mitzuid-trias-mit-r&d-samenwerkingsprojecten

De overheid wil met de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling) innovatieve mkb-ers stimuleren om te innoveren. Hiervoor heeft de overheid diverse instrumenten beschikbaar gesteld, zoals de MIT R&D samenwerkingssubsidie.

Een MIT–R&D samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. R&D samenwerkingsprojecten worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ten minste twee mkb-ondernemingen en de looptijd bedraagt maximaal 2 jaar.

Aanvragen voor deze regeling kunnen worden ingediend van 2 juli 2017 tot en met 6 september 2018. De beoordeling vindt plaats op basis van tendering. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000 per innovatieproject (max. € 175.000 per deelnemer). Hiermee kan uw innovatieproject dat steuntje in de rug krijgen wat nodig is om succesvol te zijn!

TRIAS helpt haar klanten al jaren succesvol gebruik te maken van deze middelen. De ervaren adviseurs van TRIAS BV helpen u dan ook graag verder. Meer weten over deze subsidiemogelijkheid of wat TRIAS BV voor u kan betekenen? Neem gerust contact op via 077-3560100 of stuur een mail naar info@trias-subsidie.nl!