tel-mee-met-taal-trias

De taal-, digitale of rekenvaardigheid van uw werknemers verbeteren? Dan is de Tel mee met Taal subsidie mogelijk interessant voor u!

De subsidie varieert tussen de 67% en 80% met een maximaal bedrag van € 200.000 tot € 1 miljoen per organisatie. Afhankelijk van het type traject, organisatie en de doelgroep. Onder andere scholen, bibliotheken, werkgevers en samenwerkingsverbanden hebben de mogelijk om deze subsidie aan te vragen tot 30 september 2019. Let wel op dat hou sneller u er bij bent, hoe beter!

Succesvolle projecten uit het verleden zijn bijvoorbeeld taallessen op de werkvloer, tabletcoaches voor ouderen, taalcertificaten voor werknemers uit Oost-Europa en een app voor betere taalvaardigheid ouder en kind (meer voorbeeldprojecten).

Er kan subsidie aangevraagd worden voor mensen met een taalniveau lager dan 2F. Dit geldt ook bij aanvragen voor het verbeteren van digitale vaardigheden of rekenvaardigheden. Het taalniveau moet dus altijd in beeld worden gebracht. Via de Taalmeter 2F is het mogelijk een meting te doen om het huidige niveau te bepalen. Trajecten die u bijvoorbeeld kunt uitvoeren zijn onder andere:

  • een taaltraject;
  • een rekentraject;
  • een traject digitale vaardigheden;
  • het bevorderen van een educatief thuismilieu en gericht op taalontwikkeling, ontwikkeling van rekenvaardigheden of ontwikkeling van digitale vaardigheden;

Wilt u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor de subsidieregeling Tel mee met Taal? Of bent u benieuw naar de andere voorwaarden? Neem dan contact op met onze adviseur Marianne Crins via 077-3560100 of info@trias-subsidie.nl