jonkers-hoveniers-trias-esf-duurzame-inzetbaarheid

Vorig jaar vroeg Jonkers hoveniers · daktuinen · natuur · water met behulp van TRIAS de subsidie ESF Duurzame Inzetbaarheid (ESF-DI) aan. In onderstaand filmpje wordt weergegeven op welke wijze zij invulling hebben gegeven aan de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

Met ESF DI kunt u advies inwinnen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te bevorderen. Wanneer uw werknemers duurzaam inzetbaar zijn kunnen deze nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk.

De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten met een maximum van €12.500. Op 8 april 2019 is het weer mogelijk om een aanvraag voor deze regeling in te dienen!