Het is meestal een van de gevolgen van het ouder worden, osteoartritis ofwel slijtage aan de gewrichten. De smeerlaag tussen bot en kraakbeen die bijvoorbeeld heup en knieën soepel houdt verdwijnt; lopen gaat daardoor vanaf een bepaalde leeftijd minder goed. Maar het middel om die problematiek te verhelpen is in de maak.

Feitelijk bij toeval, vertelt Theo Verrips, biowetenschapper en hoogleraar aan de universiteit van Utrecht. Samen met vier andere projectpartners is hij al een aantal jaren bezig met het ontwikkelen van therapeutische antilichamen waarmee de veroudering van de gewrichten in knie en heup kan worden tegengegaan. Verrips: “Ik kwam via een collega in contact met Marcel Karperien, werkzaam aan de Universiteit Twente, die zich bezig hield met onderzoek naar kraakbeenstructuren. Vanuit mijn kennis van antilichamen besloten we (Universiteit Twente en bedrijf QVQ) onderzoek te starten naar de mogelijkheid om met specifieke antilichamen de veroudering van de kraakbeenstructuur te verhelpen.”

Hij vertelt dat de eerste resultaten er al vlug waren. Andere onderzoekers sloten zich bij het project aan dat verder werd uitgebouwd en een bedrijfsmatige opzet kreeg. “Enige tijd na het binnenhalen van het eerste octrooi hebben we een bedrijf opgericht, Orthos TR.” De volgende stap was het zoeken naar investeerders, zegt hij. “We zijn met enkele grote partijen gaan praten en hebben contact gezocht met STW. Die verstrekken onder meer leningen onder gunstige voorwaarden om wetenschappelijk onderzoek economisch nut te geven.”

Daarnaast werd er een beroep gedaan op TRIAS, geeft Verrips aan. “Marcel Karperien had al eerder van hun diensten gebruik gemaakt en was daar heel tevreden over. Ze kennen de academische wereld en weten hoe een goed onderbouwde aanvraag in te dienen.”

De door TRIAS opgestelde aanvraag ging naar het Operationeel Programma Oost (OP-Oost), hét subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in Overijssel en Gelderland en onderdeel van het Europese programma EFRO. Met succes. “We zitten in de afronding van het beschikkingsproces. Er ligt nu dus een goed fundament om op voort te bouwen. Via een lease-constructie kan de benodigde apparatuur aangeschaft worden, nodig voor de productie van de antilichamen voor dierpatiënten. Dat zijn nieuwe en zeer belangrijke studies. Slagen die, dan kan snel daarna begonnen worden met microdosing studies bij mensen met osteoartritis. TRIAS blijft ons daarom begeleiden bij het aanvragen en uitvoeren van de benodigde subsidietrajecten, ook voor het kunnen maken van deze volgende stap

“Ze kennen de academische wereld
en weten hoe een goed onderbouwde
aanvraag in te dienen.”

Vandaag maakte het LIOF bekent dat voor de subsidieregeling MIT-Zuid Haalbaarheid in Limburg een bedrag van €842.480,- is toegekend aan in totaal 34 haalbaarheidsprojecten (voor meer informatie zie: http://ow.ly/VBjv30ljxph). 

In totaal werden er 83 haalbaarheidsprojecten ingediend door Limburgse ondernemers. 21% van deze aanvragen werden begeleid door TRIAS. Waar het gemiddelde slagingspercentage op 40% lag scoorde TRIAS met ruim 78% aanzienlijk hoger.

De subsidieregeling MIT-Zuid is bedoeld om innovatiekracht van het MKB te versterken. Naast de MIT-Zuid Haalbaarheid is het dit jaar ook mogelijk om aanvragen in te dienen voor de MIT Zuid R&D samenwerking. Deze regeling heeft als doel: industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dat bijdraagt aan de vernieuwing of nieuwe toepassing van producten, processen of diensten. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 6 september 17.00 uur.

De leerlingen van basisschool De Parel in Berlicum, gelegen in de gemeente Sint-Michielsgestel willen heel graag voetballen, alleen is het schoolplein daar te klein voor. Het schoolplein grenst aan één kant aan een parkje dat hoort bij het naastgelegen verzorgingshuis. Aan de andere kant grenst het aan een groenzone met een wadi (infiltratievoorziening) en een hondentoilet. Aan deze groenzone grenzen ook appartementen en eengezinswoningen.

Langzamerhand is door de leerlingen de wadi in gebruik genomen. Geleidelijk verschoven de goals naar de stoep, werd de wadi steeds kaler en kwamen er steeds meer ballen op de gevels van de omringende woningen terecht. Zowel de omwonenden als leerlingen en hun ouders begonnen te klagen.

Om tot op een oplossing te komen is er een bijeenkomst gepland met de omwonenden van de groenzone. Bij deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de school, een projectontwikkelaar, de gemeente, bewoners van de appartementen en eengezinswoningen en begeleiders van Cello aanwezig. De school is namelijk gelegen in het “Hart van Berlicum”, een nieuwbouwproject in de bestaande kern van Berlicum binnen de gemeente Sint-Michielsgestel.

Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst is het idee ontstaan om de groenzone in te richten als verlengde van het schoolplein. Dit om de overlast voor de omwonenden om te zetten in een meerwaarde. Na een aantal gezamenlijke overleggen is er een ontwerp gemaakt voor het verlengde schoolplein. Om de verbinding tussen de kinderen en de bewoners te vergroten is zorgorganisatie Vivent bij het project betrokken. Vivent is bij het project betrokken om het park meer toegankelijk te maken voor ouderen.

Nadat het definitieve ontwerp aan iedereens eisen voldeed moest overgegaan worden tot realisatie. Echter was de financiering een struikelblok. Door de projectontwikkelaar, het schoolbestuur en de gemeente was al een bijdrage toegezegd, maar de begroting was nog niet rond.

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie 
toegekend met het maximaal aantal te 
behalen punten.”

Om mee te denken met de plannen heeft de gemeente Sint-Michielsgestel de hulp ingeroepen van een subsidieadviseur van TRIAS. Deze subsidieadviseur heeft in een adviesgesprek de subsidievoorwaarden doorgenomen en tips gegeven om de projectfinanciering rond te krijgen. De subsidie is vervolgens ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant om de groenzone te kunnen realiseren. Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten. Nu de subsidie toegekend is en de begroting rond is kan er gestart worden met de realisatie van het plan!

Het is meestal geen kwalificatie die je als muzikant wilt horen: ‘slaapverwekkend’. Bij het product waar het in Heerlen gevestigde Qwiek momenteel aan werkt, is het echter noodzaak. Het ruim vijf jaar geleden opgerichte Qwiek houdt zich bezig met de ontwikkeling van producten voor de zorg, meer specifiek ouderen en gehandicapten. Producten die mensen prikkelen en activeren of juist tot rust brengen. “Het zijn zorgondersteunende producten zoals spelmodules of visuele hulpmiddelen, legt technisch directeur Tom Frissen uit. “We zijn actief in heel Nederland, hebben contacten met uiteenlopende zorgverleners en spelen in op behoeftes die we in die markt signaleren. Op die manier willen we meerwaarde creëren.” Zo’n innovatief hulpmiddel is de Qwiek.snooze, een product dat er aan moet bijdragen dat ouderen met dementie beter slapen. “Een bekend probleem bij ouderen met dementie is dat ze ’s nachts onrustig kunnen zijn, slecht slapen en de neiging hebben om rond te dwalen. Waardoor ze overdag vermoeid zijn. Met ontspannende, vertrouwde muziek willen we die problematiek aanpakken.”

 

Het idee, zegt hij, kwam van een student die voor zijn afstudeeropdracht tijdelijk bij Qwiek werkzaam was. Vervolgens werd er contact gelegd met muziektherapeuten uit het hele land. Met hun input wordt de Qwiek.snooze nu verder ontwikkeld. “We hebben inmiddels een prototype ontwikkeld waarmee we aan het testen zijn. We willen komen tot een comfortabel product met een onopvallend geluidssysteem dat onder meer werkt met sensoren.” Om het onderzoek en de ontwikkeling te bekostigen werd onder meer gekeken naar subsidiemogelijkheden. Daarvoor werd de ondersteuning van TRIAS ingeschakeld, maakt Frissen duidelijk. “We deden op dat vlak tot voor kort weinig, vanwege de uitgebreide verslaglegging en administratieplicht die vereist is. TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid. We zijn uitgekomen bij LIOF en hun programma LimburgMakers. Dat sloot prima aan bij onze benadering.”

Inmiddels heeft Qwiek op het gebied van subsidies aanvragen zelf ook enkele stappen gezet, besluit Frissen. “We willen groeien, zetten dus in op innoveren en dat betekent dat we meer aandacht besteden aan verslaglegging en het bijhouden van een uitgebreide administratie. Wellicht dat we in de toekomst zo zelf meer grip krijgen op subsidies. Voor dit traject heeft TRIAS dat op een prima wijze ingevuld. Heel leerzaam.”

15 November j.l. werd de Qwiek.snooze gelanceerd tijdens de dag van de Muziektherapie in de VU in Amsterdam. Ook al wordt het product momenteel nog getest, het is wel al mogelijk om een pre-order te plaatsen. Medio 2019 zal het product verschijnen op de markt.

Voor meer informatie kijk op https://qwiek.eu/snooze