trias-mit-haalbaarheidsproject

De overheid wil met de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling) innovatieve mkb-ers stimuleren om te innoveren. Hiervoor heeft de overheid diverse instrumenten beschikbaar gesteld, zoals de MIT-Haalbaarheidsproject.

De subsidiemogelijkheid voor het haalbaarheidsstudies voor producten, productieprocessen of diensten door MKB-bedrijven gaat weer open! Bij een haalbaarheidsstudie kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een literatuuronderzoek, marktverkenning of concurrentieanalyse.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 9 april 2019. Hierbij geldt first come, first serve. Het is dus belangrijk om er meteen de eerste dag bij te zijn! De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een max. van € 20.000 per project. Uw eigen bijdrage kan in-kind voldaan worden door de inbreng van eigen uren, waardeerbaar tegen een forfaitaire bedrag van € 60 per uur. Bovendien wordt het bedrag geheel vooraf uitbetaald. Hiermee kan uw innovatieproject dat steuntje in de rug krijgen wat nodig is om succesvol te zijn!

TRIAS helpt haar klanten al jaren succesvol gebruik te maken van deze middelen.

De ervaren adviseurs van TRIAS BV helpen u dan ook graag verder. Meer weten over deze subsidiemogelijkheid of wat TRIAS BV voor u kan betekenen? Neem gerust contact op via 077-3560100 of stuur een mail naar info@trias-subsidie.nl!