vamil-trias-venlo-subsidie

Het is meestal een van de gevolgen van het ouder worden, osteoartritis ofwel slijtage aan de gewrichten. De smeerlaag tussen bot en kraakbeen die bijvoorbeeld heup en knieën soepel houdt verdwijnt; lopen gaat daardoor vanaf een bepaalde leeftijd minder goed. Maar het middel om die problematiek te verhelpen is in de maak.

Feitelijk bij toeval, vertelt Theo Verrips, biowetenschapper en hoogleraar aan de universiteit van Utrecht. Samen met vier andere projectpartners is hij al een aantal jaren bezig met het ontwikkelen van therapeutische antilichamen waarmee de veroudering van de gewrichten in knie en heup kan worden tegengegaan. Verrips: “Ik kwam via een collega in contact met Marcel Karperien, werkzaam aan de Universiteit Twente, die zich bezig hield met onderzoek naar kraakbeenstructuren. Vanuit mijn kennis van antilichamen besloten we (Universiteit Twente en bedrijf QVQ) onderzoek te starten naar de mogelijkheid om met specifieke antilichamen de veroudering van de kraakbeenstructuur te verhelpen.”

Hij vertelt dat de eerste resultaten er al vlug waren. Andere onderzoekers sloten zich bij het project aan dat verder werd uitgebouwd en een bedrijfsmatige opzet kreeg. “Enige tijd na het binnenhalen van het eerste octrooi hebben we een bedrijf opgericht, Orthos TR.” De volgende stap was het zoeken naar investeerders, zegt hij. “We zijn met enkele grote partijen gaan praten en hebben contact gezocht met STW. Die verstrekken onder meer leningen onder gunstige voorwaarden om wetenschappelijk onderzoek economisch nut te geven.”

Daarnaast werd er een beroep gedaan op TRIAS, geeft Verrips aan. “Marcel Karperien had al eerder van hun diensten gebruik gemaakt en was daar heel tevreden over. Ze kennen de academische wereld en weten hoe een goed onderbouwde aanvraag in te dienen.”

De door TRIAS opgestelde aanvraag ging naar het Operationeel Programma Oost (OP-Oost), hét subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in Overijssel en Gelderland en onderdeel van het Europese programma EFRO. Met succes. “We zitten in de afronding van het beschikkingsproces. Er ligt nu dus een goed fundament om op voort te bouwen. Via een lease-constructie kan de benodigde apparatuur aangeschaft worden, nodig voor de productie van de antilichamen voor dierpatiënten. Dat zijn nieuwe en zeer belangrijke studies. Slagen die, dan kan snel daarna begonnen worden met microdosing studies bij mensen met osteoartritis. TRIAS blijft ons daarom begeleiden bij het aanvragen en uitvoeren van de benodigde subsidietrajecten, ook voor het kunnen maken van deze volgende stap

“Ze kennen de academische wereld
en weten hoe een goed onderbouwde
aanvraag in te dienen.”