bouw-onderhoud-sportaccommodaties-subsidie-trias-venlo

In 2019 is het mogelijk om via de regeling Stimulering bouw
en onderhoud van sportaccommodaties subsidie aan te vragen voor de kosten van
bouw, onderhoud en beheer en aanschaf van sportmaterialen. De regeling
subsidieert 20% van de kosten met een minimaal subsidiebedrag van € 5.000.

Daarnaast is er een aanvullende subsidie van 15% voor de
kosten van maatregelen die leiden tot energiebesparing en toegankelijkheid. In
dit geval gaat het om een subsidiepercentage van maar liefst 35%.  Aanvragen kunnen gedaan worden sinds 2
januari 2019