Hieronder leest u een interview met Petra Kregting. Zij hielp namens Forte Welzijn, Oosterpoort en ZZG zorgroep de bewoners van de wijk Vijverhof in Berg en Dal om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren door onder andere initiatieven van buurtbewoners te realiseren.

“Geld voor een leefbare wijk

De wijk Vijverhof in Berg en Dal ondergaat een transformatie. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van wonen, de leefbaarheid en de sociale samenhang. Petra Kregting van Forte Welzijn is daar, gedetacheerd bij de gemeente Berg en Dal, als opbouwwerker bij betrokken. “Besloten is om de wijk te herontwikkelen, om er als het ware een nieuwe wijk van te maken. Dat gebeurt in samenwerking met diverse partijen, zoals met woningcorporatie Oosterpoort die in de wijk een appartementencomplex bezit.”

Ze legt uit dat het project op vier pijlers is gebaseerd: sociale samenhang en ontmoeten, gezondheid en welzijn, communicatie en een schone omgeving. Er werd een stuurgroep opgezet en uiteraard werden de bewoners nadrukkelijk bij het project betrokken. Hun suggesties leidden inmiddels tot diverse concrete zaken. Zo komt er maandelijks een buurtkrant uit met informatie over de wijk en lopende projecten, worden er weer koffieochtenden georganiseerd en heeft er een eerste burendag plaatsgevonden. Daarnaast is een versleten vijver met fontein opgeknapt, heeft de wijk een huiskamerrestaurant, is er een terras aangelegd en werd er een locatie ingericht als sociale ontmoetingsruimte. Een deel van die activiteiten is gefinancierd met behulp van subsidie afkomstig uit het programma Initiatieven Leefbaarheid van de provincie Gelderland.

Dat subsidietraject, vertelt Kregting, werd volledig begeleid door TRIAS. Marvin Chirino van TRIAS is de vaste adviseur van Oosterpoort. Samen met hem hebben we een projectplan opgesteld. Marvin weet dankzij zijn kennis precies wat daar zoal in moet komen te staan, waar op wordt gelet. Met dat plan zijn we in overleg getreden met de provincie Gelderland. De feedback is meegenomen om het plan aan te scherpen. Het plan is ingediend door Petra Kregting van Forte Welzijn en vervolgens gehonoreerd. We hebben nu voor de periode van juli 2018 tot juli 2019 financiële middelen om allerlei ideeën om de wijk te verbeteren te financieren.”

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis
precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan
en waar op gelet moet worden.”

Maar dat project houdt niet op in de zomer van volgend jaar, stelt Kregting tot besluit. “Er ligt in de wijk een terrein te koop. De projectontwikkelaar willen we eveneens bij onze initiatieven betrekken. Daarnaast gaan we bekijken hoe we opnieuw subsidie kunnen aanvragen voor de uitwerking van nieuwe ideeën. Marvin heeft dat namens TRIAS tot nu toe prima begeleid. Daar willen we graag een vervolg aan geven.”

leefbare-wijk-vijverhof-trias