Hoe innovatief is een aspergeteler? En welke rol heeft een subsidieadviesbureau als TRIAS daarbij? In het kader van het 20-jarig jubileum van TRIAS vertelt Rik Kursten, directeur van Teboza over zijn bedrijf en de rol die TRIAS daar al 11 jaar lang in heeft.

“Partner die ons als het nodig is soms de spiegel voorhoudt

TRIAS begon 20 jaar geleden als een vooral op de publieke sector gericht subsidieadviesbureau. Rond 2008 ging het bedrijf zich ook nadrukkelijk richting de bedrijvenmarkt profileren. Teboza uit Helden was destijds een van de eerste klanten uit die markt. En is dat nog steeds.asperge-veld-subsidie-dhi-pop3-mit-hb-mia

Teboza is actief in de gehele aspergeketen. “Van zaadje tot product”, glimlacht directeur Rik Kursten. “We houden ons bezig met de plantenteelt, de oogst, het sorteren, het schillen, het verpakken, en de verkoop.” Hij noemt de aspergesector redelijk traditioneel. Teboza, zegt hij, houdt zich, samen met andere partijen binnen en buiten de branche, echter ook volop met innovatie bezig. “Vernieuwingen die gericht kunnen zijn op het verbeteren van het product, de teelt en de oogst.”

Bij Teboza werken vast zo’n 25 medewerkers. In het seizoen – van maart tot juni – zijn er echter meer dan 300 mensen aan het werk. Seizoenwerkers die niet altijd gemakkelijk te vinden zijn, merkt Kursten op. “Daarom zijn we wat innovaties betreft onder meer bezig met robotisering. Dat is lastig omdat asperges in een bed, ondergronds groeien. De robot moet de asperge kunnen detecteren en dan de asperge steken zonder het bed en de plant te beschadigen. Dat is complex. Zo hebben we voortdurend projecten waarbij we zowel op kwalitatieve als kwantitatieve wijze met verbetering bezig zijn.”

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business,
dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Daarbij speelt TRIAS inderdaad al 11 jaar een rol, bevestigt Kursten, want voor die projecten zijn subsidies onontbeerlijk. Hij herinnert zich hoe de kennismaking verliep. “We wisten zelf niet zo veel van subsidies en zochten een geschikte partner. Via onze huisaccountant kwamen we terecht bij TRIAS. Wat meteen opviel was de persoonlijke, praktijkgerichte benadering. Je hebt grote, anonieme bureaus waar je de zoveelste klant bent, maar daar is bij TRIAS geen sprake van.”

Inmiddels hebben de twee partijen al vele tientallen projecten samengewerkt, grote en kleine. Door het jaar zijn er dan ook diverse overlegmomenten, merkt Kursten op. “We bespreken dan wat er bij ons speelt. Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken. Zo kunnen ze hun kennis van subsidiebronnen en –trajecten optimaal aanwenden.”

“Een die adviseert en begeleidt, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt.
Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Door de regelmatige overleggen is TRIAS voor Teboza een gewaardeerde partner geworden. “Een die adviseert en begeleidt, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

teboza-dhi-pop3-mit-hb-mia-trias