Hieronder leest u een interview met de heer Smolders van de gemeente West Maas en Waal. Hij kijkt tevreden terug op de samenwerking met TRIAS bij het verwerven van subsidies voor de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA).

“Samen met TRIAS alweer het derde subsidietraject in korte tijd ingegaan
mfa-het-hanzehuys-trias-subsidietraject

Maasbommel, onderdeel van de gemeente West Maas en Waal, heeft een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA). Die vervangt dorpshuis De Hanze, vertelt Fons Smolders, beleidsambtenaar accommodaties. “Het dorpshuis was versleten. Dat wordt afgebroken en vervangen door woningen. We hebben een nieuw dorpshuis in het MFA, Het Hanzehuys genaamd, geïntegreerd.”

Het Hanzehuys, legt Smolders uit, heeft als basis een bestaande gymzaal. Die is opgeknapt en uitgebreid. “We hebben nu een moderne locatie om te sporten, voor feesten en partijen en voor optredens. Ook is er in het gebouw een cafetaria gerealiseerd. De kinderopvang, die eerst bij de gymzaal lag, is verplaatst naar de basisschool.”


“TRIAS is een partner die heel zorgvuldig te werk gaat,
onder meer met een gedegen voorbereiding waarin we diverse contactmomenten hadden.

 

Voor projecten als het realiseren van een MFA is provinciale subsidie beschikbaar, weet Smolders. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare mogelijkheden, werd TRIAS ingeschakeld. “We weten wel zo ongeveer welke subsidie er is, maar daarmee ben je er nog niet. Er zal een juist ingevulde aanvraag moeten komen. Daarvoor maken we graag gebruik van de expertise van TRIAS. Dat is een partner die heel zorgvuldig te werk gaat, onder meer met een gedegen voorbereiding waarin we diverse contactmomenten hadden. Onze contactpersoon komt vervolgens één keer in de twee weken een dag hierheen om zaken te bespreken en vragen te beantwoorden. Een pré is dat ze meedenken, ons wijzen op zaken die belangrijk kunnen zijn.”


“Hun begeleiding heeft toen het optimale rendement opgeleverd.
Mede gezien de prettige, alerte manier van communiceren.”

 

Die goede ervaring had de gemeente West Maas en Waal al eerder met TRIAS, maakt Smolders duidelijk. “We hebben enige tijd geleden een integraal kindcentrum in de kern Beneden-Leeuwen gerealiseerd. Bij dat project kwam TRIAS voor ons voor het eerst in beeld als subsidieadviseur. Hun begeleiding heeft toen het optimale rendement opgeleverd. Mede gezien de prettige, alerte manier van communiceren hebben we ze voor dit project ook weer ingeschakeld. Met opnieuw het verwachte resultaat.” Volop tevredenheid over de samenwerking, bevestigt Smolders. “Dat blijkt ook uit het feit dat we met TRIAS een derde subsidietraject zijn ingegaan. We willen in Alphen aan de Maas eveneens een MFA realiseren. De procedures rondom de subsidieaanvraag zijn iets anders. Maar dat zal gezien de kennis en ervaring van TRIAS zonder meer goed worden aangepakt.”

gemeente-west-maas-en-waal-trias-subsidietraject