Aandacht voor de klant en professionele dienstverlening werpt zijn vruchten af. Lees hieronder het interview met Herbert Gootzen, controller bij MGG. In het kader van het 20-jarig jubileum van TRIAS vertelt Herbert over het samenspel tussen MGG Netherlands BV en TRIAS BV!

“De TRIAS-adviseur is hier kind aan huis


Het versmelten en gieten van oorlogstuig, daar begon het in 1945 mee bij het door Tegelenaar Sjraar Giesen opgerichte MGG. Tegenwoordig is het bedrijf specialist in aluminium zandgieten. Aluminium zandgietwerk wordt onder meer toegepast bij de productie van complexe vormen en het ontwikkelen en testen van prototypes. Bij MGG speelt innovatie dan ook een belangrijke rol, vertelt controller Herbert Gootzen. Zeker wat het, zoals hij het noemt, speur- en ontwikkelingswerk betreft.

Dat is vaak subsidiabel, geeft hij aan. “Maar het is niet altijd gemakkelijk uit te zoeken wat wel en wat niet. Dus zijn we enkele jaren geleden op zoek gegaan naar een partner die ons daarin kan ondersteunen. Zo kwamen we onder meer bij TRIAS uit. Een ervaren en deskundige partij, merkten we. Met onder meer een digitaal hulpmiddel, het SubsidieVolgSysteem, iets wat lang niet ieder subsidieadviesbureau kan bieden.” Met dat SVS, legt Gootzen uit, kunnen op een laagdrempelige wijze interne projecten aan subsidieomschrijvingen worden gekoppeld en kunnen uren en andere administratieve zaken worden bijgehouden.

MGG koos dus voor TRIAS als adviserende partner op het gebied van subsidies en dat bleek een prima keuze, zegt Gootzen. “We maken vooral gebruik van de WBSO, een fiscale regeling voor research en development. Zoals gezegd worden daaraan bestede uren deels vergoed op basis van declaraties. Maar we kijken met TRIAS natuurlijk ook naar andere subsidiemogelijkheden. Dat doe ik met onze contactpersoon Jan-Joris Duisters officieel twee keer per jaar. Dan heb ik eerst intern overleg met een aantal mensen en leg TRIAS de te verwachten projecten voor. Jan-Joris komt hier echter veel vaker, maar dan om met de diverse mensen die bij innovatieprojecten betrokken zijn te overleggen. Hij is hier dan ook bijna kind aan huis en kijkt vanuit zijn kennis en ervaring naar wat wel en wat niet voor subsidie in aanmerking komt.”


“We hebben een jaarlijkse evaluatie over of alles naar behoren verloopt
en dat zijn gesprekken die we van beide kanten telkens
met een goed gevoel in- en weer uitgaan.

Dat verloopt bijzonder goed, merkt Gootzen tot besluit op. “TRIAS denkt mee en draagt zaken aan. Jan-Joris Duisters & Ron Coenen zijn erg actief en de communicatie verloopt uitstekend. We hebben een jaarlijkse evaluatie over of alles naar behoren verloopt en dat zijn gesprekken die we van beide kanten telkens met een goed gevoel in- en weer uitgaan.”

mgg-netherlands-trias-adviseur