Nadat eerder John Marugg, Roy Denessen en Vincent Hooftman vertelden over hun core business en de samenwerking met TRIAS is het vandaag de beurt aan Sjoerd Derkx, directeur van Systemec. Sjoerd vertelt in het kader van het 20-jarig jubileum van TRIAS over de al negen jaar durende partnerschap tussen beide bedrijven. Hieronder leest u het gehele interview met Sjoerd.

“Net als bij ons speelt bij TRIAS de menselijke factor een belangrijke rol

Inmiddels geen buur meer, maar wel nog een goede vriend: na de verhuizing naar Noorderpoort is de afstand in kilometers tussen Systemec en TRIAS iets groter geworden, maar hun relatie is nog altijd innig, maakt directeur Sjoerd Derkx van Systemec duidelijk. Zijn bedrijf, legt hij uit, is actief als zakelijke full service internetprovider en System Integrator met eigen datacenters in Nederland en Duitsland. Systemec streeft ernaar een onafhankelijke en strategische partner te zijn van bedrijven en instellingen, ondersteunend op het gebied van internet- en data-vraagstukken. “Wij bieden geavanceerde oplossingen op maat voor uiteenlopende vraagstukken. De oplossingen en diensten worden zowel nationaal als internationaal aangeboden met een sterke nadruk op de Euregio.”

Systemec, zegt Derkx, onderscheidt zich onder meer door zijn merkonafhankelijkheid en innovatieve karakter. Uiteraard, geeft hij aan, worden ontwikkelingen in de markt op de voet gevolgd en er wordt volop geïnvesteerd in apparatuur en de kennis van de medewerkers. “De mens staat bij ons centraal. De klant natuurlijk, maar ook de eigen mensen. Die zijn tenslotte voor een belangrijk deel bepalend voor de kwaliteit die we bieden.”

Dat is een van de overeenkomsten met de voormalige buur TRIAS waar ze inmiddels al een jarenlange relatie mee hebben, zegt Derkx. “Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol. We zijn allebei niet al te grote, klantgerichte bedrijven met een uitgebreide kennis van ons vakgebied.” Die relatie, merkt hij op, is na de verhuizing van TRIAS optimaal gebleven. “We hebben regelmatig contact, formeel en informeel. Mede omdat zijn hun ict-vraagstukken bij ons neerleggen.”

De subsidiegesprekken gaan volgens Derkx niet over de core business van Systemec. “Die is niet subsidie gedreven.” Dat geldt wel voor bijvoorbeeld de datacentra, zegt hij. “Wij hebben jaren geleden de vraag bij TRIAS neergelegd om te bekijken welke subsidies er zijn voor het nemen van duurzame maatregelen. Denk aan het op energiezuinige wijze verwarmen of koelen van datacentra en kantooromgevingen. Zelf weet ik vanwege mijn bedrijfseconomische achtergrond wel wat van subsidies, maar zij hebben de specifieke expertise en actuele kennis. Zo zijn er landelijke subsidietrajecten voor het investeren in milieuvriendelijke installaties. We hebben dankzij TRIAS inmiddels diverse trajecten met succes doorlopen.”

“Zij hebben de specifieke expertise en actuele kennis,
dankzij TRIAS hebben we diverse trajecten succesvol doorlopen”.

Daarbij is er geen sprake van eenrichtingsverkeer, stelt Derkx. “Van hun kant komen er regelmatig tips over subsidies die interessant voor ons kunnen zijn. Dat gebeurt heel adequaat omdat ze zich zorgvuldig in onze materie verdiepen. Daardoor leveren ze maatwerk, zoals wij dat onze klanten ook bieden.”

Het is vandaag 18 april 2019, oftewel Nationale Secretaressedag! De secretaresse van TRIAS is onze lieftallige Sylvia. Ooit contact gehad met TRIAS? Of een bezoek gebracht aan ons kantoor? Dan heeft u Sylvia vast gesproken of ontmoet! Ter gelegenheid van Nationale Secretaressedag en het 20-jarig jubileum van TRIAS is Sylvia onlangs geïnterviewd. Hieronder leest u het interview:

Samen met oprichters Mieke Verhaegh en Gerard van der Heul was ze vanaf het eerste uur bij TRIAS betrokken, secretaresse Sylvia van den Abeelen. “Eigenlijk nog eerder”, glimlacht ze, “want ik was ook al collega van Mieke en Gerard bij de voorloper van TRIAS, het Regionaal Bureau Onderwijs (RBO).” In het begin, vertelt ze, deed ze vooral administratief werk, maar dat is wel veranderd. “Wat ik nu zoal doe? Je kunt me beter vragen wat ik niet doe bij TRIAS. Naast de administratie ook financiën, verzekeringen, zaken die betrekking hebben op het gebouw, inkoop, ondersteuning personeelszaken en nog veel meer.”

 

Om zich de daarvoor benodigde kennis eigen te maken, volgde Van den Abeelen allerlei cursussen. Daarnaast leerde ze veel in de praktijk. “En ik leer nog iedere dag op allerlei vlakken bij. Die veelzijdigheid maakt mijn werk zo boeiend.” Ze vindt het prettig, vertelt ze, deel uit te maken van een betrokken en enthousiast team. “Veel medewerkers werken hier al jarenlang, dat zegt, denk ik, genoeg. We staan ook direct klaar voor elkaar als het nodig is. Dat zie je onder meer als een deadline moet worden gehaald. Dan zetten we er met z’n allen de schouders onder, ook als we daar extra uren in moeten steken.”

De vele contacten met klanten maken haar werk eveneens gevarieerd, geeft ze aan. “Ik ben vaak het eerste aanspreekpunt, maak afspraken, dat soort zaken. Doordat ik weet wat hier speelt, kan ik daar adequaat invulling aangeven. Ervoor zorgen dat klanten snel bij de juiste medewerker terecht komen of een duidelijk antwoord op hun vraag krijgen. Ik merk dat ze dat waarderen.”

“Wat ik nu zoal doe?
Je kunt me beter vragen wat ik niet doe bij TRIAS.”

Twintig jaar TRIAS: wat zijn voor haar de memorabele momenten? Van den Abeelen denkt even na. “Dat zijn er zoveel. Maar wat ik heel bijzonder vind, is dat Ron Coenen het stokje van Gerard en Mieke als directeur heeft overgenomen. Hij kwam hier ooit als stagiaire binnen en zit nu in de directiekamer. Dat TRIAS wordt voortgezet door iemand uit de eigen gelederen, daar ben ik wel trots op.” En zelf, heeft ze nooit op enig moment de ambitie gehad om subsidieadviseur te worden? “Nee hoor, wat ik nu doe, vind ik hartstikke leuk. Dat blijf ik de komende jaren met plezier doen.” Om er met een lach aan toe te voegen: “En zeg nu zelf… ik subsidieadviseur? Wie zou dan mijn werk doen?”

 

Hieronder leest u een interview met Vincent Hooftman. In het kader van het 20-jarig jubileum van TRIAS vertelt Vincent over hoe en waarom de Gemeente Oirschot TRIAS nodig had bij het uitvoeren van haar deltaplan.

 “Juiste subsidieaanvraag maakt van waterlast waterlust”

Heftige buien afgewisseld met lange periodes van droogte, we krijgen er in Nederland steeds meer mee te maken. Onder andere overheden zijn volop bezig met het voorbereiden van maatregelen. Zo ook de gemeente Oirschot. Daar lopen diverse projecten waarbij het verwerken van regenwater op een of andere manier een rol speelt. Waarom daar niet één totaalproject van maken?

Dat is dan ook gebeurd, vertelt rioolbeheerder Vincent Hooftman van de gemeente Oirschot. “Recent is in de kern Middelbeers samen met de bewoners een plan opgezet om het centrum aantrekkelijker en vitaler te maken en het dorpse karakter te versterken. Bij de ingrepen in de openbare ruimte wordt onder meer gekeken naar hoe we bepaalde maatregelen kunnen nemen tegen wateroverlast bij hevige buien. Er zijn diverse locaties in kaart gebracht voor berging van regenwater en oplossingen bedacht voor het afkoppelen van regenwater met behulp van  gescheiden riolen.”

Een ander project dat volgens Hooftman op dit moment op stapel staat is het groot onderhoud door de provincie aan de provinciale weg N395. Van die weg, die ook door Middelbeers loopt, moet onder andere het asfalt worden vervangen. “Dat biedt voor ons mogelijkheden om onder de weg regenwaterleidingen aan te leggen voor transport van regenwater naar wateropvang buiten de kern van Middelbeers. Daar kan het, in samenwerking met het Waterschap, worden vastgehouden of geïnfiltreerd in het Omleidingskanaal Kleine Beerze .” Verder, zegt hij, had de Provincie onder de noemer Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) een subsidiemogelijkheid uitgeschreven ten behoeve van maatregelen waarmee verdroging wordt tegen gegaan.

“Ze denken mee en adviseren hoe een en ander
in de aanvraag te verwerken, over welke zaken er specifiek in horen te staan.
Dat is één van de specialiteiten van TRIAS”

De gemeente besloot diverse projecten te koppelen en een totaalplan op te stellen. Om daarmee voor de DHZ-subsidie naar de provincie Noord-Brabant te stappen. Op dat moment kwam TRIAS, waar al eerder mee was samengewerkt, in beeld. Hooftman: “We wisten welke subsidiemogelijkheid er was. Maar om daarvoor in aanmerking te komen moet je een goed onderbouwde aanvraag indienen. Een aanvraag die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Dat is één van de specialiteiten van TRIAS, het op de juiste manier opstellen van zo’n aanvraag. Ze denken mee en adviseren hoe een en ander in de aanvraag te verwerken, over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

De aanvraag is ingediend en inmiddels gehonoreerd, geeft hij aan. Het project wordt momenteel gefaseerd voorbereid. Daarmee is TRIAS echter nog niet uit beeld. “We hebben hun kennis eveneens nodig voor de administratieve verwerking. De aanvraag is één, maar je moet ook aantonen dat je de subsidie op de juiste manier inzet. TRIAS heeft alle kennis in huis om op dat vlak eveneens voor een adequate onderbouwing te zorgen.”

 

Na een gezamenlijke lunch heeft TRIAS gisteren een energieke kennissessie gehad over het Business Model Canvas. Er werd aan aan de slag gegaan met de theorie van Business Model Canvas en het concreet invullen van dit model aan de hand van een concrete casus.

Deze informatieve sessie werd gegeven door Sharon Lacroix, Anne Buit & Mireille Schreurs uit naam van het Business Innovatie Team Limburg. Het Business Innovatie Team en TRIAS werken nauw samen om bedrijven te ondersteunen bij hun innovatieplannen.

Het Business Innovatie Team Limburg is opgericht om ondernemers te helpen met duurzame groei en om zo bij te dragen aan behoud en groei van de werkgelegenheid in Limburg. Het Business Innovatie Team bestaat uit acht innovatiemanagers, ieder met zijn of haar eigen achtergrond en specialisatie.

Hieronder leest u een interview met Roy Denessen, erfgoeddeskundige van de Gemeente Venlo. In het kader van het 20-jarig jubileum van TRIAS vertelt Roy over de Pareltjes van Venlo, eeuwenoude monumentale panden in Venlo.

Monumentale schoorsteen wordt thermometer van de stad

De Venlose binnenstad telt veel, vaak eeuwenoude monumentale panden. Het is de taak van de gemeentelijke erfgoeddeskundige Roy Denessen om daar een goed strategisch beleid voor te bepalen – net zoals voor het ander erfgoed in de stad. “De vraag daarbij is, hoe laat je al dat erfgoed renderen, zorg je ervoor dat het naast een mooie uitstraling ook iets oplevert. Dat betekent met pandeigenaren in gesprek gaan en samen bekijken hoe we dat kunnen bewerkstelligen.”

Denessen wijst op een aantal recente projecten, waaronder twee monumentale huizen in het Venlose winkelcentrum. “Decennialang lag de nadruk op de winkel op de begane grond, de ruimtes erboven lagen leeg of waren opslag; daar werd veel minder aandacht aan onderhoud besteed.” Dat wordt nu bij twee panden, een aan de Parade, het ander aan de Markt, aangepakt, geeft hij aan. “De huizen worden gerestaureerd en voor bewoning geschikt gemaakt.”

Een bijzonder project is volgens Denessen ook de monumentale fabrieksschoorsteen van Wienerberger, nabij de A73. Die stond op de nominatie om gesloopt te worden. “Dus zijn we met de eigenaar in gesprek gegaan. De vraag hoe we de schoorsteen waarde kunnen geven stond daarbij centraal. Uiteindelijk zijn we bij het idee uitgekomen er met kleurenbanden een soort thermometer van de stad van te maken. We zijn bezig dat verder uit te werken.”

Het restaureren en herbestemmen kost veel geld. Financiering van derde partijen is van groot belang, zegt Denessen. “Daarom werken we alweer jaren samen met TRIAS, hebben we inmiddels zo’n vijftien projecten met ze gedaan, waaronder de twee monumentale binnenstadpanden en de schoorsteen.” De gemeente Venlo heeft niet al te veel geld, merkt hij op. Vaak kan ze niet meer doen dan een aanjaagpremie beschikbaar stellen. “Om te laten zien dat we een project belangrijk vinden en om iets in beweging te krijgen.”

“Ze doen heel veel regelwerk
en ontzorgen ons voor een belangrijk deel.
Omdat ze veel kennis hebben en snel weten
te schakelen verlopen trajecten beter.”

Bij TRIAS, vertelt Denessen, weten ze precies welke kanalen te bewandelen om bij de juiste subsidies uit te komen. “Bijvoorbeeld Europese Interreg-subsidies of Provinciale subsidies. Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter. Neem de Wienerberger-schoorsteen. Daar hebben zij ook meegedacht in het zoeken naar een passende bestemming en op welke wijze dat te financieren.”

Die samenwerking blijft voorlopig doorlopen, glimlacht Denessen tot slot. “Ja, de monumentale panden in de binnenstad krijgen alle aandacht. Daar willen we er nog een aantal van opknappen en herbestemmen. Daar hebben we de steun van TRIAS hard bij nodig. Zij dragen zo bij aan het behoud en verfraaien van Venloos erfgoed.”

Hieronder leest u een interview met John Marugg van Corporis Medical. In het kader van het 20-jarig jubileum van TRIAS vertelt John over een innovatie die hem bezig houdt en hoe hij het subsidietraject met TRIAS heeft ervaren.

 

“Zij het subsidietraject, zodat wij ons volledig kunnen focussen op innovatie”

 

Niemand kan er omheen: in het zuiden van Limburg is de medische sector in opkomst, vooral in Maastricht, op en rondom de Health Campus. Daar vestigde zich begin 2018 ook Corporis Medical, een start up die zich bezighoudt met de innovatie van medische apparatuur. Directeur John Marugg geeft uitleg.

“Corporis Medical is mede opgericht door chirurg Alexander Veenhof met als doel betere, veiligere en sneller functionerende medische apparatuur te ontwikkelen. Innovatieve chirurgische hulpmiddelen. Zo hebben we een apparaat ontwikkeld waarmee kijkoperaties efficiënter kunnen worden uitgevoerd. En is er een apparaat in ontwikkeling dat op diagnostische wijze de doorbloeding van weefsel bepaalt, belangrijk bij het helen van wonden.” Het bedrijf, vertelt Marugg, was eerst in Amsterdam gevestigd, maar besloot naar Maastricht te verhuizen. “Vanwege de aanwezigheid van het Maastricht UMC+ en de Health Campus, maar ook het groeiend netwerk van bedrijven waar we mee kunnen samenwerken en het goede aanbod jonge kenniswerkers.”

 

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk.
Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren,
ook omdat ze ons hebben gewezen op,
vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

 

Innovatie in de medische sector, maakt Marugg duidelijk, is een kwestie van een lange adem. Vanwege het uitvoeren van studies en proeven en het behalen van noodzakelijke certificeringen. “Je bent al snel een aantal jaren bezig voor de eerste concrete resultaten er liggen. Daarnaast zijn dit soort trajecten ook heel kostbaar, er is veel geld nodig.” Geld dat Corporis Medical in eerste instantie zelf binnenhaalde. Marugg heeft dan ook ervaring met subsidietrajecten. Maar na de verhuizing besloot hij hiervoor een externe partij te zoeken. Dat werd TRIAS. “TRIAS was meteen al in beeld. Vanwege de nabijheid, maar meer nog vanwege hun brede expertise en kennis van life sciences. Bovendien, doordat zij zich bezighouden met de subsidietrajecten, kunnen wij ons volledig focussen op ons werk, innovatie.”

De ontwikkeling van het apparaat voor efficiëntere kijkoperaties, met de werknaam ATC, bevindt zich in de eindfase. Voor de ATC werd met succes een WBSO-subsidie aangevraagd. Daarnaast kwam er subsidie van LimburgMakers (van LIOF) en MIT R&D. Het diagnoseapparaat, met de werknaam APM, is nog in ontwikkeling. Dat gebeurt in samenwerking met onder meer een Zwitserse kennisinstelling. Hiervoor is een Eurostars-subsidie toegekend en er is tevens een OP-Zuid-aanvraag goedgekeurd. Marugg: “De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden. Financiering in de vorm van subsidie is onmisbaar voor start ups zoals wij. TRIAS toont zich daarin een partner met meerwaarde.”

Geïnteresseerd in meer verhalen van en over onze klanten? En hoe zij de samenwerking met TRIAS ervaren? Via deze pagina is het mogelijk meer gepubliceerde verhalen te lezen!

Vanaf april opent TRIAS een nieuwe locatie op de Brightlands Health Campus in Maastricht. We waren al actief in deze regio vanuit onze werkplek op de Chemelot Campus in Geleen. Gezien de toegenomen vraag van onze klanten in de life sciences & health hebben we besloten om te verhuizen naar de Campus in Maastricht.. Dit geeft ons tevens de mogelijkheid om nog steeds actief te zijn voor onze klanten rondom Chemelot. Benieuwd naar onze nieuwe stek? Bel gerust voor een kop koffie!

Het nieuwe adres is als volgt:
Oxfordlaan 70, 6229 EV Maastricht

Brightlands Health Campus
De Brightlands Health Campus in Maastricht is een toonaangevende locatie op het gebied van medisch onderzoek en een vestigingsplek voor innovatieve bedrijven die een impuls geven aan de provinciale en regionale economie. Op de campus wordt begeleiding gegeven aan innovaties op het gebied gezondheid of life sciences. De campus onderscheidt zich door het aanbod van de complete innovatieketen: fundamenteel én toegepast onderzoek, apparatuur en de kliniek en de cross-over mogelijkheden met de andere campussen.