ondersteuning-bij-aanvragen-trias-venlo

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft enkele nieuwe openstellingen bekendgemaakt voor de regeling Topsector energieprojecten. In het kader van deze openstellingen komt er € 152,5 miljoen subsidie beschikbaar voor nieuwe energie-innovatieprojecten.

Het totale budget van € 152,5 miljoen voor energie-innovatieprojecten is voor schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt. Ook gaat het over energiebesparing en slimme inpassing.

Op 3 april openen de regelingen Demonstratie Energie Innovatie (DEI), Hernieuwbare Energie, BBEG Innovatie, Urban Energy (inclusief Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen, Energie en Industrie: Joint Industry Project (JIP), Wind op Zee R&D, pilots Waterstof en CCUS, Topsector Energie Studies.

Begin mei volgen naar verwachting de openstellingen voor MVI Energie, Geo-energie, Systeemintegratie op de Noordzee en pilots Waterstof en CCUS (tweede openstelling). In de tweede helft van 2018 komen er nog meer regelingen.

Behalve de nieuwe openstellingen is de regeling ook op diverse punten aangepast.

Budgetten

 • Biobased Economy en Groen Gas: Innovatieprojecten (BBEG Innovatie): budget € 3,1 miljoen;
 • Hernieuwbare-energie: budget € 50 miljoen;
 • Carbon capture, utilisation and storage (CCUS): budget € 3,88 miljoen;
 • Waterstof: budget € 3,88 miljoen;
 • Urban Energy: budget € 12,8 miljoen (Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen), € 4,15 miljoen (Zonnestroom-technologieën), € 2,9 miljoen (Warmte en koude installaties), € 1,4 miljoen (Fysieke integratie), € 4,15 miljoen (Flexibele energie-infrastructuur) en € 2,85 miljoen (Energieregelsystemen en -diensten);
 • Demonstratie energie-innovatie (DEI): budget € 20 miljoen per tender;
 • Energie en industrie: joint industry projects: budget € 5,75 miljoen;
 • Wind op zee: R&D-projecten: budget € 4,8 miljoen;
 • Topsector Energiestudies: budget € 5,088 miljoen (Topsector Energiestudies, niet zijnde CCUS) en € 7,76 miljoen (Topsector Energiestudies CCUS).


Ruim € 33 miljoen extra uit de Klimaatenvelop

€ 12,8 miljoen is voor de ontwikkeling van prototypes van innovatieve producten voor aardgasloze wijken, woningen en gebouwen. De programmalijn Aardgasloze wijken maakt deel uit van de tender TSE/Urban Energy. De innovaties dragen bij aan een forse kostenverlaging voor CO2 reductie. 30% lager dan de huidige aardgasvrije oplossingen. Ook verbeteren ze de kwaliteit van de woning, het gebouw of de wijk.

Het extra bedrag van € 33,4 miljoen voor Klimaat wordt verder besteed aan:

 • Topsector Energie studies, inclusief CCUS-studies. Deze regeling is een haalbaarheidsfaciliteit, de beoordeling gebeurt op volgorde van binnenkomst.
 • CCUS pilots en Waterstof pilots. Nieuw is dat deze regelingen in 2018 tweemaal opengaan (in plaats van eenmaal) en dat het subsidiebedrag per project hoger is.