obi-trias-subsidie

Tim Dings en Luc Starmans kwamen elkaar tegen tijdens hun studieperiode. De samenwerking bij enkele casussen bracht ze op het idee om zich na het afronden van die studie te richten op het ontwikkelen van interactieve zorgmiddelen. Dat avontuur begon in 2014 met hun bedrijf Qineto en inmiddels is er het eerste resultaat, bewegingsstimulator Qbi.

Tim Dings legt uit wat de functie van Qbi is. “Het is algemeen bekend dat veel mensen te weinig bewegen. Dat speelt ook in de gehandicapten-, jeugd- en ouderenzorg. De Qbi stimuleert mensen om op een heel basale manier te bewegen. Dat gebeurt met behulp van een camera en twee ballen. Die camera registreert beweging en zet dan de ballen in beweging. Mensen kunnen op die manier zonder ze aan te raken de ballen aan het rollen krijgen. We obi-trias-subsidie-1hebben inmiddels gemerkt dat dit heel stimulerend werkt.”

Dings en Starmans werkten enkele jaren aan de ontwikkeling van de Qbi en brachten in 2016 een eerste versie op de markt. In die beginperiode werd het project gefinancierd uit eigen middelen – een subsidieaanvraag bij LimburgMakers van LIOF liep helaas spaak. Om Qbi te herontwikkelen tot Qbi 2.0 besloot het tweetal voor de software samen te werken met een externe partij. Dings: “Maar dat zorgt wel voor een hoger kostenplaatje.”

Dus kwam weer het begrip subsidie op de proppen. Via het Rabobank Business Innovation Team Limburg kwam Qineto in contact met TRIAS. “Na een goed gesprek zijn we samen aan de slag gegaan”, zegt Dings. “Zij hebben ons wegwijs gemaakt in de materie en zo kwamen we opnieuw terecht bij LimburgMakers. Ditmaal met succes. TRIAS heeft voor ons onder meer de aanvraag opgesteld. Dat is een document van tussen de 30 en 40 bladzijden dat heel zorgvuldig moet worden ingevuld. Bij TRIAS weten ze precies welke informatie erin moet. Vanuit hun kennis en ervaring weten ze goed hoe een dergelijk subsidietraject verloopt en welke stappen je moet zetten. Daardoor hebben we het maximale bedrag toegekend gekregen.”

Hij wijst vervolgens op de samenwerking tussen ESZL en TRIAS en wat die voor Qineto heeft betekend. “Dankzij die samenwerking is een deel van het startfee voor de subsidieaanvraag door ESZL voorgefinancierd. Die staan dus garant voor een deel van de kosten mocht de subsidie niet worden toegekend.” En nu? Tim Dings lacht. “Nu gaan we echt de markt op. In Nederland, waar we drie distributeurs hebben, maar ook in België en Duitsland zijn er de eerste contacten.”

 

qineto-logo-trias-subsidie