Bij het restaureren van monumentale panden komen meer zaken kijken dan alleen de restauratie werkzaamheden. Er moet een plan van aanpak gemaakt worden, de mening van meerdere belanghebbende en het indienen van een subsidieaanvraag. In onderstaand interview vertelt Isja Finaly van Vereniging Hendrick de Keyser waarom zij ondanks succesvolle ervaringen met het opstellen van subsidieaanvragen toch de hulp van TRIAS inriep.

“Subsidieaanvraag met meerdere componenten laten we graag aan experts over” 

Vereniging Hendrick de Keyser heeft als doel het behouden van bijzondere monumenten in ons land. De vereniging verwerft gebouwen, inmiddels 425, die uit historisch of architectonisch oogpunt belangrijk zijn, variërend van middeleeuws tot 20e-eeuws, vertelt adjunct-directeur Isja Finaly. “We kopen ze aan, restaureren ze en exploiteren ze. We verkopen ze niet meer. De exploitatie zorgt voor een bron van inkomsten waaruit we het onderhoud weer betalen.”

Ook in Limburg bezit Hendrick de Keyser een aantal monumentale panden. Zoals in Tegelen, waar in 2011 het uit 1767 stammende Kranenbreukershuis werd verworven. Ooit waren daarin een herberg, pottenbakkerij en sigarenfabriek gevestigd, maar vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw stond het leeg en was het ernstig in verval geraakt. Finaly: “Toen de gemeente Venlo ons benaderde of wij dit pand konden overnemen was dat een belangrijk aandachtspunt. Er was een ingrijpende restauratie nodig en daar speelde het toekennen van subsidie een belangrijke rol bij.”

Zo’n subsidieaanvraag verzorgt Hendrick de Keyser normaal gesproken zelf, maar in dit geval was de vereniging blij met de hulp van TRIAS, legt Finaly uit. “We hebben voldoende kennis in huis om te weten welke subsidies voor ons beschikbaar zijn. Maar in Tegelen speelde meer. Het ging daar om een combinatie van verschillende monumentale gebouwen en daarnaast was er de wens van de gemeente om dat stukje centrum van Tegelen zijn historische karakter terug te geven, compleet met het terugbrengen van de vroegere waterloop van de Engerbeek in het straatbeeld. Met meerdere belanghebbende partijen werd het een subsidieaanvraag met diverse componenten en dat laten we graag aan experts over.”


“TRIAS had het overzicht terwijl
de diverse partijen zich volledig op hun
eigen onderdeel konden concentreren”

Finaly geeft aan dat TRIAS vanuit haar kennis en ervaring de diverse onderdelen van het project bij elkaar bracht in één interdisciplinaire subsidieaanvraag. “TRIAS zorgde er zo bijvoorbeeld voor dat het voor alle betrokken partijen duidelijk was welke informatie ze wanneer moesten aanleveren. TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren, in ons geval het voorbereiden van de restauratie van het Kranenbreukershuis.” Het was een samenwerking die goed is bevallen, zegt ze tot slot. “Het is heel prettig wanneer je wordt ondersteund door een partner met verstand van zaken. Zoals gezegd kunnen we normaal gesproken onze subsidieaanvragen zelf regelen, maar mochten we weer bij een complex project uitkomen, dan weten we TRIAS nu te vinden.”

Wilt u meer weten over Kranenbreukershuis? Lees dan verder op de website van Vereniging Hendrick de Keyser.