pop3-trias-venlo-subsidie

De provincie Limburg heeft een nieuwe openstelling met bijbehorend subsidieplafond voor de Subsidieverordening POP3 Limburg (PlattelandsOntwikkelingProgramma) gepubliceerd.

De openstelling heeft betrekking op paragraaf 2.2 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen. De paragraaf wordt van 5 februari 2018 tot en met 15 maart 2018 opengesteld voor het indienen van aanvragen. Voor deze aanvraagperiode is een budget van € 2,7 miljoen​ beschikbaar.

Subsidie wordt verstrekt aan landbouwers.

Subsidie wordt verstrekt voor fysieke investeringen:

  1. die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen; en/of
  2. voor de bredere uitrol van innovatie binnen de agrarische sector.

Kosten voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovatie(s) komen niet in aanmerking voor subsidie binnen deze paragraaf. Hiervoor dient men te kijken naar andere subsidies. Het gaat zowel bij onderdeel 1 als bij 2 om fysieke investeringen.

De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 20.000 en een maximum van € 250.000.

Denkt u eraan om te gaan investeren in de modernisering van uw agrarische onderneming, dan is deze subsidie interessant voor u! Graag meer informatie? Neem contact op met TRIAS via 077-3560100 of stuur een mail naar info@trias-subsidie.nl.