Hieronder leest u in een interview met Marvin Chirino, manager Publieke Sector bij TRIAS. In het kader van het 20-jarig jubileum van TRIAS vertelt Marvin over waarom hij werkzaam is voor TRIAS en welke werkzaamheden de afdeling Publieke Sector uitvoert voor haar klanten.

 “Succesvolle subsidietrajecten met zowel een economische als maatschappelijke toegevoegde waarde”

Hij zocht tijdens zijn studie ‘Management, Economie en Recht (MER)’ een stageplek; inmiddels werkt Marvin Chirino alweer elf jaar bij TRIAS en is hij manager van de afdeling Publieke Sector bij TRIAS. “In mijn sollicitatiegesprek benoemde ik mijn ambitie om te zijner tijd een eigen bedrijf te beginnen, maar eerst voldoende ervaring op wil doen voordat ik deze ambitie waar kan maken. Maar het werk van TRIAS prikkelt me tot de dag van vandaag. Het wordt steeds interessanter en veelzijdiger aangezien je continu met nieuwe plannen bezig bent.”

Zijn werk, zegt Marvin, bestaat uit het ondersteunen van partijen die projecten willen realiseren door gebruik te maken van subsidies. Vanuit de rol als vaste adviseur bij publieke organisaties adviseren wij over relevante subsidie- en financiële mogelijkheden en ontwikkelen & begeleiden we (complexe) subsidieprojecten. De eerste stap is het aangaan van een gesprek met de klant om inhoudelijke input te krijgen over concrete projecten waar men mee bezig is. Tijdens dit overleg wordt er gekeken of samenwerking met TRIAS zinvol is. Een van de producten van TRIAS is bijvoorbeeld de ‘subsidiescan’ om de subsidiemogelijkheden op provinciaal, nationaal en Europees niveau in beeld te brengen en deze te koppelen aan concrete plannen/projecten van de klant.

 

“Ik ben meer gericht op iets
bereiken dat maatschappelijk
van belang is dan winstgedreven.”

 

Dat continu zoeken naar actuele subsidie informatie – in z’n algemeen of voor een opdrachtgever – en het verbreden van kennis lijkt stoffige materie maar is het absoluut niet, vindt Marvin. “We verzamelen onze kennis op allerlei manieren te weten deskresearch, het voeren van gesprekken en het bezoeken van relevante bijeenkomsten. Het dynamische hieraan is juist dat je leert om deze kennis vervolgens toe te passen om projecten verder te brengen”.

Iedereen die bij TRIAS in dienst komt, legt Marvin uit, start met het eigen maken van de subsidiematerie om het subsidielandschap te leren kennen. In de Back Office besteedt TRIAS veel aandacht aan kennisvergaring om proactief in te kunnen spelen op subsidiemogelijkheden. “Waarna het zaak is te kijken welke informatie relevant is voor de klant en hoe we die begrijpelijk overbrengen.”

Waarom publieke sector? Marvin wil zowel op economisch als maatschappelijk van meerwaarde zijn. “Ik ben meer gericht op iets bereiken dat maatschappelijk van belang is dan winstgedreven. Bij gemeenten, waar ik vaak mee te maken heb, speelt dat maatschappelijke belang vaak mee, maar ook bij andere klanten in de publieke sector.

“Gemeenten hebben vaak geen eigen mensen in huis die goed zicht hebben op de subsidiemogelijkheden. Ik word dan een onderdeel van die organisatie, een collega. Ben dan ook meestal één dag in de week binnen zo’n organisatie werkzaam.” Door periodiek zichtbaar en aanwezig te zijn op locatie is het mogelijk om projecten aan te jagen, verbindingen te leggen en wordt de pro-activiteit bij medewerkers geprikkeld. Hoe intensiever de klus, hoe meer je een gemeente kunt ontzorgen.

En ja, geeft hij tot slot met een lach aan, dat leidt tot mooie resultaten dat verder gaat dan het slagen van een subsidietraject, al mooi op zich uiteraard. “Recentelijk heeft de provincie een filmpje op Sociale Media gepubliceerd over de ontwikkeling van de stad Venlo. Als je op enig moment ziet dat er plannen in de praktijk gerealiseerd worden waar je aan mee hebt geschreven in de planontwikkeling dan geeft dat enorm veel voldoening en energie. Als ik dan zie hoe goed het bijzondere van die stad wordt belicht waarin je als subsidieadviseur een bijdrage hebt geleverd, dan heerst er maar een gevoel: TROTS!

De overheid wil met de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling) innovatieve mkb-ers stimuleren om te innoveren. Hiervoor heeft de overheid diverse instrumenten beschikbaar gesteld, zoals de MIT-Haalbaarheidsproject.

De subsidiemogelijkheid voor het haalbaarheidsstudies voor producten, productieprocessen of diensten door MKB-bedrijven gaat weer open! Bij een haalbaarheidsstudie kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een literatuuronderzoek, marktverkenning of concurrentieanalyse.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 9 april 2019. Hierbij geldt first come, first serve. Het is dus belangrijk om er meteen de eerste dag bij te zijn! De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een max. van € 20.000 per project. Uw eigen bijdrage kan in-kind voldaan worden door de inbreng van eigen uren, waardeerbaar tegen een forfaitaire bedrag van € 60 per uur. Bovendien wordt het bedrag geheel vooraf uitbetaald. Hiermee kan uw innovatieproject dat steuntje in de rug krijgen wat nodig is om succesvol te zijn!

TRIAS helpt haar klanten al jaren succesvol gebruik te maken van deze middelen. Een voorbeeld hiervan kunt u lezen via deze link.

De ervaren adviseurs van TRIAS BV helpen u dan ook graag verder. Meer weten over deze subsidiemogelijkheid of wat TRIAS BV voor u kan betekenen? Neem gerust contact op via 077-3560100 of stuur een mail naar info@trias-subsidie.nl!

Shap3d Up ontwikkelt mooie en comfortabele externe borstprotheses. Revolutionaire borstprotheses met een ongeëvenaarde pasvorm, kwaliteit en comfort, op maat gemaakt! Door gebruik te maken van een nieuw ontwerp, nieuwe technologie en nieuwe materialen, wordt het dagelijkse comfort van vrouwen bevorderen.

Na de succesvolle regionale innovatienetwerken is Shap3d Up nu met 10 andere genomineerd voor de nationale verkiezing. De nationale zorginnovatieprijs heeft als doel om innovaties in zorg en welzijn te versnellen. Ondernemers die hun innovatie al uitgewerkt, getest en gelanceerd hebben kunnen door deze prijs een duwtje in de rug krijgen om hun bedrijf tot een succes te laten uitgroeien.

Stemmen op Shap3d Up kan tot 14 maart 2019 12:00 uur. De winnaar wordt bekent gemaakt op 14 maart 2019 tijdens het Health Valley Event in pathé Nijmegen. Klik hier om om te kunnen stemmen op Shap3d Up.

 

Hartelijk welkom Eugène Princée, we wensen je veel succes en uitdagende leermomenten toe!

Hieronder stelt hij zich graag voor: “ Mijn naam is Eugène Princée, op 1 februari ben ik met veel enthousiasme begonnen als adviseur bij TRIAS. Na ruim twintig jaar gewerkt te hebben als regiomanager bij VNO-NCW Brabant Zeeland en een korte periode als projectmanager bij Geerts&Partners is het tijd voor een nieuwe start.

Ik vind het leuk om ondernemers en organisaties te ondersteunen bij het realiseren van creatieve en innovatieve plannen en hierdoor een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Ook vind ik het boeiend om actief te zijn op het snijvlak tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Door samen te werken bereiken we meer, is mijn motto.

Bij TRIAS ga ik bedrijven en overheden helpen bij het vinden van financierings- en subsidiemogelijkheden. Mijn ervaring is dat veel ondernemers en non-profitorganisaties kansen laten liggen om subsidie of andere externe financieringsmogelijkheden te verkrijgen voor hun innovatieve plannen. Ik kijk er naar uit om kijk er naar uit om samen met mijn collega’s klanten en relaties hierbij te ondersteunen en ontzorgen.

Nog even iets over mij privé: ik ben getrouwd, heb twee kinderen en woon in Helmond. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan een bezoek aan een museum, lezen, sport, tuinieren en het ondernemen van leuke dingen met vrienden of het gezin.”

Benieuwd wat Eugène voor u als ondernemer of non-profitorganisatie kan betekenen? Stuur een mail naar info@trias-subsidie.nl of bel naar 077-3560100.