De overheid wil met de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling) innovatieve mkb-ers stimuleren om te innoveren. Slimme samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en de overheid staat hierbij centraal. Hiervoor stelt de overheid stelt diverse instrumenten beschikbaar, zoals de deelname aan een R&D samenwerkingsproject.

TRIAS helpt haar klanten al jaren succesvol gebruik te maken van deze middelen. Zo ook Ingenia Consultants & Engineers BV, Numosa en Bjond Innovation b.v.b.a.. Deze bedrijven richten zich op de ontwikkeling van bitumen uit biologische stromen. Om volledig circulair te kunnen zijn worden de reststromen die bij de productie van deze bio-bitumen vrijkomen gezuiverd. Hiervoor wordt binnen het project ook gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe zuiveringstechnieken. Hiermee is de techniek volledig circulair en worden alle stromen verwaard. Het MIT R&D project geeft de partners de mogelijkheid om hier de komende 2 jaar aan te ontwikkelen. TRIAS is trots dat ze hier aan bij heeft mogen dragen.

Benieuwd of uw project ook binnen de subsidieregeling MIT R&D samenwerkingsproject past? De ervaren adviseurs van TRIAS BV helpen u graag verder. Neem gerust contact op via 077-3560100 of stuur een mail naar info@trias-subsidie.nl!

De Nederlandse overheid stimuleert innovatie via het topsectorenbeleid, om zo met deze 9 topsectoren tot de wereldwijde economische top te blijven horen. Slimme samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en de overheid staat hierbij centraal. Als innovatieve Mkb-er kunt u gebruik maken van de Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT-regeling).

TRIAS adviseert en ondersteunt haar klanten bij het aanvragen en uitvoeren van deze subsidieregeling.  Én met succes, in de afgelopen tender heeft de samenwerking tussen Nedinsco en ViNotion geleidt tot de ontwikkeling van een een robuust multi-sensor 3D-Change-Detection systeem.  Dit systeem moet in militaire omstandigheden continu de omgeving af gaan speuren naar (aanwijzingen voor) bermbommen, waardoor militair personeel de mogelijkheid krijgt om tijdig te reageren. De bedrijven hebben elkaars kennis nodig om van het project een succes te maken en de markt te betreden. Met hulp van TRIAS heeft het project succesvol een beroep gedaan op de MIT R&D.

Benieuwd of uw project ook binnen de subsidieregeling MIT R&D samenwerkingsproject past? De ervaren adviseurs van TRIAS BV helpen u graag verder. Neem gerust contact op via 077-3560100 of stuur een mail naar info@trias-subsidie.nl!

De overheid wil met de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling) innovatieve mkb-ers stimuleren om te innoveren. Hiervoor heeft de overheid diverse instrumenten beschikbaar gesteld, zoals de MIT R&D samenwerkingssubsidie.

Een MIT–R&D samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. R&D samenwerkingsprojecten worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ten minste twee mkb-ondernemingen en de looptijd bedraagt maximaal 2 jaar.

Aanvragen voor deze regeling kunnen worden ingediend van 2 juli 2017 tot en met 6 september 2018. De beoordeling vindt plaats op basis van tendering. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000 per innovatieproject (max. € 175.000 per deelnemer). Hiermee kan uw innovatieproject dat steuntje in de rug krijgen wat nodig is om succesvol te zijn!

TRIAS helpt haar klanten al jaren succesvol gebruik te maken van deze middelen. De ervaren adviseurs van TRIAS BV helpen u dan ook graag verder. Meer weten over deze subsidiemogelijkheid of wat TRIAS BV voor u kan betekenen? Neem gerust contact op via 077-3560100 of stuur een mail naar info@trias-subsidie.nl!

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft enkele nieuwe openstellingen bekendgemaakt voor de regeling Topsector energieprojecten. In het kader van deze openstellingen komt er € 152,5 miljoen subsidie beschikbaar voor nieuwe energie-innovatieprojecten.

Het totale budget van € 152,5 miljoen voor energie-innovatieprojecten is voor schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt. Ook gaat het over energiebesparing en slimme inpassing.

Op 3 april openen de regelingen Demonstratie Energie Innovatie (DEI), Hernieuwbare Energie, BBEG Innovatie, Urban Energy (inclusief Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen, Energie en Industrie: Joint Industry Project (JIP), Wind op Zee R&D, pilots Waterstof en CCUS, Topsector Energie Studies.

Begin mei volgen naar verwachting de openstellingen voor MVI Energie, Geo-energie, Systeemintegratie op de Noordzee en pilots Waterstof en CCUS (tweede openstelling). In de tweede helft van 2018 komen er nog meer regelingen.

Behalve de nieuwe openstellingen is de regeling ook op diverse punten aangepast.

Budgetten

 • Biobased Economy en Groen Gas: Innovatieprojecten (BBEG Innovatie): budget € 3,1 miljoen;
 • Hernieuwbare-energie: budget € 50 miljoen;
 • Carbon capture, utilisation and storage (CCUS): budget € 3,88 miljoen;
 • Waterstof: budget € 3,88 miljoen;
 • Urban Energy: budget € 12,8 miljoen (Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen), € 4,15 miljoen (Zonnestroom-technologieën), € 2,9 miljoen (Warmte en koude installaties), € 1,4 miljoen (Fysieke integratie), € 4,15 miljoen (Flexibele energie-infrastructuur) en € 2,85 miljoen (Energieregelsystemen en -diensten);
 • Demonstratie energie-innovatie (DEI): budget € 20 miljoen per tender;
 • Energie en industrie: joint industry projects: budget € 5,75 miljoen;
 • Wind op zee: R&D-projecten: budget € 4,8 miljoen;
 • Topsector Energiestudies: budget € 5,088 miljoen (Topsector Energiestudies, niet zijnde CCUS) en € 7,76 miljoen (Topsector Energiestudies CCUS).


Ruim € 33 miljoen extra uit de Klimaatenvelop

€ 12,8 miljoen is voor de ontwikkeling van prototypes van innovatieve producten voor aardgasloze wijken, woningen en gebouwen. De programmalijn Aardgasloze wijken maakt deel uit van de tender TSE/Urban Energy. De innovaties dragen bij aan een forse kostenverlaging voor CO2 reductie. 30% lager dan de huidige aardgasvrije oplossingen. Ook verbeteren ze de kwaliteit van de woning, het gebouw of de wijk.

Het extra bedrag van € 33,4 miljoen voor Klimaat wordt verder besteed aan:

 • Topsector Energie studies, inclusief CCUS-studies. Deze regeling is een haalbaarheidsfaciliteit, de beoordeling gebeurt op volgorde van binnenkomst.
 • CCUS pilots en Waterstof pilots. Nieuw is dat deze regelingen in 2018 tweemaal opengaan (in plaats van eenmaal) en dat het subsidiebedrag per project hoger is.

Met Business Roadmaps en het Subsidie Startfee fonds wil Keyport ondernemers uit de regio ondersteunen bij Innovatie en Groeiambities. MKB’ers zitten vol goede ideeën, maar vaak ontbreekt het in de waan van de dag aan focus, tijd en geld om deze ambities te realiseren. Herkent u dit? Laat u dan ondersteunen door experts om hier verandering in te brengen.

Van idee naar plan

Het programma Business Roadmaps helpt u duidelijke keuzes te maken over uw bedrijf, uw strategie, uw ambitie en uw route voor de toekomst. Dat doet u onder begeleiding van een expert. U werkt daarbij een aantal formats uit die u in een online omgeving worden

aangeboden. Tijdens groepsbijeenkomsten en 1-op-1 sessies wordt u hierin begeleid. Maar ook tussendoor, als u online aan de formats werkt. De adviseur kijkt dan met u mee. Aan het einde van deze begeleiding kunt u aan iedereen die voor u en met u werkt duidelijk maken wat u wilt als ondernemer en hoe u dat wilt. Alle neuzen zullen dezelfde kant op staan, die van u! U bent klaar voor structurele groei van uw bedrijf.

Initiator Jean-Paul Urlings: In 5 maanden tijd maak je fundamentele keuzes, je vertaalt je ambitie in concrete stappen en denkt na over positionering en marketing. En over je verdienmodel, financiën, uitbesteden en samenwerken. Het resultaat is een goed doordacht routeplan op 3 A4-tjes, wat je in staat stelt om je koers te volgen, uitdagingen om te zetten in kansen en daadwerkelijk te groeien. En dankzij ondersteuning door Keyport kan uw organisatie momenteel tegen sterk gereduceerd tarief van deze begeleiding gebruik maken.

 

Van plan naar succesvolle subsidieaanvraag

Zodra u weet wat u wilt en kunt ontbreekt het wellicht nog aan één ding: Geld om dit plan uit te voeren. Subsidies zijn een effectieve manier om uw innovatie, ontwikkeling en groei te financieren. Zowel de Nederlandse overheid als de Europese Unie willen het bedrijfsleven ondersteunen. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor het MKB. Ook provincies zetten programma’s uit voor het bedrijfsleven. Speerpunten zijn met name (technische) innovatie, duurzaamheid, grensoverschrijdende samenwerking en de ontwikkeling van nieuwe producten. Voor innovatieve bedrijven liggen er dan ook volop kansen!

Wilt u weten of er kansen voor uw bedrijf liggen? Subsidieadviesbureau TRIAS gaat graag het gesprek met u hierover aan. Als uit deze subsidiecheck een concrete mogelijkheid naar voren komt, kan TRIAS voor u de subsidieaanvraag verzorgen. Hiervoor betalen bedrijven doorgaans een start- en succesfee. Om de drempel te verlagen, is Keyport2020 een pilot gestart waarin ze 50% van de startfee financieren. Alleen als de subsidie wordt toegekend, betaalt u het bedrag weer terug zodat het geld opnieuw beschikbaar kan worden gesteld voor andere ondernemers. Door deze startfee ondersteuning loopt u als bedrijf minder risico, terwijl uw slaagkansen vergroot worden door de professionele ondersteuning.

Meer weten?

Neem contact op met Jean-Paul Urlings van Business Roadmaps,  jpu@bizzdom.biz, 06-82009974 of Kim van der Heul van Subsidieadviesbureau TRIAS, kim@trias-subsidie.nl, 06-19039382.

IamFluidics B.V. i.o. (Enschede), Aquamarijn Micro Filtration B.V. (Zutphen), Bether Encapsulates B.V. (Groningen) en Universiteit Twente (Enschede) ontvangt maar liefst  € 619.115 voor het ontwikkelen van microdruppels voor de industrie.

Europese bijdrage voor innovatieve ondernemers in Oost Nederland

In Overijssel en Gelderland gaan 15 bedrijven van start met vier slimme en duurzame projecten die hun marktpositie versterken. De Europese Unie en de provincies Overijssel en Gelderland stellen hiervoor bijna  € 3 miljoen beschikbaar. Inclusief de eigen bijdrage van de deelnemende bedrijven gaat het om een investering van ruim € 6,6 miljoen in de economie van Oost Nederland.

De OP-Oost subsidie maakt het voor deze bedrijven mogelijk om gezamenlijk te innoveren en Oost-Nederland weer op de kaart te zetten. TRIAS is trots op het behaalde resultaat en wenst de ondernemers veel succes met het project “In-air microfluidics, beter en sneller encapsuleren”.

Microdruppels voor de industrie

Microdeeltjes zijn een belangrijk onderdeel in voedsel, medicijnen en cosmetica. Tot nu toe gaat de massaproductie echter ten koste van de precisie van de deeltjes en dus van de kwaliteit. Met het project ‘In-air microfluidics, beter en sneller encapsuleren’ wordt een nieuwe technologie toepast voor precies gelijke (monodisperse) microdruppels. Hierdoor wordt het mogelijk om op industriële schaal microdeeltjes van hoge kwaliteit te produceren, dit is ook goedkoper en sneller.

De provincie Limburg heeft een nieuwe openstelling met bijbehorend subsidieplafond voor de Subsidieverordening POP3 Limburg (PlattelandsOntwikkelingProgramma) gepubliceerd.

De openstelling heeft betrekking op paragraaf 2.2 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen. De paragraaf wordt van 5 februari 2018 tot en met 15 maart 2018 opengesteld voor het indienen van aanvragen. Voor deze aanvraagperiode is een budget van € 2,7 miljoen​ beschikbaar.

Subsidie wordt verstrekt aan landbouwers.

Subsidie wordt verstrekt voor fysieke investeringen:

 1. die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen; en/of
 2. voor de bredere uitrol van innovatie binnen de agrarische sector.

Kosten voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovatie(s) komen niet in aanmerking voor subsidie binnen deze paragraaf. Hiervoor dient men te kijken naar andere subsidies. Het gaat zowel bij onderdeel 1 als bij 2 om fysieke investeringen.

De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 20.000 en een maximum van € 250.000.

Denkt u eraan om te gaan investeren in de modernisering van uw agrarische onderneming, dan is deze subsidie interessant voor u! Graag meer informatie? Neem contact op met TRIAS via 077-3560100 of stuur een mail naar info@trias-subsidie.nl.