Scelta een onderneming die bezig is met alles rondom champignons, aldus Jan Klerken. In onderstaand interview vertelt Jan over de vertrouwensband die is opgebouwd met TRIAS, de korte lijnen en de verschillende soorten projecten.

 

“Je kunt gerust zeggen dat er een sterke vertrouwensband is”

“Alles met champignons”, glimlacht eigenaar Jan Klerken als hij de vraag krijgt voorgelegd wat zijn bedrijf Scelta Mushrooms zoal doet. “We verwerken champignons tot een groot assortiment aan producten. Om te beginnen geconserveerde champignons, maar ook allerlei snacks, als basis voor veevoer, smaakversterkers en producten die de gezondheid ondersteunen.” Dat gebeurt al 25 jaar, zegt Klerken, al is het aanbod in de loop der jaren flink groter geworden en het bedrijf overeenkomstig fors gegroeid. “We hebben momenteel 7 fabrieken, zo’n 300 medewerkers en zijn in 80 landen actief.”

Veel van wat er bij Scelta gebeurt heeft een innovatief karakter, bevestigt Klerken. Niet alleen wat de producten betreft, ook wordt er gebruik gemaakt van de nieuwste machines. De vernieuwing is eveneens terug te zien in de samenwerking tussen Scelta en de Universiteiten van Maastricht en Wageningen bij het ontwikkelen van nieuwe producten, legt hij uit.

Niet vreemd dat Klerken op enig moment bij TRIAS uitkwam. “Ik kende de oprichters, Gerard van der Heul en Mieke Verhaegh, en een jaar of tien geleden besloten we eens om de tafel te gaan zitten om te kijken wat zij voor ons konden betekenen.” Dat bleken al vlug een aantal zaken te zijn, zegt Klerken. “Onder meer het Co-Creation Lab met Kokkerelli – waar kinderen kennis maken met gezonde voeding – in Villa Flora op het Floriade-terrein. Maar zo zijn er diverse projecten geweest, heel uiteenlopend.” Een van de laatste, geeft hij aan, was een EIA-aanvraag, een investeringsaftrek voor de aanschaf van een energiezuinige machine.


“Je kunt gerust zeggen dat er een sterke vertrouwensrelatie is

In de loop der jaren is er volgens Klerken een goede band tussen beide bedrijven ontstaan. “Je kunt gerust zeggen dat er een sterke vertrouwensrelatie is. En een prima wisselwerking. Ik heb op enig moment medewerkers van TRIAS en van ons uitgenodigd in ons restaurant om eerst samen lekker te eten. Daarna zijn ze in groepjes bij elkaar gaan zitten waar weer een-op-een-contacten uit zijn voortgekomen. Daardoor zijn de lijnen heel kort en weten ze bij TRIAS precies wat hier speelt.”


“Ron komt hier geregeld langs om te kijken wat de stand van zaken is.
Dat levert ons weer ideeën en suggesties op.”

Dat geldt zeker voor TRIAS-directeur Ron Coenen, tegenwoordig zijn contactpersoon, vertelt Klerken. “Ron komt hier geregeld langs om te kijken wat de stand van zaken is. Dat levert ons weer ideeën en suggesties op.” Klerken besluit met de opmerking dat er binnenkort nieuwe projecten aankomen. “We zijn onder meer bezig met een eigen leerstoel en zo zitten er nog wat zaken in het vat. We zullen dus snel weer met de mensen van TRIAS om de tafel zitten.”

 

Het op doen van kennis over allerlei subsidieregelingen, het adviseren van ondernemers en werken tot middernacht om aanvragen zo snel mogelijk in te kunnen dienen voor de klant. Het zijn allemaal facetten waar Roy Golsteijn mee te maken heeft tijdens zijn werkzaamheden bij TRIAS. In onderstaand interview vertelt Roy met trots over zijn werk:

Er was meteen een klik bij TRIAS, herinnert Roy Golsteijn zich over het moment dat hij bij TRIAS binnenstapte voor zijn stage in 2015. Hij studeerde bedrijfskunde MER (management, economie en recht) en maakte zich op voor zijn laatste jaar. “Ik heb dat jaar aan de hand van die stage mijn scriptie geschreven op het gebied van kennismanagement in een kennisintensieve organisatie en kon na mijn afstuderen direct aan de slag.”

Die beginperiode, geeft Golsteijn aan, stond vooral in het teken van (subsidie) kennis opdoen in de backoffice, het kennishart van TRIAS. “Er komt heel veel (subsidie)informatie binnen. Die moet je kunnen beoordelen: is dit wel of niet bruikbaar voor onze klanten? Veel van die informatie is overigens vrij toegankelijk, maar dat is bij de meeste ondernemers niet bekend. En dat hoeft ook niet, want TRIAS heeft daarin een belangrijke rol. Bovendien hebben ze de tijd niet om alles uit te pluizen. Daarnaast krijg je te maken met subsidietaal en daar moet je ook mee leren omgaan.” Roy richtte zich in eerste instantie zowel op bedrijven als op de publieke sector, maar is tegenwoordig actief als adviseur bedrijven. Daarnaast heeft hij ook een rol in binnen de marketing afdeling en is hij verantwoordelijk voor de automatisering van het bedrijf.

 

“Het gaat veelal over innovatie, vaak vanaf het vroegste stadium.

 

Een van de aantrekkelijke aspecten van zijn werk is dat hij bij heel veel nieuwe, innovatieve en bijzondere ontwikkelingen is betrokken, zegt Roy. “Het gaat veelal over innovatie, vaak vanaf het vroegste stadium. Dan mag je de keuken betreden en kijk je mee met het ontwikkelproces, van idee tot eindproduct. Stuk voor stuk zijn het heel bijzondere oplossingen. Daar mogen we richting de buitenwereld meestal niets over vertellen. Maar we hebben wel nadrukkelijk een belangrijke rol in zo’n ontwikkelproces. Aan ons de taak de aansluiting te zoeken met de juiste subsidies en financieringen en de klant goed te begeleiden bij het aanvraagtraject.”

 

“Om de aanvragen voor onze klanten in te kunnen dienen,
besloten we met een aantal collega’s om tot middernacht door te gaan.

 

Het hoge slagingspercentage van 88 procent laat volgens Roy zien dat TRIAS kwaliteit biedt dankzij de aanwezige impliciete en expliciete kennis en ervaring. Hij wijst ook op het belang van goed teamwerk. “Iedereen hier heeft zijn eigen projecten. Maar dat betekent niet dat je er alleen voor staat. Je kunt altijd terugvallen op de kennis van collega’s die van een bepaalde regeling of sector wat meer kennis of ervaring in huis hebben. We beschikken over een heel uitgebalanceerd team met meer dan 100 jaar ervaring. Een hecht team ook, wat zorgt voor een unieke werkomgeving, iets om trots op te zijn. Ik weet nog dat ik hier pas werkte en dat we bezig waren met de deadline van MIT Haalbaarheid. Had ik niet eerder meegemaakt. Om de aanvragen voor onze klanten in te kunnen dienen, besloten we met een aantal collega’s om tot middernacht door te gaan. Een bijzonder mooi moment en tekenend over hoe we bij TRIAS zaken met veel passie en toewijding aanpakken.”

TRIAS Bedrijven Team, februari 2019

Heeft u in het afgelopen schooljaar 2018/2019 een stagiaire gehad? En had u een praktijkleerovereenkomst met deze student? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren! Met deze regeling kunt u maximaal € 2.700,- per student per studiejaar ontvangen.

Met de subsidie praktijkleren ontvangt u een tegemoetkoming voor de door uw organisatie gemaakte begeleidingskosten. U kunt o.a. subsidie krijgen voor bepaalde VMBO, MBO, HBO, VSO en PRO studenten en leerlingen. Aanvragen is reeds mogelijk tot en met 16 september 2019.

TRIAS kijkt graag vrijblijvend voor u na of u in aanmerking komt voor deze subsidie. U kunt contact met ons opnemen via 077 – 356 01 00 of info@trias-subsidie.nl of voor meer informatie zie onze praktijkleren pagina. 

TRIAS werkt al een aantal jaren als vaste subsidieadviseur voor de gemeente Sint Michielsgestel. Ton Hanegraaf is een van de medewerkers waar de vaste adviseur van TRIAS regelmatig mee in contact staat. In onderstaand interview vertelt Ton over de diverse projecten die hem bezig houden en hoe de adviseur van TRIAS daarbij helpt.

“Goede raad is goud waard

Ton Hanegraaf is programmamanager bij de Brabantse gemeente Sint Michielsgestel. Dat houdt in grote lijnen in, vertelt hij, dat hij tussen bestuurders en organisatie laveert als strategisch adviseur die mensen verbindt en probeert “de neuzen dezelfde kant op te krijgen”. Hij is in die hoedanigheid betrokken bij allerlei grote projecten zoals Gestel Groene Gemeente, de realisatie van een nieuw MFA met daarin het gemeentehuis, de omlegging van de ZuidWillemsvaart, het realiseren van Beekdal de Aa en momenteel de herontwikkeling van het Kentalis-terrein. “Kentalis is een organisatie die onderzoek, zorg en onderwijs biedt aan mensen met beperkingen in horen en communiceren. Ze zijn gevestigd in een monumentaal gebouw op een 33 hectare groot gebied. Ze gaan voor een groot deel naar een ander onderkomen en het hoofdgebouw en een deel van het terrein krijgen een andere bestemming.”


“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers.
Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.

In zijn werk, vertelt Hanegraaf, stuit hij regelmatig op de mogelijkheid subsidies aan te vragen. Vanwege hun specifieke kennis werkt hij daarom al meer dan tien jaar samen met TRIAS. Een samenwerking met meerdere gezichten, legt hij uit. “TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Er zijn wat dat betreft veel potjes, maar ook veel eisen en voorschriften waar je aan moet voldoen. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Bij dat traject worden ook organisaties en verenigingen die in Sint Michielgestel actief zijn betrokken. “Als gemeente zijn we niet altijd in beeld om die partijen bij hun initiatieven te ondersteunen. Maar er zijn wel externe partijen, denk bijvoorbeeld aan het Oranjefonds, die financieel kunnen ondersteunen. TRIAS weet ook op dat vlak wat er speelt en kan via ons die verenigingen en organisaties in de goede richting begeleiden.”


“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft
zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Daarnaast, geeft Hanegraaf aan, speelt TRIAS een actieve rol bij de grote subsidietrajecten van Sint Michielsgestel. “Bijvoorbeeld als het Europese subsidies betreft. Daar is veel kennis en ervaring voor nodig. Die deskundigheid hebben zij in huis en daar doen we graag een beroep op.” Dat gaat al meer dan tien jaar tot volle tevredenheid, maakt hij duidelijk. “In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht. Waar we voorheen dachten dat er toch niets te halen viel, daar zijn we nu veel zorgvuldiger. We hebben regelmatig overleg en ze brengen ons op de hoogte van voor ons belangrijke ontwikkelingen. We zien ze dan ook als een prima en zeer betrouwbare partner die meedenkt en oog heeft voor onze behoeften.”

 

Vorige week maakte u nader kennis met Annelies Swarts. Deze week is het de beurt aan Jan-Joris Duisters. Hij vertelt over zijn eerste kennismaking met TRIAS, takenpakket en een van zijn dierbare klanten. Hieronder leest u het interview met Jan-Joris:

Het was tijdens een banenmarkt om een stageplek te vinden dat Jan-Joris Duisters in contact kwam met TRIAS, het bedrijf waar hij inmiddels alweer sinds 2011 werkzaam is. “Ik had eerder gedurende mijn mbo-opleiding Bank- en Verzekeringswezen stage gelopen bij de Rabobank. Dat was goed bevallen. Uiteindelijk besloot ik echter toch tot een vervolgstudie, bij Fontys, Financial Services Management. Toen ik daarvoor stage moest lopen, bezocht ik die banenmarkt en zag een presentatie van TRIAS.”

Die presentatie sprak hem aan, zegt Jan-Joris, onder meer vanwege de voor hem redelijk onbekende vakgebied, subsidies. Hij besloot zich te introduceren en niet lang daarna liep hij stage bij TRIAS. “Dat voelde meteen goed. Ik kwam terecht in een hecht team en bij een bedrijf met veel mogelijkheden.” Niet vreemd dus dat Jan-Joris na zijn afstuderen besloot voor een baan bij TRIAS te kiezen. Hij richtte zich in eerste instantie vooral op de publieke sector en Europese subsidies. “Op een gegeven moment kwam er ruimte bij de afdeling bedrijven; daar heb ik gebruik van gemaakt. Vervolgens ben ik meer die kant opgeschoven. Momenteel doe ik beide afdelingen.”

Hij doet daarnaast ook FM/PM-projecten, het financieel projectmanagement. Dat betekent de verantwoording voor een heel project afleggen. “De verantwoordelijkheid nemen, dat ligt me wel. Het gaat vaak om complexe projecten met meerdere partijen. Ik monitor die en controleer of alles klopt. Uiteindelijk moet er wel een eenduidige administratie opgesteld worden. Dat betekent voor mij dat ik me echt in een materie moet verdiepen. Ik moet alle subsidiemogelijkheden kennen, weten welke voorwaarden daaraan zijn verbonden en ook toezien dat aan die voorwaarden wordt voldaan.” Dat brengt, zegt Jan-Joris, voor beide sectoren verschillende uitdagingen met zich mee. “Bedrijven vragen vaak snelheid, de publieke sector gedegenheid. Maar voor beide geldt dat je kwaliteit moet bieden en zorgvuldig moet zijn.”

 

“Bedrijven vragen vaak snelheid, de publieke sector gedegenheid.
Maar voor beide geldt dat je kwaliteit moet bieden en zorgvuldig moet zijn.

 

Jan-Joris ziet in ieder project een nieuwe uitdaging. “Ieder project is weer net wat anders; die diversiteit is een van aantrekkelijke aspecten van het vak. Of er een project uitspringt dat ik als bijzonder kan typeren?  Niet zozeer een project maar wel een bedrijf. Alle klanten zijn me even dierbaar, maar Dejatech in Belfeld wil ik wel apart benoemen. Dat was mijn eerste klant bij TRIAS. Ik kom er al vanaf dag één, dus daar heb ik een hele goede band mee.”

Het bedrijf I-Med Tech houdt zich bezig met het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe operatiemethoden, waarmee de kwaliteit van de operatieve ingrepen sterk verbeterd wordt. Momenteel zijn zij bezig met de ontwikkeling van een digital surgical loupe (DSL). Jaap Heukelom, een van de initiatiefnemers, vertelt in onderstaand interview meer over deze ontwikkeling en de belangrijke rol van subsidies hierbij.

Digital surgical loupe: subsidie draagt bij aan beter zicht op handelingen chirurg

Op de Brightlands Health Campus in Maastricht zijn tal van start-ups gevestigd. Dit zijn vaak kleine, innovatieve bedrijven die zich bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe medische technieken. I-Med Tech is een van die bedrijven. Jaap Heukelom, samen met Vincent Graham initiatiefnemer, vertelt: “Wij richten ons op een nieuwe generatie chirurgische hulpmiddelen met de digital surgical loupe (DSL).”

Chirurgen, vervolgt Heukelom, maken tijdens operaties gebruik van hulpmiddelen zoals optische loepbrillen, microscopen en displayschermen. “Onze digitale hoofdloep vervangt de optische loep met verlichting en biedt een aantal nieuwe mogelijkheden zoals beelden opnemen in 3D, traploos inzoomen en meekijken op een groot scherm. Chirurgie is steeds meer precisiewerk en onze loep helpt de chirurg zijn of haar werk nog nauwkeuriger uit te voeren. In de volgende versie gaan we bovendien nog 3D MRI- en CT-scans toevoegen in het beeld dat de chirurg door de digitale loep ziet.”

Heukelom en Graham begonnen enkele jaren geleden met het ontwikkelen van de digitale loep, vorig jaar werd I-Med Tech officieel opgericht in een joint venture met MUMC/Brightlands en een investeerder. Tijdens zo’n ontwikkelingsperiode is veel geld nodig, merkt Heukelom op, daarom ging het tweetal op zoek naar een partij die ze kon helpen met het vinden en aanvragen van subsidies. “We hadden wel ervaring met subsidiebureaus, maar kenden TRIAS op dat moment niet. Iemand wees ons op hun. We hebben een kennismakingsgesprek gepland en dat leverde meteen een klik op. We merkten dat ze goed inzicht hebben in wat we doen, dat er snel wordt geschakeld en dat ze heel actief meedenken over welke programma’s het beste bij ons passen. Het is een dynamisch bureau dat heel alert inspeelt op onze wensen.”


“We merkten dat ze goed inzicht hebben in wat we doen,
dat er snel wordt geschakeld en dat ze heel actief meedenken 

Belangrijk was volgens Heukelom het opzetten van een roadmap waarin werd aangegeven welke subsidieaanvragen zinvol en koppelbaar zijn. Op die manier kon elke aanvraag zo effectief mogelijk worden opgesteld. Dat leidde onder meer tot het aanvragen en succesvol binnenhalen van drie subsidies: Crosscare, dat financiële ondersteuning biedt tussen de € 15.000 en € 50.000 bij de ontwikkeling van zorginnovaties, een MIT R&D-subsidie en een ATTRACT (EU-Horyzon 2020) voor nieuwe innovatieve ontwikkelingen in beeldtechnologie, maakt Heukelom duidelijk. Verder, zegt hij, werd een startfee-ondersteuning van Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) aangevraagd. “Daarmee kun je als nieuw bedrijf de financiële risico’s voor een subsidie-aanvraag deels ondervangen.”


“Daarmee kun je als nieuw bedrijf de financiële risico’s
voor een subsidie-aanvraag deels ondervangen.”

Inmiddels worden de volgende stappen gezet in het ontwikkelingsproces van de digitale loep, vertelt Heukelom tot slot. “Voor de zomer ronden we de eerste testfase af en dan weten we of de prototypes voldoen aan alle eisen. Vervolgens kunnen we beginnen aan de daadwerkelijke productiefase, maar ook met het doorontwikkelen van nieuwe innovatieve toepassingen als infrarood beeldinformatie.”

Wilt u meer informatie over de verschillende subsidietrajecten van I-Med Tech? Bezoek dan hun website. 

Als klant staat u vaak in nauw contact met onze medewerkers. Maar wie zijn eigenlijk onze medewerkers? Waarom werken zij bij TRIAS? En waar houden zij zich zoal mee bezig? Om beter kennis te maken onze medewerkers, vertelt vandaag Annelies Swarts over haar begintijd bij TRIAS en hoe zij haar werk momenteel ervaart. Hieronder leest u het interview met Annelies:

Zelf wist ze het niet eens, maar een tijdje terug werd Annelies Swarts plots gefeliciteerd met haar 12,5-jarig jubileum bij TRIAS. Daar kwam ze, zoals meer van haar collega’s, binnen via een stage. “Ik deed dezelfde opleiding als ons huidige directeur Ron Coenen – Management, Economie en Recht bij Fontys in Eindhoven – en liep bij TRIAS stage. Dat klikte meteen.” Annelies ging na haar opleiding in Eindhoven vervolgens naar Rotterdam voor een universitaire studie bestuurskunde. “Nadat ik die had afgerond kreeg ik de kans bij TRIAS aan de slag te gaan.”

Daar is ze ruim 12,5 jaar later nog steeds in dienst, glimlacht Annelies. De beginjaren ziet ze als heel leerzaam. “We hadden een klein team, moesten flink aanpakken, op allerlei vlakken. We hadden toen nog geen backoffice. Dankzij die intensieve beginperiode heb ik wel een heel brede kennis kunnen opbouwen.” Kennis die ze onder meer toepast in haar functie als adviseur Publieke sector. “Omdat de projecten in die sector ook ontzettend divers zijn. Maar die dynamiek en dat schakelen met alle niveaus, dat past bij mij. Wat me verder aanspreekt is dat ik vaak bijvoorbeeld een dag in de maand bij een klant ‘in huis’ ben en onderdeel van hun team uitmaak. Op die manier kan ik heel gericht adviseren en begeleiden. Je leert een organisatie goed kennen, maakt je dingen die er spelen eigen en kunt dan op een pro-actieve wijze je rol invullen.”

Naast haar functie als adviseur Publieke sector is Annelies betrokken bij het SubsidieVolgSysteem (SVS) dat onlangs naar een Next Level is gebracht. “Dat is in de praktijk ontstaan, als hulpmiddel voor onze klanten, en dat hebben we steeds verder uitgebreid. Met het SVS krijgen klanten inzicht in hun subsidies en hebben ze de mogelijkheid aangevraagde subsidies op een efficiënte manier te verantwoorden. Het systeem is maatwerk, afgestemd op de klant. Veel gemeenten en andere publieke instellingen door heel Nederland gebruiken het systeem voor het beheren van inkomende subsidiestromen. Het geeft realtime inzicht in de subsidieresultaten van een organisatie waardoor subsidiestromen overzichtelijk te regisseren en monitoren zijn. Het systeem wordt overigens ook al gebruikt voor uitgaande subsidies van gemeenten.”

 

“We zijn continue bezig met nieuwe ontwikkelingen

 

Bij het continu verbeteren van de dienstverlening van TRIAS is Annelies graag betrokken. “We zijn natuurlijk altijd met nieuwe ontwikkelingen bezig. Het SVS is er een voorbeeld van, het door TRIAS in het verleden opgezette e-learning traject, op basis waarvan ik nu incompany-trajecten verzorg, eveneens. Nieuwe inzichten vertalen we naar de praktijk zodat we klanten nog gerichter van dienst kunnen zijn. Dat is het mooie aan werken bij TRIAS, het is een dynamische en veelzijdige organisatie waarin we ons als medewerkers individueel en als team volop verder kunnen ontwikkelen.”

De medewerkers van TRIAS, februari 2019.

Onlangs presenteerde TRIAS in samenwerking met Gilde-BT een nieuwe versie van het SubsidieVolgSysteem. Het SubsidieVolgSysteem (SVS)  is een webbased subsidiemanagement systeem, waarmee een organisatie grip krijgt op het totale proces van subsidies. Het systeem geeft een helder beeld van alle aangevraagde, beschikte, lopende en vastgestelde subsidietrajecten. Tijdens de ontwikkeling hebben TRIAS en Gilde-BT nauw samengewerkt met de Gemeente Delft. Hieronder vertelt Susanna Kimah over hoe zij in aanraking kwam met TRIAS en hoe de gemeente Delft het SVS ervaart.

“Het SubsidieVolgSysteem bevat alles wat wij zoeken”

Subsidies binnenhalen en verantwoorden, gemeentes in Nederland hebben er frequent mee te maken. Zo ook de gemeente Delft. Tot 2017 hield in het Delftse gemeentehuis iedere afdeling zich afzonderlijk met deze materie bezig. In 2017 echter werd het SubsidieServicePunt (SSP) geïntroduceerd, een afdeling die dankzij een gecentraliseerd systeem alle subsidiegerelateerde kwesties op een efficiënte wijze kan behandelen. Een van de medewerkers van dat SSP is Susanna Kimah. Zij volgde ter voorbereiding scholing bij TRIAS.

“TRIAS heeft als subsidieadviesbureau ook een e-learningprogramma over subsidies. Ik kwam bij TRIAS terecht dankzij een tip van de Europa-specialist van de Gemeente Delft  die ons wees op de hoge kwaliteit van hun opleiding.” Tijdens haar opleiding hoorde Kimah van het door TRIAS ontwikkelde SubsidieVolgSysteem (SVS). “Dat had eigenlijk alles wat we zochten. Bij het SSP monitoren en registreren we inkomende subsidies. Dat gebeurde eerst in Excel, per afdeling, maar dat was te omslachtig, liep niet goed. Het SVS is wat dat betreft een veel beter alternatief. Het biedt overzicht en veel meer inzicht in de diverse subsidies. Die vragen we overigens niet alleen voor onszelf aan, maar eveneens voor instellingen en dergelijke binnen onze gemeente.” Het SVS, legt ze uit, geeft realtime inzicht in het subsidietraject, geeft informatie over resultaten en maakt de verantwoording inzichtelijk.

“Onze administratie gebeurde eerst in Excel, maar dat was te omslachtig, liep niet goed.
Het SVS is wat dat betreft een veel beter alternatief.
Het biedt overzicht en veel meer inzicht in de diverse subsidies.

Susanna Kimah maakt vervolgens duidelijk dat TRIAS het SVS volledig heeft afgestemd op de wensen van de gemeente Delft. Dat verliep op een bijzonder adequate en soepele manier, geeft ze aan. “Zeker in de beginfase was er veel contact, zowel via mail als telefonisch. Op onze vragen en opmerkingen werd meteen gereageerd waardoor het systeem al snel volledig aansloot bij wat we voor ogen hadden. Een goed voorbeeld is het verwerken van documenten. Die zijn bij ons vaak behoorlijk omvangrijk. Daar is het SVS aan aangepast.”

Inmiddels, zegt ze, heeft er een tweede upgrade van het SVS plaatsgevonden en werkt men in Delft met het SVS 3.0. “Wij zijn samen met de gemeente Eindhoven nauw betrokken geweest bij die upgrade. We hebben aanbevelingen gedaan die in de nieuwe versie zijn verwerkt. Nadat de vernieuwde versie was afgerond hebben we het getest en daarna bij ons in Delft geactiveerd. Door zich goed te verdiepen in wat er zoal bij ons speelt heeft TRIAS het systeem nog efficiënter en klantvriendelijker weten te maken.”

De taal-, digitale of rekenvaardigheid van uw werknemers verbeteren? Dan is de Tel mee met Taal subsidie mogelijk interessant voor u!

De subsidie varieert tussen de 67% en 80% met een maximaal bedrag van € 200.000 tot € 1 miljoen per organisatie. Afhankelijk van het type traject, organisatie en de doelgroep. Onder andere scholen, bibliotheken, werkgevers en samenwerkingsverbanden hebben de mogelijk om deze subsidie aan te vragen tot 30 september 2019. Let wel op dat hou sneller u er bij bent, hoe beter!

Succesvolle projecten uit het verleden zijn bijvoorbeeld taallessen op de werkvloer, tabletcoaches voor ouderen, taalcertificaten voor werknemers uit Oost-Europa en een app voor betere taalvaardigheid ouder en kind (meer voorbeeldprojecten).

Er kan subsidie aangevraagd worden voor mensen met een taalniveau lager dan 2F. Dit geldt ook bij aanvragen voor het verbeteren van digitale vaardigheden of rekenvaardigheden. Het taalniveau moet dus altijd in beeld worden gebracht. Via de Taalmeter 2F is het mogelijk een meting te doen om het huidige niveau te bepalen. Trajecten die u bijvoorbeeld kunt uitvoeren zijn onder andere:

  • een taaltraject;
  • een rekentraject;
  • een traject digitale vaardigheden;
  • het bevorderen van een educatief thuismilieu en gericht op taalontwikkeling, ontwikkeling van rekenvaardigheden of ontwikkeling van digitale vaardigheden;

Wilt u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor de subsidieregeling Tel mee met Taal? Of bent u benieuw naar de andere voorwaarden? Neem dan contact op met onze adviseur Marianne Crins via 077-3560100 of info@trias-subsidie.nl