Deze week publiceerde het LIOF op haar website een aantal nieuwe indiendata voor de subsidieregelingen LimburgMakers, LimburgAgrofood en LimburgLogistiek. Dit zijn naar alle waarschijnlijkheid de laatste inleverdata in 2019. Binnen de regelingen kan er subsidie aangevraagd worden voor innovatie- en adviesprojecten.

Een innovatieproject dient gericht te zijn op de ontwikkeling en realisatie van een innovatief (fysiek) product of een dienst gekoppeld aan een fysiek product. Het doel is om een product of dienst te ontwikkelen en uiteindelijk te gaan vermarkten. Daarnaast dient het product of de dienst een meerwaarde te zijn voor de klant en bij te dragen aan het bedrijfsresultaat.

De maximale subsidie is 35% van de projectkosten met een maximaal bedrag van €70.000 voor innovatieprojecten van LimburgMakers en LimburgLogistiek. LimburgAgrofood heeft een maximaal subsidiebedrag van € 50.000. Voor innovatieprojecten werden de volgende indiendata gepubliceerd:

LimburgMakers

 • 4 september 2019
 • 30 oktober 2019

LimburgAgrofood

 • 11 september
 • 20 november

LimburgLogistiek

 • 2 oktober

Een adviesproject heeft als doel om nieuwe ontwikkelingen binnen MKB-ondernemingen te stimuleren om een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van het concurrentievermogen. De nieuwe ontwikkeling dient naast product-gerelateerd ook gericht te zijn op het verbeteren van het primaire productieproces. Middels een adviesproject kan er subsidie worden aangevraagd worden voor het inhuren van een externe deskundige.  De maximale subsidie is 50% van de kosten voor de inzet van de externe deskundige met een maximaal bedrag van € 10.000. Voor adviesprojecten werden de volgende indiendata gepubliceerd:

LimburgMakers

 • 4 september
 • 9 oktober
 • 13 november

LimburgAgrofood

 • 28 augustus
 • 2 oktober
 • 6 november
 • 4 december

LimburgLogistiek

 • 4 september
 • 9 oktober
 • 13 november

Wilt u meer weten over een van deze regelingen? Lees dan verder op de pagina’s van LimburgMakers, LimburgAgrofood en LimburgLogistiek. Of geïnteresseerd in welke klanten eerder gebruik maakte van deze regelingen? Lees dan de verhalen van Dejatech, Corporis Medical, Qineto en IM Efficieny.

Bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact met ons op via 077-3560100 of via info@trias-subsidie.nl