WBSO-mogelijkheden-bedrijven-limburg-trias

Recente publiceerde het RVO een analyse over de wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, oftewel WBSO. In de analyse kwamen onder andere de volgende bevindingen naar voren:

  • Er maken ruim 20.000 bedrijven gebruik van de WBSO
  • Voor meer dan 130.000 verschillende projecten
  • In totaal hebben Nederlandse bedrijven dankzij de WBSO een voordeel van meer dan een miljard euro
  • De meeste gebruikers zijn afkomstig uit de regio Amsterdam maar ook uit Zuidoost-Brabant en Utrecht.
  • 65% van de toekende afdrachtsvermindering was een MKB-bedrijven
  • De provincie Noord-Brabant investeert vier keer zoveel in R&D dan de provincie Limburg.

Op komende technologieën binnen de WBSO zijn bijvoorbeeld:  Machine learning, Kunstmatige intelligentie, Blockchain en Virtual Reality. Terwijl bedrijven uit de sector computer- en informatiewetenschappen (ICT) het meeste gebruik maken van de WBSO. Bij 96% van de projecten was het bedrijf bezig met een ontwikkelingstraject. De overige 4% met een technisch-wetenschappelijk onderzoek. Binnen het ontwikkelingstraject was de verdeling 72% ontwikkeling van producten, 16% ontwikkeling van programmatuur en 12% ontwikkeling van productieprocessen.

Op te merken valt is dar er nog voldoende mogelijkheden voor Limburgse en Noord-Brabantse bedrijven om gebruik te maken van de WBSO om zo hun af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen te verminderen! Met name in de provincie Limburg maken nog relatief weinig bedrijven gebruik van de WBSO.

Het onderzoek werd namens het RVO uitgevoerd door Dialogic. Zij concludeerde eerder al dat de WBSO een kostenefficiënte regeling is, die het merendeel van de gebruikers waarderen en die een aantoonbaar  positief effect heeft op de innovatieactiviteiten van bedrijven.

Over de WBSO
De WBSO is een fiscale stimulering van (technische) S&O-inspanningen bij bedrijven. Het doel van de WBSO is dus het stimuleren van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door het Nederlandse bedrijfsleven. Bedrijven kunnen de financiële lasten van R&D-projecten (ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van ) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur) verlagen via een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen. En zelfstandigen door een verhoging van de zelfstandigenaftrek via de inkomstenbelasting.

Voor meer informatie zie onze pagina over de WBSO.