In het kader van het 20-jarig jubileum van TRIAS zullen wij in de komende weken een aantal klanten van ons aan het woord laten. TRIAS begeleidt de meest uiteenlopende bedrijven, ondernemers, gemeenten en instellingen naar de juiste subsidie. Om die klanten naar de juiste subsidie te kunnen leiden, willen we graag weten wat ze doen, maar ook wat ze beweegt. Dat levert interessante verhalen op. Zij zullen de komende weken vertellen over hun activiteiten, innovaties en/of maatschappelijke bijdrage die zij leveren.

Al geïnteresseerd geraakt in welk verhalen onze klanten te vertellen hebben? En hoe zij de samenwerking met TRIAS ervaren? Hier kunt u nu al een voorproefje nemen op een aantal gepubliceerde verhalen. De komende weken zullen er meer volgen! Dus hou onze LinkedInpagina en website goed in de gaten!

Hartelijk welkom Kevin Verstappen, we wensen je veel succes en uitdagende leermomenten toe!

Hieronder stelt hij zich graag voor: “Mijn naam is Kevin Verstappen, 31 jaar oud en woonachtig in Grathem. Vanaf 1 april aanstaande ben ik het nieuwste lid van het TRIAS-team en zal ik starten als subsidie adviseur bij TRIAS te Venlo. Vanuit mijn werkervaring ben ik reeds bekend binnen het subsidielandschap maar binnen TRIAS hoop ik mijzelf veder te ontwikkelen. In mijn vrije tijd doe ik aan fitness (hardlopen en fietsen), stap ik op de motor en geniet ik graag van een hapje en een drankje. Benieuwd wat Kevin voor u als ondernemer kan betekenen?

Stuur een e-mail naar naar info@trias-subsidie.nl of bel naar 077-3560100.

Hieronder leest u in een interview met oprichters en voormalig directeuren Mieke Verhaegh en Gerard van der Heul en huidig directeur Ron Coenen. In het kader van het 20-jarig jubileum van TRIAS vertellen zij over het ontstaan van TRIAS, de interne bedrijfscultuur en de meerwaarde die TRIAS biedt.

 

“Mooi om aan zo veel bijzondere projecten te mogen bijdragen”

 

Normaal gesproken acteren ze op de achtergrond, de medewerkers van subsidieadviesbureau TRIAS. Maar vanwege het 20-jarig jubileum stappen ze dit jaar even in de spotlights. Ook oprichters en voormalig directeuren Mieke Verhaegh en Gerard van der Heul en huidig directeur Ron Coenen. Om gedreven over hun fascinerende werk te praten.

Hij zocht in 2002 voor zijn stage een werkplek, vond TRIAS in het telefoonboek en al snel wist huidig directeur Ron Coenen dat hij ooit in de directiekamer van het subsidieadviesbureau terecht zou komen. “Het was liefde op het eerste gezicht, net als bij mijn vrouw”, glimlacht Coenen. “Volgens ons wist je op de eerste dag al dat hier je bestemming lag”, reageren Gerard van der Heul en Mieke Verhaegh gevat. Het tweetal richtte TRIAS in 1999 op en vormde lange tijd de directie; twee jaar geleden besloten ze een stapje terug te doen: ze zijn nog steeds aan TRIAS verbonden als adviseur, maar Ron Coenen zit nu inderdaad op de plek die hij lang geleden al ambieerde.

Praktijk als leerschool
TRIAS werd in 1999 de voortzetting van het Regionaal Bureau Onderwijs (RBO), een stichting die zich vooral bezighield met subsidies voor het onderwijs. Mieke Verhaegh en Gerard van der Heul waren beiden al werkzaam voor het RBO. Na een hervormingsronde besloten ze een nieuwe richting in te slaan. Die nieuwe richting, vertellen ze, werd een BV, TRIAS genaamd. Een subsidieadviesbureau dat zich al snel steeds meer op de gehele publieke sector ging richten. Lastig bijkomend aspect: er zijn geen kant-en-klare leerboeken voor het vak subsidieadviseur, toen niet en nog steeds niet. Gerard van der Heul: “Door ‘trial and error’ hebben we onze kennis opgebouwd, de praktijk was onze leerschool.” “En is dat nog steeds”, vult Mieke Verhaegh aan. “Mensen die nieuw bij ons binnen komen, worden intern opgeleid. We hebben door de jarenlange ervaring de kennis om dat door scholing te doen, maar veelal is het ook de praktijk waar de knowhow wordt opgedaan.”


“Het is mooi te zien aan

hoeveel bijzondere projecten,
al is het in de achtergrond,
wij hebben bijgedragen.”


Familiegevoel
Ron Coenen knikt instemmend. “Ik was nog niet zo lang stagiair toen Gerard een operatie moest ondergaan. Daardoor kon ik meer dan het gebruikelijke stagewerk doen. Daar heb ik veel van geleerd.” Hij ontdekte, zegt hij, al snel hoe veelzijdig de werkzaamheden van een subsidieadviseur zijn. “Je bent met klanten in overleg, denkt met ze mee, dus moet enigszins bekend zijn met hun producten of diensten. Maar daarnaast is het ook belangrijk continu op de hoogte te blijven van de subsidiemogelijkheden. Daar gaan wekelijks de nodige uren inzitten.” Gerard van der Heul merkt op dat lang niet in iedereen een subsidieadviseur zit. “Het werk moet je liggen. Maar als dat het geval is kun je je er helemaal in kwijt. Dat zie je ook aan de mensen die hier werken. Die zijn hier vaak al jaren en ze ontdekken nog steeds nieuwe aspecten.” Mieke Verhaegh geeft aan dat het familiegevoel bij TRIAS daar een rol bij speelt. “We zijn een middelgroot bedrijf met een zeer hecht team. Hechten veel waarde aan de medewerkers. Dankzij hun kennis kunnen we klanten optimaal van dienst zijn. Die waardering is wederzijds. We werken hier allemaal vol plezier. Dat we een ziekteverzuim hebben van nog geen half procent zegt genoeg.”

Meerwaarde
De eerste tien jaar van zijn bestaan richtte TRIAS zich vooral op de publieke sector. Van die tijd herinneren Van der Heul en Verhaegh zich onder meer hoe complementair ze aan elkaar waren. “We hadden verschillende competenties, maar allebei dezelfde visie over hoe het bedrijf op te bouwen. Die verschillende competenties sloten goed op elkaar aan. Dat verklaart zonder meer een deel van het succes. Verder durfden we te pionieren, nieuwe dingen te ontdekken en op te pakken. En hebben we geïnvesteerd in een uitstekend team. Dat heeft onder meer geresulteerd in een TRIAS Academy.” In 2008 vond er een omslag plaats, geven de twee aan. “Er waren ontwikkelingen in de markt waardoor we besloten een nieuwe weg in te slaan. Naast de publieke sector zijn we ons vanaf toen ook volop op bedrijven gaan richten, alweer jaren een volwaardige tak.” Een van de bijzondere aspecten van TRIAS, vindt Ron Coenen, is dat of het nu de publieke sector betreft of de bedrijvenmarkt, ze met hun werk het verschil kunnen maken, van meerwaarde zijn. “Het is mooi te zien aan hoeveel bijzondere projecten, al is het in de achtergrond, wij hebben bijgedragen. Dat gevoel had ik bijvoorbeeld heel sterk in het voortraject van de Floriade 2012. Toen we erin slaagden bepaalde subsidies binnen te halen, gaf dat een enorme kick. Denk aan de landmarks qua gebouwen en de brug over de A73, allemaal gerealiseerd met subsidies die wij aangevraagd hebben. Gerard van der Heul vervolgt dan met de opmerking dat ze lang niet alles wat ze voor elkaar hebben gekregen naar buiten mogen brengen. “We zijn heel trots op ons werk en de resultaten die we bereiken, maar ook bescheiden genoeg om op de achtergrond te blijven.”

20-jaar-trias

 

Vruchten plukken
Ja, geven ze aan het eind van het gesprek aan, over al die mooie resultaten – TRIAS heeft een slagingspercentage van 88 procent van alle aanvragen die ze doen – en over alle bijzondere facetten van het subsidiewerk kunnen ze nog uren doorpraten. Maar als ze dat nu in een paar woorden moeten doen… lukt dat? “Ja hoor”, reageert Gerard van der Heul als eerste, “ik kijk met heel veel plezier en tevredenheid op 20 jaar TRIAS terug, op het werk, op werken binnen het team en samenwerken met de klanten.” Mieke Verhaegh knikt instemmend. “Goed verwoord. Bovendien ben ik er trots op dat iemand uit de eigen geledingen de zaak heeft overgenomen zodat Gerard en ik het los kunnen laten en ons eveneens kunnen focussen op andere zaken.” Ook Ron Coenen kan zich in de woorden van zijn voorganger vinden. “We hebben heel veel mooie dingen bereikt, daar word ik als ik buiten de deur kom regelmatig aan herinnerd als ik de tastbare resultaten van ons werk zie.” En de toekomst, hoe kijkt hij daar als huidig directeur naar? “We zetten in op verdere groei. Belangrijk daarbij is om ons hoge kwaliteitsniveau te behouden. Toen ik als directeur begon dacht ik, voorlopig verandert er niet veel. Na een verhuizing en het opzetten van een nieuw management team denk ik daar wel anders over. We gaan nu de vruchten plukken van wat we in het verleden hebben opgebouwd. Hebben volop kennis en ervaring en de markt weet inmiddels dat we een deskundige en volwaardige partner zijn. Daar gaan we op voortborduren.”

Hieronder leest u in een interview met Kim van der Heul, manager Bedrijven bij TRIAS. In het kader van het 20-jarig jubileum van TRIAS vertelt Kim over waarom zij werkzaam is voor TRIAS en welke werkzaamheden de afdeling Bedrijven uitvoert voor haar klanten.

“Mijn collega’s en ik kunnen iedere zaak aan omdat we er volledig voor gaan”

 

Zeven jaar werkt ze nu bij TRIAS, maar eigenlijk al veel langer, zegt Kim van der Heul. “Mijn vader is een van de oprichters, dus ik ben min of meer bij de versnipperaar begonnen.”

Niet met het specifieke plan bij TRIAS aan de slag te gaan. Na haar opleiding European Studies kwam het min of meer op haar pad. Ze richtte zich in eerste instantie op de publieke sector, maar kwam er al snel achter dat de bedrijvenkant haar meer trok. Dus is ze alweer enkele jaren manager bedrijven. “Het is heel afwisselend werk, je leert met iedere opdracht weer wat bij. Wat me aanspreekt bij bedrijven is dat ondernemers doeners zijn, aanpakkers met allerlei innovatieve ideeën. Waar wij subsidiemogelijkheden voor zoeken.”

 

“We werken voor uiteenlopende bedrijven,
van start ups tot grotere ondernemingen,
in uiteenlopende sectoren.”

 

Kim geeft aan dat ze zich, en TRIAS, ziet als verlengstuk van de klant. Bij een subsidieonderzoek duikt ze helemaal in een project en wordt zo deel van het bedrijf waar ze op dat moment voor werkt. “We werken voor uiteenlopende bedrijven, van start ups tot grotere ondernemingen, in uiteenlopende sectoren. In de meeste gevallen gaat het om een subsidieonderzoek voor innovatie. Dat kan een provinciale of Rijkssubsidie zijn, maar net zo goed een Europese subsidie. Bij zo’n onderzoek komt veel kijken, wordt veel informatie gevraagd. Wij ondersteunen onder meer ondernemers het grotere geheel te laten zien.”

Dat vraagt om heel veel kennis. Kennisvergaring is dan ook een vast onderdeel van het werk van Kim. “We volgen de vakliteratuur, volgen bijeenkomsten, kijken naar input die we van subsidieverstrekkers krijgen, maar doen eveneens veel deskresearch op internet..” Het schrijven van een subsidieaanvraag is ook specifiek werk waarvoor veel kennis is vereist, geeft Kim aan. “Soms is de benodigde informatie volop aanwezig, soms niet. Dan is het zaak door te zoeken tot de input compleet is. Alleen dan kun je een volwaardige aanvraag indienen die kans van slagen heeft.”

kim-van-der-heul-medewerkster-trias-venlo-3

TRIAS, merkt Kim op, heeft wat dat betreft de zaken goed voor elkaar. Ze glimlacht. “Dat kunnen we stellen op basis van ons hoog slagingspercentage. Ons slagingspercentage is namelijk 88%. Dat heeft met onze aanpak te maken. Mijn collega’s en ik kunnen iedere zaak aan omdat we er volledig voor gaan en ons volledig in het project verdiepen. Dat is ook het leuke aan dit werk: onze kennis groeit en we blijven ons continu ontwikkelen.”

Vorig jaar vroeg Jonkers hoveniers · daktuinen · natuur · water met behulp van TRIAS de subsidie ESF Duurzame Inzetbaarheid (ESF-DI) aan. In onderstaand filmpje wordt weergegeven op welke wijze zij invulling hebben gegeven aan de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

Met ESF DI kunt u advies inwinnen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te bevorderen. Wanneer uw werknemers duurzaam inzetbaar zijn kunnen deze nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk.

De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten met een maximum van €12.500. Op 8 april 2019 is het weer mogelijk om een aanvraag voor deze regeling in te dienen!

Tim Dings en Luc Starmans kwamen elkaar tegen tijdens hun studieperiode. De samenwerking bij enkele casussen bracht ze op het idee om zich na het afronden van die studie te richten op het ontwikkelen van interactieve zorgmiddelen. Dat avontuur begon in 2014 met hun bedrijf Qineto en inmiddels is er het eerste resultaat, bewegingsstimulator Qbi.

Tim Dings legt uit wat de functie van Qbi is. “Het is algemeen bekend dat veel mensen te weinig bewegen. Dat speelt ook in de gehandicapten-, jeugd- en ouderenzorg. De Qbi stimuleert mensen om op een heel basale manier te bewegen. Dat gebeurt met behulp van een camera en twee ballen. Die camera registreert beweging en zet dan de ballen in beweging. Mensen kunnen op die manier zonder ze aan te raken de ballen aan het rollen krijgen. We obi-trias-subsidie-1hebben inmiddels gemerkt dat dit heel stimulerend werkt.”

Dings en Starmans werkten enkele jaren aan de ontwikkeling van de Qbi en brachten in 2016 een eerste versie op de markt. In die beginperiode werd het project gefinancierd uit eigen middelen – een subsidieaanvraag bij LimburgMakers van LIOF liep helaas spaak. Om Qbi te herontwikkelen tot Qbi 2.0 besloot het tweetal voor de software samen te werken met een externe partij. Dings: “Maar dat zorgt wel voor een hoger kostenplaatje.”

Dus kwam weer het begrip subsidie op de proppen. Via het Rabobank Business Innovation Team Limburg kwam Qineto in contact met TRIAS. “Na een goed gesprek zijn we samen aan de slag gegaan”, zegt Dings. “Zij hebben ons wegwijs gemaakt in de materie en zo kwamen we opnieuw terecht bij LimburgMakers. Ditmaal met succes. TRIAS heeft voor ons onder meer de aanvraag opgesteld. Dat is een document van tussen de 30 en 40 bladzijden dat heel zorgvuldig moet worden ingevuld. Bij TRIAS weten ze precies welke informatie erin moet. Vanuit hun kennis en ervaring weten ze goed hoe een dergelijk subsidietraject verloopt en welke stappen je moet zetten. Daardoor hebben we het maximale bedrag toegekend gekregen.”

Hij wijst vervolgens op de samenwerking tussen ESZL en TRIAS en wat die voor Qineto heeft betekend. “Dankzij die samenwerking is een deel van het startfee voor de subsidieaanvraag door ESZL voorgefinancierd. Die staan dus garant voor een deel van de kosten mocht de subsidie niet worden toegekend.” En nu? Tim Dings lacht. “Nu gaan we echt de markt op. In Nederland, waar we drie distributeurs hebben, maar ook in België en Duitsland zijn er de eerste contacten.”

 

qineto-logo-trias-subsidie

 

TRIAS wenst alle vastelaovend vierders een fijne vastelaovend toe!