Wilt u in 2019 nog uw R&D kosten verlagen? Met de WBSO subsidie leveren de eerste € 350.000,- aan loonkosten en uitgaven tot wel 32% subsidie op.

Alleen deze maand kunt u nog een WBSO aanvraag voor 2019 indienen!

WBSO biedt bedrijven die zich bezighouden met technische innovatie de kans om hun aangiftes loonheffing of inkomstenbelasting (als u een zelfstandige bent) significant te verminderen. Van starters en zzp’ers tot mkb-bedrijven en zelfs multinationals. Een aanvraag dient minimaal voor een periode drie maanden te zijn. Rekening houdend met dat een aanvraag minstens 1 kalendermaand voor het begin van de aanvraagperiode ingediend moet zijn. Kunt u nog maar tot en met 31 augustus een aanvraag indienen voor WBSO subsidie in 2019.

Komt 31 augustus te vroeg voor u? Wij kijken ook graag met u naar de mogelijkheid voor een WBSO aanvraag voor 2020.

Benieuwd naar uw voordeel binnen de WBSO? Neem dan vrijblijvend contact op met TRIAS. Stuur een e-mail naar of bel 077-3560100.

Vandaag zijn in het zuiden van het land de scholen weer begonnen. Zowel leraren als leerlingen gaan weer een drukke tijd tegemoet. Veel scholen lopen tegen vraagstukken aan op het gebied van het leraren tekort, het opleiden van leraren en het verduurzamen van de schoolgebouwen. Voor deze onderwerpen is er subsidie beschikbaar! Echter lopen de aanvraagperiodes van een aantal van deze regelingen in de komende maanden af. Daarom hebben wij een aantal subsidiemogelijkheden op een rijtje gezet. Bekijk snel welke subsidies mogelijke interessant zijn voor u:

Vrijroosteren leraren
Middels deze regeling kunnen scholen subsidie aanvragen voor de vervanging van leraren en de eventuele inhuur van een externe coach voor de begeleiding van leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor onderwijsontwikkeling en -innovatie voor achterstandsleerlingen. De subsidie is maximaal € 290.800 per bevoegd gezag voor twee schooljaren. Tot 15 september 2019 is het mogelijk om een aanvraag te doen.

Tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders po
Om de ontwikkeling van schoolleiders te stimuleren, heeft de overheid een subsidie voor het volgen van een masteropleiding. De subsidie is bedoeld voor de vervangingskosten van de schoolleider. Voor het volgen van een masteropleiding kan er in totaal voor schoolleiders in het basisonderwijs maximaal € 31.360 en voor schoolleiders in het (voortgezet) speciaal onderwijs maximaal € 33.920 worden aangevraagd. Aanvragen kan tot en met 15 oktober.

Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar
In verband met het leraren tekort stimuleert de overheid onderwijsassistenten om een opleiding te gaan volgen tot leraar. Een onderwijsassistent kan een subsidie van € 5.000 per jaar aanvragen. Een aanvraag kan ingediend worden tot 15 oktober 2019.

Teambeurs primair onderwijs
Met deze subsidie kunnen leraren in het primair onderwijs een vergoeding krijgen voor het collegegeld, studie- en reiskosten voor het volgen van een masteropleiding.. Het collegegeld wordt gesubsidieerd tot € 7.000 per studiejaar en er is subsidie voor maximaal 320 verlofuren. Aanvragen kan tot en met 15 oktober 2019.

Tegemoetkoming herintreders primair onderwijs
Om oud-leraren te stimuleren om terug te keren in het onderwijs is deze regeling opengesteld. Met deze subsidieregeling kunnen scholen subsidie krijgen voor de kosten van het begeleiden en ondersteunen van deze leraren. Per herintreder kan er een vergoeding aangevraagd worden van € 2.500 tot november 2020.

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomende leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Voor aspirant opleidingsscholen is subsidie beschikbaar om zich te ontwikkelen tot een volwaardige opleidingsschool. Het aanvragen van deze regeling is mogelijk tot 1 oktober 2019.

Subsidieregeling instructeursbeurs mbo
Met de Subsidieregeling instructeursbeurs mbo wordt er een beurs beschikbaar gesteld aan instructeurs die zich door middel van scholing verder willen ontwikkelen. De instructeursbeurs stelt instructeurs uit het mbo in staat subsidie aan te vragen voor het volgen van een geaccrediteerde bacheloropleiding of associate degree-opleiding. Er kan subsidie verkregen worden voor het collegegeld, studiemiddelen en het studieverlof. Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 september 2019 tot 1 oktober 2019.

Toekomstvast internet po en vo
Scholen kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van een kabel- of glasvezelverbinding. De regeling geldt voor scholen die nu nog gebruik maken van een koperverbinding. De overheid vergoedt bij een offertebedrag tot € 15.000 de helft van de kosten, minus een drempelbedrag van € 2.500,-. Bij een hoger offertebedrag wordt boven de € 15.000 60% van de aanlegkosten vergoed.

Verduurzaming
Buiten dat scholen aanspraak kunnen maken op verschillende subsidies met betrekking tot het onderwijs, liggen er ook voldoende kansen op het gebied van verduurzaming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verminderen van het elektriciteitsverbruik en het aardgasvrij maken van de school. Scholen hebben tevens de mogelijkheid om doormiddel van subsidie extern advies in te huren voor de verduurzaming van hun school.

Is er een subsidie die wellicht interessant is voor u? Of misschien zelf wel meerdere? Neem dan contact op met onze adviseur Marianne Crins via 077-3560100 of mail naar info@trias-subsidie.nl

Als sportverenigingen of-stichting moeite om de aanschaf van nieuwe sportmaterialen te bekostigen? Staat er onderhoud op de planning? Of gaat u duurzaamheidsmaatregelen toepassen?

Dan kunt u gebruik maken van de regeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties. Via deze regeling wordt 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw) subsidieert.

Wanneer u zelfs energiebesparende maatregelen of activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren onderneemt loopt het percentage op tot 35%!

Onder de regeling kunt u onder andere nieuwe ballen, LED-verlichting, doelpalen of pionnen aanschaffen. Het is zelfs mogelijk om als vereniging of stichting meerdere aanvragen per jaar in te dienen. Als verantwoording hoeft u enkel een factuur en/of betaalbewijs te overleggen.

Vragen over of uw kosten onder deze regeling vallen? Of denkt u na over het indienen van een aanvraag? Neem dan contact met ons op via 077-3560100 of info@trias-subsidie.nl

Bezig met de ontwikkeling van nieuwe elementen aan een fysiek product of dienst? Of wilt u een nieuwe markt betreden? En kunt u hierbij de hulp van een extern adviseur goed gebruiken?

Dan is er voor ondernemers die gevestigd zijn in de Metropoolregio Eindhoven de mogelijkheid om gebruik te maken van de subsidie Adviesregeling (SAR).

Met deze regeling kunt u maximaal € 10.000 krijgen voor 50% van de advieskosten voor de inhuur van een extern adviseur. Het doel van de Adviesregeling SAR is het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen met een aantoonbare meerwaarde voor de regio Eindhoven.

De extern adviseur kan u helpen bij het onderbouwen van een innovatie of de implementatie ervan te vergemakkelijken. De volgende adviesonderwerpen mogen gesubsidieerd worden:

  • Strategievorming;
  • Haalbaarheidsonderzoeken;
  • Productontwikkeling;
  • Technische ontwikkelingen voor het productieproces;

Recente publiceerde het RVO een analyse over de wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, oftewel WBSO. In de analyse kwamen onder andere de volgende bevindingen naar voren:

  • Er maken ruim 20.000 bedrijven gebruik van de WBSO
  • Voor meer dan 130.000 verschillende projecten
  • In totaal hebben Nederlandse bedrijven dankzij de WBSO een voordeel van meer dan een miljard euro
  • De meeste gebruikers zijn afkomstig uit de regio Amsterdam maar ook uit Zuidoost-Brabant en Utrecht.
  • 65% van de toekende afdrachtsvermindering was een MKB-bedrijven
  • De provincie Noord-Brabant investeert vier keer zoveel in R&D dan de provincie Limburg.

Op komende technologieën binnen de WBSO zijn bijvoorbeeld:  Machine learning, Kunstmatige intelligentie, Blockchain en Virtual Reality. Terwijl bedrijven uit de sector computer- en informatiewetenschappen (ICT) het meeste gebruik maken van de WBSO. Bij 96% van de projecten was het bedrijf bezig met een ontwikkelingstraject. De overige 4% met een technisch-wetenschappelijk onderzoek. Binnen het ontwikkelingstraject was de verdeling 72% ontwikkeling van producten, 16% ontwikkeling van programmatuur en 12% ontwikkeling van productieprocessen.

Op te merken valt is dar er nog voldoende mogelijkheden voor Limburgse en Noord-Brabantse bedrijven om gebruik te maken van de WBSO om zo hun af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen te verminderen! Met name in de provincie Limburg maken nog relatief weinig bedrijven gebruik van de WBSO.

Het onderzoek werd namens het RVO uitgevoerd door Dialogic. Zij concludeerde eerder al dat de WBSO een kostenefficiënte regeling is, die het merendeel van de gebruikers waarderen en die een aantoonbaar  positief effect heeft op de innovatieactiviteiten van bedrijven.

Over de WBSO
De WBSO is een fiscale stimulering van (technische) S&O-inspanningen bij bedrijven. Het doel van de WBSO is dus het stimuleren van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door het Nederlandse bedrijfsleven. Bedrijven kunnen de financiële lasten van R&D-projecten (ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van ) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur) verlagen via een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen. En zelfstandigen door een verhoging van de zelfstandigenaftrek via de inkomstenbelasting.

Voor meer informatie zie onze pagina over de WBSO.