Aandacht voor de klant en professionele dienstverlening werpt zijn vruchten af. Lees hieronder het interview met Herbert Gootzen, controller bij MGG. In het kader van het 20-jarig jubileum van TRIAS vertelt Herbert over het samenspel tussen MGG Netherlands BV en TRIAS BV!

“De TRIAS-adviseur is hier kind aan huis


Het versmelten en gieten van oorlogstuig, daar begon het in 1945 mee bij het door Tegelenaar Sjraar Giesen opgerichte MGG. Tegenwoordig is het bedrijf specialist in aluminium zandgieten. Aluminium zandgietwerk wordt onder meer toegepast bij de productie van complexe vormen en het ontwikkelen en testen van prototypes. Bij MGG speelt innovatie dan ook een belangrijke rol, vertelt controller Herbert Gootzen. Zeker wat het, zoals hij het noemt, speur- en ontwikkelingswerk betreft.

Dat is vaak subsidiabel, geeft hij aan. “Maar het is niet altijd gemakkelijk uit te zoeken wat wel en wat niet. Dus zijn we enkele jaren geleden op zoek gegaan naar een partner die ons daarin kan ondersteunen. Zo kwamen we onder meer bij TRIAS uit. Een ervaren en deskundige partij, merkten we. Met onder meer een digitaal hulpmiddel, het SubsidieVolgSysteem, iets wat lang niet ieder subsidieadviesbureau kan bieden.” Met dat SVS, legt Gootzen uit, kunnen op een laagdrempelige wijze interne projecten aan subsidieomschrijvingen worden gekoppeld en kunnen uren en andere administratieve zaken worden bijgehouden.

MGG koos dus voor TRIAS als adviserende partner op het gebied van subsidies en dat bleek een prima keuze, zegt Gootzen. “We maken vooral gebruik van de WBSO, een fiscale regeling voor research en development. Zoals gezegd worden daaraan bestede uren deels vergoed op basis van declaraties. Maar we kijken met TRIAS natuurlijk ook naar andere subsidiemogelijkheden. Dat doe ik met onze contactpersoon Jan-Joris Duisters officieel twee keer per jaar. Dan heb ik eerst intern overleg met een aantal mensen en leg TRIAS de te verwachten projecten voor. Jan-Joris komt hier echter veel vaker, maar dan om met de diverse mensen die bij innovatieprojecten betrokken zijn te overleggen. Hij is hier dan ook bijna kind aan huis en kijkt vanuit zijn kennis en ervaring naar wat wel en wat niet voor subsidie in aanmerking komt.”


“We hebben een jaarlijkse evaluatie over of alles naar behoren verloopt
en dat zijn gesprekken die we van beide kanten telkens
met een goed gevoel in- en weer uitgaan.

Dat verloopt bijzonder goed, merkt Gootzen tot besluit op. “TRIAS denkt mee en draagt zaken aan. Jan-Joris Duisters & Ron Coenen zijn erg actief en de communicatie verloopt uitstekend. We hebben een jaarlijkse evaluatie over of alles naar behoren verloopt en dat zijn gesprekken die we van beide kanten telkens met een goed gevoel in- en weer uitgaan.”

Hieronder leest u een interview met de heer Smolders van de gemeente West Maas en Waal. Hij kijkt tevreden terug op de samenwerking met TRIAS bij het verwerven van subsidies voor de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA).

“Samen met TRIAS alweer het derde subsidietraject in korte tijd ingegaan

Maasbommel, onderdeel van de gemeente West Maas en Waal, heeft een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA). Die vervangt dorpshuis De Hanze, vertelt Fons Smolders, beleidsambtenaar accommodaties. “Het dorpshuis was versleten. Dat wordt afgebroken en vervangen door woningen. We hebben een nieuw dorpshuis in het MFA, Het Hanzehuys genaamd, geïntegreerd.”

Het Hanzehuys, legt Smolders uit, heeft als basis een bestaande gymzaal. Die is opgeknapt en uitgebreid. “We hebben nu een moderne locatie om te sporten, voor feesten en partijen en voor optredens. Ook is er in het gebouw een cafetaria gerealiseerd. De kinderopvang, die eerst bij de gymzaal lag, is verplaatst naar de basisschool.”


“TRIAS is een partner die heel zorgvuldig te werk gaat,
onder meer met een gedegen voorbereiding waarin we diverse contactmomenten hadden.

 

Voor projecten als het realiseren van een MFA is provinciale subsidie beschikbaar, weet Smolders. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare mogelijkheden, werd TRIAS ingeschakeld. “We weten wel zo ongeveer welke subsidie er is, maar daarmee ben je er nog niet. Er zal een juist ingevulde aanvraag moeten komen. Daarvoor maken we graag gebruik van de expertise van TRIAS. Dat is een partner die heel zorgvuldig te werk gaat, onder meer met een gedegen voorbereiding waarin we diverse contactmomenten hadden. Onze contactpersoon komt vervolgens één keer in de twee weken een dag hierheen om zaken te bespreken en vragen te beantwoorden. Een pré is dat ze meedenken, ons wijzen op zaken die belangrijk kunnen zijn.”


“Hun begeleiding heeft toen het optimale rendement opgeleverd.
Mede gezien de prettige, alerte manier van communiceren.”

 

Die goede ervaring had de gemeente West Maas en Waal al eerder met TRIAS, maakt Smolders duidelijk. “We hebben enige tijd geleden een integraal kindcentrum in de kern Beneden-Leeuwen gerealiseerd. Bij dat project kwam TRIAS voor ons voor het eerst in beeld als subsidieadviseur. Hun begeleiding heeft toen het optimale rendement opgeleverd. Mede gezien de prettige, alerte manier van communiceren hebben we ze voor dit project ook weer ingeschakeld. Met opnieuw het verwachte resultaat.” Volop tevredenheid over de samenwerking, bevestigt Smolders. “Dat blijkt ook uit het feit dat we met TRIAS een derde subsidietraject zijn ingegaan. We willen in Alphen aan de Maas eveneens een MFA realiseren. De procedures rondom de subsidieaanvraag zijn iets anders. Maar dat zal gezien de kennis en ervaring van TRIAS zonder meer goed worden aangepakt.”

 

Hoe innovatief is een aspergeteler? En welke rol heeft een subsidieadviesbureau als TRIAS daarbij? In het kader van het 20-jarig jubileum van TRIAS vertelt Rik Kursten, directeur van Teboza over zijn bedrijf en de rol die TRIAS daar al 11 jaar lang in heeft.

“Partner die ons als het nodig is soms de spiegel voorhoudt

TRIAS begon 20 jaar geleden als een vooral op de publieke sector gericht subsidieadviesbureau. Rond 2008 ging het bedrijf zich ook nadrukkelijk richting de bedrijvenmarkt profileren. Teboza uit Helden was destijds een van de eerste klanten uit die markt. En is dat nog steeds.

Teboza is actief in de gehele aspergeketen. “Van zaadje tot product”, glimlacht directeur Rik Kursten. “We houden ons bezig met de plantenteelt, de oogst, het sorteren, het schillen, het verpakken, en de verkoop.” Hij noemt de aspergesector redelijk traditioneel. Teboza, zegt hij, houdt zich, samen met andere partijen binnen en buiten de branche, echter ook volop met innovatie bezig. “Vernieuwingen die gericht kunnen zijn op het verbeteren van het product, de teelt en de oogst.”

Bij Teboza werken vast zo’n 25 medewerkers. In het seizoen – van maart tot juni – zijn er echter meer dan 300 mensen aan het werk. Seizoenwerkers die niet altijd gemakkelijk te vinden zijn, merkt Kursten op. “Daarom zijn we wat innovaties betreft onder meer bezig met robotisering. Dat is lastig omdat asperges in een bed, ondergronds groeien. De robot moet de asperge kunnen detecteren en dan de asperge steken zonder het bed en de plant te beschadigen. Dat is complex. Zo hebben we voortdurend projecten waarbij we zowel op kwalitatieve als kwantitatieve wijze met verbetering bezig zijn.”

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business,
dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Daarbij speelt TRIAS inderdaad al 11 jaar een rol, bevestigt Kursten, want voor die projecten zijn subsidies onontbeerlijk. Hij herinnert zich hoe de kennismaking verliep. “We wisten zelf niet zo veel van subsidies en zochten een geschikte partner. Via onze huisaccountant kwamen we terecht bij TRIAS. Wat meteen opviel was de persoonlijke, praktijkgerichte benadering. Je hebt grote, anonieme bureaus waar je de zoveelste klant bent, maar daar is bij TRIAS geen sprake van.”

Inmiddels hebben de twee partijen al vele tientallen projecten samengewerkt, grote en kleine. Door het jaar zijn er dan ook diverse overlegmomenten, merkt Kursten op. “We bespreken dan wat er bij ons speelt. Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken. Zo kunnen ze hun kennis van subsidiebronnen en –trajecten optimaal aanwenden.”

“Een die adviseert en begeleidt, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt.
Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Door de regelmatige overleggen is TRIAS voor Teboza een gewaardeerde partner geworden. “Een die adviseert en begeleidt, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft samen met Dialogic (in samenwerking met APE en UNU-Merit) onderzoek gedaan naar de fiscale stimuleringsregeling WBSO. Via de regeling WBSO kunnen ondernemers meer onderzoek doen naar nieuwe innovaties en versnellen zij de ontwikkeling van ideeën tot succesvolle producten en diensten. Afgelopen week presenteerde zij het onderzoeksrapport over de ‘Evaluatie WBSO 2011-2017’.

Het aantal gebruikers van de WBSO is gegroeid van 20.533 in 2012 tot 21.263 in 2017, met een hoogtepunt in 2015 (22.977). Dit leverde in 2017 totaal een voordeel op van bijna € 1,2 miljard voor de ondernemers.

Volgens de onderzoekers draagt de WBSO bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven die onderzoek en ontwikkeling (R&D) op internationale schaal organiseren. Zij stellen in het evaluatierapport dat de WBSO bovendien een kostenefficiënte regeling is: de baten zijn groter dan de kosten.

Daarnaast is het aantal WBSO aanvragen waarbij gebruik is gemaakt van de diensten van een intermediair gestegen. In 2011 maakte 79% van de aanvragers gebruik van een intermediair waar dit in 2017 is opgelopen naar 85%. Voornaamste redenen die genoemd worden voor de inzet van een intermediair zijn gebrek aan tijd, gebrek aan ervaring met of inzicht in subsidiemogelijkheden, de steeds complexer wordende aanvraag en de wens om zich met de ‘core business’ en niet met het indienen van projectaanvragen bezig te houden.

Naast dat de intermediair gebruikt wordt voor het ondersteunen bij de WBSO-aanvraag geven de ondernemers aan nog meer toegevoegde waardes te zien.  Zo wordt aangegeven dat een intermediair een goede sparringpartner is en zorgt voor een betere en scherpere uitvoering van R&D-projecten. Het gemiddelde rapportcijfer dat gegeven wordt aan intermediairs voor de geleverde diensten is een mooie 7,9.

Wil u het gehele onderzoeksrapport over de ‘Evaluatie WBSO 2011-2017’ lezen? Klik dan hier.

Hieronder leest u een interview met Petra Kregting. Zij hielp namens Forte Welzijn, Oosterpoort en ZZG zorgroep de bewoners van de wijk Vijverhof in Berg en Dal om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren door onder andere initiatieven van buurtbewoners te realiseren.

“Geld voor een leefbare wijk

De wijk Vijverhof in Berg en Dal ondergaat een transformatie. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van wonen, de leefbaarheid en de sociale samenhang. Petra Kregting van Forte Welzijn is daar, gedetacheerd bij de gemeente Berg en Dal, als opbouwwerker bij betrokken. “Besloten is om de wijk te herontwikkelen, om er als het ware een nieuwe wijk van te maken. Dat gebeurt in samenwerking met diverse partijen, zoals met woningcorporatie Oosterpoort die in de wijk een appartementencomplex bezit.”

Ze legt uit dat het project op vier pijlers is gebaseerd: sociale samenhang en ontmoeten, gezondheid en welzijn, communicatie en een schone omgeving. Er werd een stuurgroep opgezet en uiteraard werden de bewoners nadrukkelijk bij het project betrokken. Hun suggesties leidden inmiddels tot diverse concrete zaken. Zo komt er maandelijks een buurtkrant uit met informatie over de wijk en lopende projecten, worden er weer koffieochtenden georganiseerd en heeft er een eerste burendag plaatsgevonden. Daarnaast is een versleten vijver met fontein opgeknapt, heeft de wijk een huiskamerrestaurant, is er een terras aangelegd en werd er een locatie ingericht als sociale ontmoetingsruimte. Een deel van die activiteiten is gefinancierd met behulp van subsidie afkomstig uit het programma Initiatieven Leefbaarheid van de provincie Gelderland.

Dat subsidietraject, vertelt Kregting, werd volledig begeleid door TRIAS. Marvin Chirino van TRIAS is de vaste adviseur van Oosterpoort. Samen met hem hebben we een projectplan opgesteld. Marvin weet dankzij zijn kennis precies wat daar zoal in moet komen te staan, waar op wordt gelet. Met dat plan zijn we in overleg getreden met de provincie Gelderland. De feedback is meegenomen om het plan aan te scherpen. Het plan is ingediend door Petra Kregting van Forte Welzijn en vervolgens gehonoreerd. We hebben nu voor de periode van juli 2018 tot juli 2019 financiële middelen om allerlei ideeën om de wijk te verbeteren te financieren.”

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis
precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan
en waar op gelet moet worden.”

Maar dat project houdt niet op in de zomer van volgend jaar, stelt Kregting tot besluit. “Er ligt in de wijk een terrein te koop. De projectontwikkelaar willen we eveneens bij onze initiatieven betrekken. Daarnaast gaan we bekijken hoe we opnieuw subsidie kunnen aanvragen voor de uitwerking van nieuwe ideeën. Marvin heeft dat namens TRIAS tot nu toe prima begeleid. Daar willen we graag een vervolg aan geven.”

Hieronder leest u een interview met Hay Hegger, mede-eigenaar van het monumentale pand Arenborg. Mede dankzij de inzet van TRIAS verwierf Hay met succes een provinciale subsidie om zijn droom, de restauratie van de oude kasteelboerderij uit omstreeks 1600, te laten verwezenlijken.

“Nieuw elan voor monumentale boerderij Arenborg dankzij provinciale ondersteuning

Het is een van de monumentale parels in het Venlose kerkdorp ’t Ven, kasteelboerderij Arenborg. De rond een court gebouwde boerderij heeft een historie die teruggaat tot voor 1600, weet mede-eigenaar Hay Hegger. “Er is onlangs bouwhistorisch onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat het gebouw voor het eerst wordt genoemd in 1567. Maar de oorsprong gaat nog verder terug.”

Aanleiding voor dat bouwhistorisch onderzoek was de recente restauratie van een deel van de boerderij, legt Hegger uit. “Het monument bestaat tegenwoordig uit twee woningen; wij wonen in een ervan. De andere kwam enkele jaren geleden leeg te staan. We hebben dat deel toen gekocht. Het verkeerde in niet al te beste staat, dus we besloten al vlug tot een cascorestauratie.”

Die plannen veranderden echter, geeft hij aan. “We besloten uiteindelijk tot een volledige restauratie om daarna van de ene vleugel naar de andere te verhuizen.” Maar, zo ontdekte Hegger al vlug, bij zo’n ingrijpende restauratie komt heel wat kijken. Ook op financieel vlak. “Daar zit een behoorlijk kostenplaatje aan. Gelukkig kent de provincie Limburg voor restauraties subsidies toe. Maar daar zijn wel de nodige voorwaarden aan verbonden.”

In die materie was Hegger niet thuis. Het was de ingeschakelde architect, Joep Selen, die hem doorverwees naar TRIAS. “Die hebben me met hun kennis en ervaring enorm geholpen. Bij zo’n subsidieaanvraag komt van alles kijken, het is een heel uitgebreid traject. Je moet financiële verantwoording afleggen, aan diverse eisen voldoen en zo een minimaal aantal punten behalen. Dat zou voor mij een hele opgave zijn geweest. Voor TRIAS is dat dagelijkse kost.”

“Ik ben zeer
gecharmeerd geraakt van hun aanpak:
uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg,
het regelmatig evalueren”

De restauratie werd in december 2018 afgerond. Het was een ingrijpend project, zegt Hegger. “Feitelijk zijn alleen de gevels en het spantwerk gehandhaafd – dat spantwerk is wel een fraai, oud onderdeel van de boerderij. De rest is opgeknapt, deels door hergebruik van materialen, deels zijn we op zoek gegaan naar authentieke onderdelen. Niet-correcte aanpassingen uit het verleden zijn bij deze restauratie hersteld.” Hij kijkt terug op een zeer prettige samenwerking met TRIAS. “Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren. Zo’n subsidieaanvraag is complex, maar zij hebben het inzichtelijk voor mij gemaakt.”

De verhuizing heeft inmiddels plaats gevonden. En de leeggekomen woning? “Die wilden we in eerste instantie verhuren. Uiteindelijk hebben we die echter verkocht. Aan een jong gezin; dat is goed voor de gemeenschap hier.”