Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft samen met Dialogic (in samenwerking met APE en UNU-Merit) onderzoek gedaan naar de fiscale stimuleringsregeling WBSO. Via de regeling WBSO kunnen ondernemers meer onderzoek doen naar nieuwe innovaties en versnellen zij de ontwikkeling van ideeën tot succesvolle producten en diensten. Afgelopen week presenteerde zij het onderzoeksrapport over de ‘Evaluatie WBSO 2011-2017’.

Het aantal gebruikers van de WBSO is gegroeid van 20.533 in 2012 tot 21.263 in 2017, met een hoogtepunt in 2015 (22.977). Dit leverde in 2017 totaal een voordeel op van bijna € 1,2 miljard voor de ondernemers.

Volgens de onderzoekers draagt de WBSO bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven die onderzoek en ontwikkeling (R&D) op internationale schaal organiseren. Zij stellen in het evaluatierapport dat de WBSO bovendien een kostenefficiënte regeling is: de baten zijn groter dan de kosten.

Daarnaast is het aantal WBSO aanvragen waarbij gebruik is gemaakt van de diensten van een intermediair gestegen. In 2011 maakte 79% van de aanvragers gebruik van een intermediair waar dit in 2017 is opgelopen naar 85%. Voornaamste redenen die genoemd worden voor de inzet van een intermediair zijn gebrek aan tijd, gebrek aan ervaring met of inzicht in subsidiemogelijkheden, de steeds complexer wordende aanvraag en de wens om zich met de ‘core business’ en niet met het indienen van projectaanvragen bezig te houden.

Naast dat de intermediair gebruikt wordt voor het ondersteunen bij de WBSO-aanvraag geven de ondernemers aan nog meer toegevoegde waardes te zien.  Zo wordt aangegeven dat een intermediair een goede sparringpartner is en zorgt voor een betere en scherpere uitvoering van R&D-projecten. Het gemiddelde rapportcijfer dat gegeven wordt aan intermediairs voor de geleverde diensten is een mooie 7,9.

Wil u het gehele onderzoeksrapport over de ‘Evaluatie WBSO 2011-2017’ lezen? Klik dan hier.