schoolbord-subsidiemogelijkheden-scholen-leraren

Vandaag zijn in het zuiden van het land de scholen weer begonnen. Zowel leraren als leerlingen gaan weer een drukke tijd tegemoet. Veel scholen lopen tegen vraagstukken aan op het gebied van het leraren tekort, het opleiden van leraren en het verduurzamen van de schoolgebouwen. Voor deze onderwerpen is er subsidie beschikbaar! Echter lopen de aanvraagperiodes van een aantal van deze regelingen in de komende maanden af. Daarom hebben wij een aantal subsidiemogelijkheden op een rijtje gezet. Bekijk snel welke subsidies mogelijke interessant zijn voor u:

Vrijroosteren leraren
Middels deze regeling kunnen scholen subsidie aanvragen voor de vervanging van leraren en de eventuele inhuur van een externe coach voor de begeleiding van leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor onderwijsontwikkeling en -innovatie voor achterstandsleerlingen. De subsidie is maximaal € 290.800 per bevoegd gezag voor twee schooljaren. Tot 15 september 2019 is het mogelijk om een aanvraag te doen.

Tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders po
Om de ontwikkeling van schoolleiders te stimuleren, heeft de overheid een subsidie voor het volgen van een masteropleiding. De subsidie is bedoeld voor de vervangingskosten van de schoolleider. Voor het volgen van een masteropleiding kan er in totaal voor schoolleiders in het basisonderwijs maximaal € 31.360 en voor schoolleiders in het (voortgezet) speciaal onderwijs maximaal € 33.920 worden aangevraagd. Aanvragen kan tot en met 15 oktober.

Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar
In verband met het leraren tekort stimuleert de overheid onderwijsassistenten om een opleiding te gaan volgen tot leraar. Een onderwijsassistent kan een subsidie van € 5.000 per jaar aanvragen. Een aanvraag kan ingediend worden tot 15 oktober 2019.

Teambeurs primair onderwijs
Met deze subsidie kunnen leraren in het primair onderwijs een vergoeding krijgen voor het collegegeld, studie- en reiskosten voor het volgen van een masteropleiding.. Het collegegeld wordt gesubsidieerd tot € 7.000 per studiejaar en er is subsidie voor maximaal 320 verlofuren. Aanvragen kan tot en met 15 oktober 2019.

Tegemoetkoming herintreders primair onderwijs
Om oud-leraren te stimuleren om terug te keren in het onderwijs is deze regeling opengesteld. Met deze subsidieregeling kunnen scholen subsidie krijgen voor de kosten van het begeleiden en ondersteunen van deze leraren. Per herintreder kan er een vergoeding aangevraagd worden van € 2.500 tot november 2020.

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomende leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Voor aspirant opleidingsscholen is subsidie beschikbaar om zich te ontwikkelen tot een volwaardige opleidingsschool. Het aanvragen van deze regeling is mogelijk tot 1 oktober 2019.

Subsidieregeling instructeursbeurs mbo
Met de Subsidieregeling instructeursbeurs mbo wordt er een beurs beschikbaar gesteld aan instructeurs die zich door middel van scholing verder willen ontwikkelen. De instructeursbeurs stelt instructeurs uit het mbo in staat subsidie aan te vragen voor het volgen van een geaccrediteerde bacheloropleiding of associate degree-opleiding. Er kan subsidie verkregen worden voor het collegegeld, studiemiddelen en het studieverlof. Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 september 2019 tot 1 oktober 2019.

Toekomstvast internet po en vo
Scholen kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van een kabel- of glasvezelverbinding. De regeling geldt voor scholen die nu nog gebruik maken van een koperverbinding. De overheid vergoedt bij een offertebedrag tot € 15.000 de helft van de kosten, minus een drempelbedrag van € 2.500,-. Bij een hoger offertebedrag wordt boven de € 15.000 60% van de aanlegkosten vergoed.

Verduurzaming
Buiten dat scholen aanspraak kunnen maken op verschillende subsidies met betrekking tot het onderwijs, liggen er ook voldoende kansen op het gebied van verduurzaming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verminderen van het elektriciteitsverbruik en het aardgasvrij maken van de school. Scholen hebben tevens de mogelijkheid om doormiddel van subsidie extern advies in te huren voor de verduurzaming van hun school.

Is er een subsidie die wellicht interessant is voor u? Of misschien zelf wel meerdere? Neem dan contact op met onze adviseur Marianne Crins via 077-3560100 of mail naar info@trias-subsidie.nl