gemeente-sint-migchielsgestels-pbc-subsidie

De leerlingen van basisschool De Parel in Berlicum, gelegen in de gemeente Sint-Michielsgestel willen heel graag voetballen, alleen is het schoolplein daar te klein voor. Het schoolplein grenst aan één kant aan een parkje dat hoort bij het naastgelegen verzorgingshuis. Aan de andere kant grenst het aan een groenzone met een wadi (infiltratievoorziening) en een hondentoilet. Aan deze groenzone grenzen ook appartementen en eengezinswoningen.

Langzamerhand is door de leerlingen de wadi in gebruik genomen. Geleidelijk verschoven de goals naar de stoep, werd de wadi steeds kaler en kwamen er steeds meer ballen op de gevels van de omringende woningen terecht. Zowel de omwonenden als leerlingen en hun ouders begonnen te klagen.

Om tot op een oplossing te komen is er een bijeenkomst gepland met de omwonenden van de groenzone. Bij deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de school, een projectontwikkelaar, de gemeente, bewoners van de appartementen en eengezinswoningen en begeleiders van Cello aanwezig. De school is namelijk gelegen in het “Hart van Berlicum”, een nieuwbouwproject in de bestaande kern van Berlicum binnen de gemeente Sint-Michielsgestel.

Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst is het idee ontstaan om de groenzone in te richten als verlengde van het schoolplein. Dit om de overlast voor de omwonenden om te zetten in een meerwaarde. Na een aantal gezamenlijke overleggen is er een ontwerp gemaakt voor het verlengde schoolplein. Om de verbinding tussen de kinderen en de bewoners te vergroten is zorgorganisatie Vivent bij het project betrokken. Vivent is bij het project betrokken om het park meer toegankelijk te maken voor ouderen.

Nadat het definitieve ontwerp aan iedereens eisen voldeed moest overgegaan worden tot realisatie. Echter was de financiering een struikelblok. Door de projectontwikkelaar, het schoolbestuur en de gemeente was al een bijdrage toegezegd, maar de begroting was nog niet rond.

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie 
toegekend met het maximaal aantal te 
behalen punten.”

Om mee te denken met de plannen heeft de gemeente Sint-Michielsgestel de hulp ingeroepen van een subsidieadviseur van TRIAS. Deze subsidieadviseur heeft in een adviesgesprek de subsidievoorwaarden doorgenomen en tips gegeven om de projectfinanciering rond te krijgen. De subsidie is vervolgens ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant om de groenzone te kunnen realiseren. Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten. Nu de subsidie toegekend is en de begroting rond is kan er gestart worden met de realisatie van het plan!