life-oosterschelde-slaapmuziek-limburgmakers-trias-venlo

Hieronder leest u een interview met Vincent Hooftman. In het kader van het 20-jarig jubileum van TRIAS vertelt Vincent over hoe en waarom de Gemeente Oirschot TRIAS nodig had bij het uitvoeren van haar deltaplan.

 “Juiste subsidieaanvraag maakt van waterlast waterlust”

Heftige buien afgewisseld met lange periodes van droogte, we krijgen er in Nederland steeds meer mee te maken. Onder andere overheden zijn volop bezig met het voorbereiden van maatregelen. Zo ook de gemeente Oirschot. Daar lopen diverse projecten waarbij het verwerken van regenwater op een of andere manier een rol speelt. Waarom daar niet één totaalproject van maken?

Dat is dan ook gebeurd, vertelt rioolbeheerder Vincent Hooftman van de gemeente Oirschot. “Recent is in de kern Middelbeers samen met de bewoners een plan opgezet om het centrum aantrekkelijker en vitaler te maken en het dorpse karakter te versterken. Bij de ingrepen in de openbare ruimte wordt onder meer gekeken naar hoe we bepaalde maatregelen kunnen nemen tegen wateroverlast bij hevige buien. Er zijn diverse locaties in kaart gebracht voor berging van regenwater en oplossingen bedacht voor het afkoppelen van regenwater met behulp van  gescheiden riolen.”

Een ander project dat volgens Hooftman op dit moment op stapel staat is het groot onderhoud door de provincie aan de provinciale weg N395. Van die weg, die ook door Middelbeers loopt, moet onder andere het asfalt worden vervangen. “Dat biedt voor ons mogelijkheden om onder de weg regenwaterleidingen aan te leggen voor transport van regenwater naar wateropvang buiten de kern van Middelbeers. Daar kan het, in samenwerking met het Waterschap, worden vastgehouden of geïnfiltreerd in het Omleidingskanaal Kleine Beerze .” Verder, zegt hij, had de Provincie onder de noemer Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) een subsidiemogelijkheid uitgeschreven ten behoeve van maatregelen waarmee verdroging wordt tegen gegaan.

“Ze denken mee en adviseren hoe een en ander
in de aanvraag te verwerken, over welke zaken er specifiek in horen te staan.
Dat is één van de specialiteiten van TRIAS”

De gemeente besloot diverse projecten te koppelen en een totaalplan op te stellen. Om daarmee voor de DHZ-subsidie naar de provincie Noord-Brabant te stappen. Op dat moment kwam TRIAS, waar al eerder mee was samengewerkt, in beeld. Hooftman: “We wisten welke subsidiemogelijkheid er was. Maar om daarvoor in aanmerking te komen moet je een goed onderbouwde aanvraag indienen. Een aanvraag die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Dat is één van de specialiteiten van TRIAS, het op de juiste manier opstellen van zo’n aanvraag. Ze denken mee en adviseren hoe een en ander in de aanvraag te verwerken, over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

De aanvraag is ingediend en inmiddels gehonoreerd, geeft hij aan. Het project wordt momenteel gefaseerd voorbereid. Daarmee is TRIAS echter nog niet uit beeld. “We hebben hun kennis eveneens nodig voor de administratieve verwerking. De aanvraag is één, maar je moet ook aantonen dat je de subsidie op de juiste manier inzet. TRIAS heeft alle kennis in huis om op dat vlak eveneens voor een adequate onderbouwing te zorgen.”