kim-van-der-heul-medewerkster-trias-venlo-1

Hieronder leest u in een interview met Kim van der Heul, manager Bedrijven bij TRIAS. In het kader van het 20-jarig jubileum van TRIAS vertelt Kim over waarom zij werkzaam is voor TRIAS en welke werkzaamheden de afdeling Bedrijven uitvoert voor haar klanten.

“Mijn collega’s en ik kunnen iedere zaak aan omdat we er volledig voor gaan”

 

Zeven jaar werkt ze nu bij TRIAS, maar eigenlijk al veel langer, zegt Kim van der Heul. “Mijn vader is een van de oprichters, dus ik ben min of meer bij de versnipperaar begonnen.”

Niet met het specifieke plan bij TRIAS aan de slag te gaan. Na haar opleiding European Studies kwam het min of meer op haar pad. Ze richtte zich in eerste instantie op de publieke sector, maar kwam er al snel achter dat de bedrijvenkant haar meer trok. Dus is ze alweer enkele jaren manager bedrijven. “Het is heel afwisselend werk, je leert met iedere opdracht weer wat bij. Wat me aanspreekt bij bedrijven is dat ondernemers doeners zijn, aanpakkers met allerlei innovatieve ideeën. Waar wij subsidiemogelijkheden voor zoeken.”

 

“We werken voor uiteenlopende bedrijven,
van start ups tot grotere ondernemingen,
in uiteenlopende sectoren.”

 

Kim geeft aan dat ze zich, en TRIAS, ziet als verlengstuk van de klant. Bij een subsidieonderzoek duikt ze helemaal in een project en wordt zo deel van het bedrijf waar ze op dat moment voor werkt. “We werken voor uiteenlopende bedrijven, van start ups tot grotere ondernemingen, in uiteenlopende sectoren. In de meeste gevallen gaat het om een subsidieonderzoek voor innovatie. Dat kan een provinciale of Rijkssubsidie zijn, maar net zo goed een Europese subsidie. Bij zo’n onderzoek komt veel kijken, wordt veel informatie gevraagd. Wij ondersteunen onder meer ondernemers het grotere geheel te laten zien.”

Dat vraagt om heel veel kennis. Kennisvergaring is dan ook een vast onderdeel van het werk van Kim. “We volgen de vakliteratuur, volgen bijeenkomsten, kijken naar input die we van subsidieverstrekkers krijgen, maar doen eveneens veel deskresearch op internet..” Het schrijven van een subsidieaanvraag is ook specifiek werk waarvoor veel kennis is vereist, geeft Kim aan. “Soms is de benodigde informatie volop aanwezig, soms niet. Dan is het zaak door te zoeken tot de input compleet is. Alleen dan kun je een volwaardige aanvraag indienen die kans van slagen heeft.”

kim-van-der-heul-medewerkster-trias-venlo-3

TRIAS, merkt Kim op, heeft wat dat betreft de zaken goed voor elkaar. Ze glimlacht. “Dat kunnen we stellen op basis van ons hoog slagingspercentage. Ons slagingspercentage is namelijk 88%. Dat heeft met onze aanpak te maken. Mijn collega’s en ik kunnen iedere zaak aan omdat we er volledig voor gaan en ons volledig in het project verdiepen. Dat is ook het leuke aan dit werk: onze kennis groeit en we blijven ons continu ontwikkelen.”