nieuwsbrief-afbeelding-trias-venlo

Afgelopen week heeft Stimulus bekend gemaakt dat voor de subsidieregeling MIT-R&D samenwerkingsprojecten in Zuid-Nederland een bedrag van € 7.324.800 is toegekend aan in totaal 37 goedgekeurde MIT-R&D samenwerkingsprojecten (voor meer informatie zie: http://ow.ly/V6Bd30n4oVt)

In totaal werden er 80 MIT-R&D samenwerkingsprojecten ingediend door ondernemers uit Zuid-Nederland. Met trots mag TRIAS mededelen dat alle door TRIAS begeleide aanvragen zijn goedgekeurd! Hiermee is het mooi percentage van 100% bereikt. Het gemiddelde slagingspercentage was 46%. Eerder dit jaar haalde TRIAS met de regeling MIT-HB een slagingspercentage van 78% waar het gemiddelde slagingspercentage op 40% lag.

In 2019 is het wederom mogelijk om subsidie aan te vragen via de regelingen MIT-HB en MIT-R&D samenwerkingsprojecten, openstellingsdata zijn momenteel nog niet bekend. Hou hiervoor de website van TRIAS in de gaten of neem alvast contact op.

De MIT-HB kunt u aanvragen voor het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen ontwikkeling. De regeling MIT-R&D samenwerkingsprojecten heeft als doel: industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dat bijdraagt aan de vernieuwing of nieuwe toepassing van producten, processen of diensten.