij LIOF en hun programma LimburgMakers. Dat sloot prima aan bij onze benadering.”

Inmiddels heeft Qwiek op het gebied van subsidies aanvragen zelf ook enkele stappen gezet, besluit Frissen. “We willen groeien, zetten dus in op innoveren en dat betekent dat we meer aandacht besteden aan verslaglegging en het bijhouden van een uitgebreide administratie. Wellicht dat we in de toekomst zo zelf meer grip krijgen op subsidies. Voor dit traject heeft TRIAS dat op een prima wijze ingevuld. Heel leerzaam.”

15 November j.l. werd de Qwiek.snooze gelanceerd tijdens de dag van de Muziektherapie in de VU in Amsterdam. Ook al wordt het product momenteel nog getest, het is wel al mogelijk om een pre-order te plaatsen. Medio 2019 zal het product verschijnen op de markt.

Voor meer informatie kijk op https://qwiek.eu/snooze

De overheid wil met de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling) innovatieve mkb-ers stimuleren om te innoveren. Slimme samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en de overheid staat hierbij centraal. Hiervoor stelt de overheid stelt diverse instrumenten beschikbaar, zoals de deelname aan een R&D samenwerkingsproject.

TRIAS helpt haar klanten al jaren succesvol gebruik te maken van deze middelen. Zo ook Ingenia Consultants & Engineers BV, Numosa en Bjond Innovation b.v.b.a.. Deze bedrijven richten zich op de ontwikkeling van bitumen uit biologische stromen. Om volledig circulair te kunnen zijn worden de reststromen die bij de productie van deze bio-bitumen vrijkomen gezuiverd. Hiervoor wordt binnen het project ook gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe zuiveringstechnieken. Hiermee is de techniek volledig circulair en worden alle stromen verwaard. Het MIT R&D project geeft de partners de mogelijkheid om hier de komende 2 jaar aan te ontwikkelen. TRIAS is trots dat ze hier aan bij heeft mogen dragen.

Benieuwd of uw project ook binnen de subsidieregeling MIT R&D samenwerkingsproject past? De ervaren adviseurs van TRIAS BV helpen u graag verder. Neem gerust contact op via 077-3560100 of stuur een mail naar info@trias-subsidie.nl!

De Nederlandse overheid stimuleert innovatie via het topsectorenbeleid, om zo met deze 9 topsectoren tot de wereldwijde economische top te blijven horen. Slimme samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en de overheid staat hierbij centraal. Als innovatieve Mkb-er kunt u gebruik maken van de Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT-regeling).

TRIAS adviseert en ondersteunt haar klanten bij het aanvragen en uitvoeren van deze subsidieregeling.  Én met succes, in de afgelopen tender heeft de samenwerking tussen Nedinsco en ViNotion geleidt tot de ontwikkeling van een een robuust multi-sensor 3D-Change-Detection systeem.  Dit systeem moet in militaire omstandigheden continu de omgeving af gaan speuren naar (aanwijzingen voor) bermbommen, waardoor militair personeel de mogelijkheid krijgt om tijdig te reageren. De bedrijven hebben elkaars kennis nodig om van het project een succes te maken en de markt te betreden. Met hulp van TRIAS heeft het project succesvol een beroep gedaan op de MIT R&D.

Benieuwd of uw project ook binnen de subsidieregeling MIT R&D samenwerkingsproject past? De ervaren adviseurs van TRIAS BV helpen u graag verder. Neem gerust contact op via 077-3560100 of stuur een mail naar info@trias-subsidie.nl!

De overheid wil met de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling) innovatieve mkb-ers stimuleren om te innoveren. Hiervoor heeft de overheid diverse instrumenten beschikbaar gesteld, zoals de MIT R&D samenwerkingssubsidie.

Een MIT–R&D samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. R&D samenwerkingsprojecten worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ten minste twee mkb-ondernemingen en de looptijd bedraagt maximaal 2 jaar.

Aanvragen voor deze regeling kunnen worden ingediend van 2 juli 2017 tot en met 6 september 2018. De beoordeling vindt plaats op basis van tendering. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000 per innovatieproject (max. € 175.000 per deelnemer). Hiermee kan uw innovatieproject dat steuntje in de rug krijgen wat nodig is om succesvol te zijn!

TRIAS helpt haar klanten al jaren succesvol gebruik te maken van deze middelen. De ervaren adviseurs van TRIAS BV helpen u dan ook graag verder. Meer weten over deze subsidiemogelijkheid of wat TRIAS BV voor u kan betekenen? Neem gerust contact op via 077-3560100 of stuur een mail naar info@trias-subsidie.nl!

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft enkele nieuwe openstellingen bekendgemaakt voor de regeling Topsector energieprojecten. In het kader van deze openstellingen komt er € 152,5 miljoen subsidie beschikbaar voor nieuwe energie-innovatieprojecten.

Het totale budget van € 152,5 miljoen voor energie-innovatieprojecten is voor schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt. Ook gaat het over energiebesparing en slimme inpassing.

Op 3 april openen de regelingen Demonstratie Energie Innovatie (DEI), Hernieuwbare Energie, BBEG Innovatie, Urban Energy (inclusief Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen, Energie en Industrie: Joint Industry Project (JIP), Wind op Zee R&D, pilots Waterstof en CCUS, Topsector Energie Studies.

Begin mei volgen naar verwachting de openstellingen voor MVI Energie, Geo-energie, Systeemintegratie op de Noordzee en pilots Waterstof en CCUS (tweede openstelling). In de tweede helft van 2018 komen er nog meer regelingen.

Behalve de nieuwe openstellingen is de regeling ook op diverse punten aangepast.

Budgetten

 • Biobased Economy en Groen Gas: Innovatieprojecten (BBEG Innovatie): budget € 3,1 miljoen;
 • Hernieuwbare-energie: budget € 50 miljoen;
 • Carbon capture, utilisation and storage (CCUS): budget € 3,88 miljoen;
 • Waterstof: budget € 3,88 miljoen;
 • Urban Energy: budget € 12,8 miljoen (Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen), € 4,15 miljoen (Zonnestroom-technologieën), € 2,9 miljoen (Warmte en koude installaties), € 1,4 miljoen (Fysieke integratie), € 4,15 miljoen (Flexibele energie-infrastructuur) en € 2,85 miljoen (Energieregelsystemen en -diensten);
 • Demonstratie energie-innovatie (DEI): budget € 20 miljoen per tender;
 • Energie en industrie: joint industry projects: budget € 5,75 miljoen;
 • Wind op zee: R&D-projecten: budget € 4,8 miljoen;
 • Topsector Energiestudies: budget € 5,088 miljoen (Topsector Energiestudies, niet zijnde CCUS) en € 7,76 miljoen (Topsector Energiestudies CCUS).


Ruim € 33 miljoen extra uit de Klimaatenvelop

€ 12,8 miljoen is voor de ontwikkeling van prototypes van innovatieve producten voor aardgasloze wijken, woningen en gebouwen. De programmalijn Aardgasloze wijken maakt deel uit van de tender TSE/Urban Energy. De innovaties dragen bij aan een forse kostenverlaging voor CO2 reductie. 30% lager dan de huidige aardgasvrije oplossingen. Ook verbeteren ze de kwaliteit van de woning, het gebouw of de wijk.

Het extra bedrag van € 33,4 miljoen voor Klimaat wordt verder besteed aan:

 • Topsector Energie studies, inclusief CCUS-studies. Deze regeling is een haalbaarheidsfaciliteit, de beoordeling gebeurt op volgorde van binnenkomst.
 • CCUS pilots en Waterstof pilots. Nieuw is dat deze regelingen in 2018 tweemaal opengaan (in plaats van eenmaal) en dat het subsidiebedrag per project hoger is.

Met Business Roadmaps en het Subsidie Startfee fonds wil Keyport ondernemers uit de regio ondersteunen bij Innovatie en Groeiambities. MKB’ers zitten vol goede ideeën, maar vaak ontbreekt het in de waan van de dag aan focus, tijd en geld om deze ambities te realiseren. Herkent u dit? Laat u dan ondersteunen door experts om hier verandering in te brengen.

Van idee naar plan

Het programma Business Roadmaps helpt u duidelijke keuzes te maken over uw bedrijf, uw strategie, uw ambitie en uw route voor de toekomst. Dat doet u onder begeleiding van een expert. U werkt daarbij een aantal formats uit die u in een online omgeving worden

aangeboden. Tijdens groepsbijeenkomsten en 1-op-1 sessies wordt u hierin begeleid. Maar ook tussendoor, als u online aan de formats werkt. De adviseur kijkt dan met u mee. Aan het einde van deze begeleiding kunt u aan iedereen die voor u en met u werkt duidelijk maken wat u wilt als ondernemer en hoe u dat wilt. Alle neuzen zullen dezelfde kant op staan, die van u! U bent klaar voor structurele groei van uw bedrijf.

Initiator Jean-Paul Urlings: In 5 maanden tijd maak je fundamentele keuzes, je vertaalt je ambitie in concrete stappen en denkt na over positionering en marketing. En over je verdienmodel, financiën, uitbesteden en samenwerken. Het resultaat is een goed doordacht routeplan op 3 A4-tjes, wat je in staat stelt om je koers te volgen, uitdagingen om te zetten in kansen en daadwerkelijk te groeien. En dankzij ondersteuning door Keyport kan uw organisatie momenteel tegen sterk gereduceerd tarief van deze begeleiding gebruik maken.

 

Van plan naar succesvolle subsidieaanvraag

Zodra u weet wat u wilt en kunt ontbreekt het wellicht nog aan één ding: Geld om dit plan uit te voeren. Subsidies zijn een effectieve manier om uw innovatie, ontwikkeling en groei te financieren. Zowel de Nederlandse overheid als de Europese Unie willen het bedrijfsleven ondersteunen. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor het MKB. Ook provincies zetten programma’s uit voor het bedrijfsleven. Speerpunten zijn met name (technische) innovatie, duurzaamheid, grensoverschrijdende samenwerking en de ontwikkeling van nieuwe producten. Voor innovatieve bedrijven liggen er dan ook volop kansen!

Wilt u weten of er kansen voor uw bedrijf liggen? Subsidieadviesbureau TRIAS gaat graag het gesprek met u hierover aan. Als uit deze subsidiecheck een concrete mogelijkheid naar voren komt, kan TRIAS voor u de subsidieaanvraag verzorgen. Hiervoor betalen bedrijven doorgaans een start- en succesfee. Om de drempel te verlagen, is Keyport2020 een pilot gestart waarin ze 50% van de startfee financieren. Alleen als de subsidie wordt toegekend, betaalt u het bedrag weer terug zodat het geld opnieuw beschikbaar kan worden gesteld voor andere ondernemers. Door deze startfee ondersteuning loopt u als bedrijf minder risico, terwijl uw slaagkansen vergroot worden door de professionele ondersteuning.

Meer weten?

Neem contact op met Jean-Paul Urlings van Business Roadmaps,  jpu@bizzdom.biz, 06-82009974 of Kim van der Heul van Subsidieadviesbureau TRIAS, kim@trias-subsidie.nl, 06-19039382.

IamFluidics B.V. i.o. (Enschede), Aquamarijn Micro Filtration B.V. (Zutphen), Bether Encapsulates B.V. (Groningen) en Universiteit Twente (Enschede) ontvangt maar liefst  € 619.115 voor het ontwikkelen van microdruppels voor de industrie.

Europese bijdrage voor innovatieve ondernemers in Oost Nederland

In Overijssel en Gelderland gaan 15 bedrijven van start met vier slimme en duurzame projecten die hun marktpositie versterken. De Europese Unie en de provincies Overijssel en Gelderland stellen hiervoor bijna  € 3 miljoen beschikbaar. Inclusief de eigen bijdrage van de deelnemende bedrijven gaat het om een investering van ruim € 6,6 miljoen in de economie van Oost Nederland.

De OP-Oost subsidie maakt het voor deze bedrijven mogelijk om gezamenlijk te innoveren en Oost-Nederland weer op de kaart te zetten. TRIAS is trots op het behaalde resultaat en wenst de ondernemers veel succes met het project “In-air microfluidics, beter en sneller encapsuleren”.

Microdruppels voor de industrie

Microdeeltjes zijn een belangrijk onderdeel in voedsel, medicijnen en cosmetica. Tot nu toe gaat de massaproductie echter ten koste van de precisie van de deeltjes en dus van de kwaliteit. Met het project ‘In-air microfluidics, beter en sneller encapsuleren’ wordt een nieuwe technologie toepast voor precies gelijke (monodisperse) microdruppels. Hierdoor wordt het mogelijk om op industriële schaal microdeeltjes van hoge kwaliteit te produceren, dit is ook goedkoper en sneller.