Vandaag hadden wij wel een heel bijzondere stagiaire bij TRIAS BV, namelijk wethouder Erwin Boom van de gemeente Venlo.
De heer Boom is binnen de gemeente Venlo wethouder van Economie, Arbeidsmarkt en Hoger Onderwijs. Afgelopen zomer startte de wethouder tijdens het zomerreces met het meewerken binnen Venlose bedrijven. Tijdens zijn bezoek wil hij ervaren tegen welke uitdagingen de organisaties aan lopen.

Tijdens de bom volle dag mocht de wethouder zich eerst melden in Villa Flora op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Hier woonde hij samen Jan-Joris Duisters een Open Brains sessie bij met als onderwerp innovatievouchers. Daarna mocht hij door naar het kantoor van TRIAS op de Noorderpoort. Hier had hij eerst samen met Eugène Princée een afspraak over een onderzoek wat TRIAS doet naar startersbeleid van een gemeente. Vervolgens kreeg hij van Marvin Chirino een spoedcursus “Hoe maak ik een subsidiematrix” met daarbij behorende uitleg over het structureel subsidieadvies. Zelfs tijdens de lunch was de wethouder aan het werk want hij kreeg een demo van het SubsidieVolgSysteem.

Na de lunch brak er een groot moment aan voor de wethouder, hij mocht namelijk een subsidieaanvraag indienen. Dit was niet zomaar een subsidieaanvraag maar een aanvraag waarin de gemeente Venlo participeert samen met ondernemersvereniging Ondernemend Venlo en de Limburgse Werkgevers Vereniging. Na het indienen van de subsidieaanvraag zat de drukke werkdag erop en ontving de wethouder uit handen van Ron Coenen een certificaat!

Zie onderstaande foto’s voor een sfeerimpressie:

erwin-boom-stage-open-brains

Open Brains

 

erwin-boom-trias-samenwerkingsovereenkomst-1

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

erwin-boom-trias-samenwerkingsovereenkomst-certificaat

Uitreiking certificaat

SparkleFlow is een van de meest ervaren IT bedrijven in applicatie packaging workflow. Zij ondersteunen klanten bij het opzetten en automatiseren van hun packaging process van intake tot en met het in productie nemen van de software. Om hun klanten zo goed mogelijk te helpen is SparkleFlow continue bezig met innoveren. Daarvoor maken zij gebruik van de WBSO. In onderstaand interview vertelt Ronald Vonk hier meer over:

TRIAS maakt het ons makkelijk zodat wij het anderen makkelijker kunnen maken”

Applicatiemanagement, het is een term van deze tijd. We kunnen niet meer zonder apps en zeker bij grote organisaties is het belangrijk dat er overzicht is en duidelijkheid bestaat over wie voor welke apps verantwoordelijk is. SparkleFlow levert daar de software voor en heeft daarmee een uniek product in huis. Het in 2005 opgerichte bedrijf is voortdurend bezig met het verbeteren van dat product, vertelt oprichter en eigenaar Ronald Vonk. “Vanuit onze jarenlange knowhow en kennis van de nieuwste ontwikkelingen zijn we continu bezig met bijvoorbeeld aspecten als veiligheid en gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.”

“Zij maken het voor ons makkelijker,
zodat wij het voor anderen makkelijker kunnen maken

Application life cycle management, zegt hij, kun je vergelijken met het opruimen van een overvolle garage vol rommel, het creëren van een ICT-script-WBSO-triasoverzichtelijke bibliotheek. “Bij grote organisaties kan het gaan om tot wel duizenden apps. Wij begeleiden onze klanten tijdens het gehele traject dat nodig is om een packaging proces op te zetten, van de intake tot en met de ingebruikname van de software. Efficiëntie is daarbij een van de sleutelwoorden: voor wie is toegang tot welk apps noodzakelijk en hoe kan dat zo eenvoudig mogelijk?”

SparkleFlow wil die software steeds laten aansluiten op de nieuwste ontwikkelingen. Daartoe beschikt het bedrijf over een team van deskundige ict-professionals die continu met innovatie bezig zijn. Vanwege dat innovatieve aspect komt het bedrijf in aanmerking voor de WSBO-regeling, een traject dat sinds ongeveer tien jaar door TRIAS wordt begeleid. “Net zoals wij onze specialisatie hebben, heeft TRIAS die op het gebied van subsidies. Zij maken het voor ons makkelijker, zodat wij het voor anderen makkelijker kunnen maken”, glimlacht Vonk.

“Dat aanvragen is een complex proces
dat TRIAS perfect voor ons regelt

De WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk), zegt hij, voorziet in financiële tegemoetkoming voor de loonbelasting van medewerkers die zich bezighouden met product- of diensteninnovatie. “Dat aanvragen is een complex proces dat TRIAS perfect voor ons regelt. Zij weten bijvoorbeeld wanneer een traject verlengd dient te worden, de omvang van ons personeelsbestand, al dat soort zaken die in een aanvraag verwerkt dient te worden.” Die WBSO-subsidie, geeft Vonk aan, is onlangs onder meer aangevraagd voor de ontwikkeling van een nieuwe applicatie, erop gericht vervuiling op een pc tot een minimum te beperken. “Een traject dat dankzij TRIAS soepel is verlopen.”

Hij wijst tot slot op de jarenlange samenwerking tussen de twee bedrijven. “Vanaf het begin hebben de mensen van TRIAS zich in onze materie verdiept en zo inzicht gekregen in wat wij doen. Dat is in de loop der jaren alleen maar versterkt. We hoeven elkaar niets uit te leggen, de communicatie verloopt soepel en vlot. We kunnen dan ook, zoals dat zo mooi heet, met elkaar lezen en schrijven.”

sparkleflow-WBSO

Mkb-ondernemers Piglet Treatment Systems en Microfan eerste gebruikers van fonds

Crossroads Limburg lanceert in samenwerking met TRIAS het Subsidie Startfee Fonds voor Noord-Limburgse ondernemers. Het fonds heeft als doel om subsidieaanvragen toegankelijker en betaalbaarder te maken. Ondernemers maken aanspraak op 2/3e deel van de financiering van de startfee en, zodra de subsidie verstrekt wordt, storten ze deze terug.

Het Subsidie Startfee Fonds is een bewezen formule
Voorzitter van Crossroads Limburg, Stephan Satijn, is bijzonder verheugd met de lancering van het fonds: ‘Aan goede plannen geen gebrek in deze regio, maar financiële middelen voor het uitvoeren van deze plannen zijn niet altijd voor handen. Dit fonds werkt enorm drempelverlagend voor ondernemers om te innoveren en hiervoor subsidie aan te vragen. De regio is hier enorm bij gebaat’. Crossroads Limburg vult het fonds met in totaal €15.000 aan financiële middelen.

Ron Coenen, directeur van TRIAS licht verder toe: ‘het revolverende karakter brengt een heus innovatiesysteem op gang. Wij hebben er vertrouwen in dit systeem samen met Crossroads Limburg succesvol te kunnen uitrollen’. De eerste twee ondernemers, Piglet Treatment Systems uit Leunen en Microfan uit Horst, hebben zich reeds gemeld met een gezamenlijke aanvraag voor de ontwikkeling van een slim stal-monitoringsysteem voor varkens.

Over Crossroads Limburg
Crossroads Limburg is door de regionale triple helix opgericht om voor Noord-Limburg een gezamenlijke regionale economische agenda te ontwikkelen om nationaal en internationaal meer impact te kunnen maken.

Limburgse dekking
Door deze nieuwe samenwerking tussen Crossroads Limburg en TRIAS is het voor alle ondernemers in Limburg mogelijk om gebruik te maken van een Startfee Fonds. TRIAS heeft namelijk voor bedrijven uit Zuid-Limburg een samenwerking met ESZL en voor bedrijven uit Midden-Limburg met Keyport om subsidieaanvragen toegankelijker en betaalbaarder te maken.

Trias-startfee-fonds-crossroads-limburg-treatment-systems-microfan

Vlnr: Martijn Stas (Gemeente Venlo), Stephan Satijn (Crossroads Limburg), Karin Thomas (Crossroads Limburg), Ron Coenen (TRIAS), Twan Claessens (Piglet Treatment Systems), Peter van Issum (Microfan), Frits Tuijt ( Gemeente Venlo) en Tom Orval (Crossroads Limburg)

 

In onderstaand interview vertelt Ruud Stikkelbroeck, directeur van VieAmi en adviseur fondsen en subsidies van het VieCuri Medisch Centrum over de samenwerking met TRIAS.

Incompany opleiding en subsidieadvies – VieCuri

Hij heeft binnen VieCuri Medisch Centrum twee verschillende functies die elkaar deels overlappen. Enerzijds is Ruud Stikkelbroeck directeur van VieAmi, zijn andere functie is Adviseur fondsen en subsidies. Om die laatste rol efficiënter in te kunnen vullen volgt hij een incompany opleiding van subsidiebureau TRIAS.

“VieAmi is een vriendenstichting die voor onze ziekenhuizen zaken regelt die buiten de standaard zorgvergoeding vallen”, legt hij uit. “Denk aan iPads waarmee je baby’s in een couveuse kunt zien, we hebben een oncologietuin gerealiseerd waar mensen zich even kunnen terugtrekken, maar bijvoorbeeld ook vervoer voor mensen die slecht ter been zijn. Extra’s die door onze patiënten zeer worden gewaardeerd. Om dat te kunnen financieren organiseren we allerlei activiteiten met onder meer ondernemers.”

Als Adviseur fondsen en subsidies verdiept Stikkelbroeck zich in de mogelijkheden financiële middelen binnen te krijgen voor uiteenlopende ziekenhuisprojecten. “Dat zijn er nogal wat. Sommige, zoals VWS-subsidies, zijn niet zo ingewikkeld, die vragen we zelf aan. Maar vaak vraagt het om veel uitzoekwerk en een adequate verantwoording. Voor die meer complexe aanvragen werken we samen met TRIAS. Die hebben op dat vlak enorm veel kennis en ervaring.”

Hij geeft aan zeer te spreken te zijn over de samenwerking met TRIAS. “Maar dat is geen verrassing”, glimlacht Stikkelbroeck. “Ik ken ze vanuit mijn netwerk en door eerdere ervaringen. Ze zijn bijzonder accuraat, reageren snel en adequaat op vragen en verzoeken. Ze hebben een echte meerwaarde, zowel bij de projecten waar ze aanvragen voor ons verzorgen als wanneer ze met hun expertise meekijken.”


“Naast een deel theorie is de opleiding ook op de praktijk gericht.
Ik leer door te doen”

Daarnaast volgt Stikkelbroeck een door TRIAS gegeven incompany opleiding. “Een van hun medewerkers, Annelies, komt iedere maand een dagdeel naar ons toe. Aan de hand van een actielijst nemen we dan allerlei zaken door.” Volgens Stikkelbroeck is het doel van de opleiding dat hij en enkele van zijn collega’s efficiënter met subsidieaanvragen aan de slag gaan. “Naast een deel theorie is de opleiding ook op de praktijk gericht. Ik leer door te doen, bijvoorbeeld dat ik niet met tien aanvragen tegelijk bezig moet zijn. Dan bestaat de kans dat ik een aanvraag niet goed invul of onderbouw. Ik kan me beter concentreren op de meest passende subsidies en die zorgvuldig uitwerken.”

Uiteindelijk moet zo een efficiencyslag worden gemaakt en moeten de medewerkers van VieCuri die zich met subsidieaanvragen bezig houden als een slim, ingespeeld team gaan fungeren, maakt Stikkelbroeck tot slot duidelijk. “Eerst werkte iedereen zelfstandig, nu zie je steeds meer samenwerking, zien we veel meer mogelijkheden. Maar dat betekent niet dat TRIAS uit beeld verdwijnt. Hun brede kennis en kunde zal altijd nodig zijn, zeker bij de meer complexe aanvragen.”

Wilt u meer weten over onze dienst Incompany opleiding?

viecuri-logo-trias-incompany-opleiding-subsidieadvies-1

 

Wil je alles te weten komen over subsidies, business development, wet- en regelgeving, IP en venturing?

Dan ben je van harte welkom op de Masterclass Craft your start up journey! Op donderdag 24 oktober organiseert TRIAS deze masterclass in samenwerking met de Brightlands Maastricht Health Campus BVTijdens de masterclass zal er een keynote spreker aanwezig zijn, een discussiepanel en een informatiemarkt. 

Brightlands en TRIAS zetten zich volledig in om er voor te zorgen dat medische innovaties de markt bereiken. Tijdens het evenement krijgen de aanwezige de kans krijgen om in contact te komen met experts en organisaties die weten hoe een medische innovatie succesvol kan worden gecommercialiseerd. Dit unieke evenement heeft als doel start-ups te verbinden met de juiste netwerken en experts om hun ondernemerschapsreis te vergemakkelijken.

Tijdens de informatiemarkt kunnen deelnemers in contact komen met verschillende organisaties, diensten en adviseurs. Op de informatiemarkt zullen onder andere AOMB Intellectual Property, Clinical Trial Center Maastricht, Economische Samenwerking Zuid-Limburg, Innervate BV, LifetecZONe, Medace en TRIAS aanwezig zijn.

Programma:

 • 14.30 – 15.00 Registratie & informatiemarkt voor start-ups
 • 15.00 – 15.15 Welkom
 • 15.15 – 15.45 Keynote speaker
 • 15.45 – 16.45 Essentiële inzichten van experts en ins en outs van:
  • John Marugg, Brightlands over Business development and co-creation (the CORE concept).
  • IRike Dekker, AOMB over intellectual property.
  • Jeroen Pieper, Signifix over Medical Device Regulation.
  • Jeffrey Williams, Brightlands Ventures Partners over Venture capital.
  • Ron Coenen & Kim van der Heul, TRIAS over Subsidies & financiering.
 • 16.45 – 17.15 Q&A en paneldiscussie
 • 17.15 – 18.30 Informatiemarkt & netwerkborrel.

Aanmelden voor de masterclass kan hier.

Vanaf vandaag kunnen scholen in het po, vo, mbo weer aanspraak maken op de subsidie Jong Leren Eten. Activiteiten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden zijn moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Hiermee wil de overheid scholen stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Op deze manier leren kinderen gezonde en duurzame keuzes maken op een praktische manier.

Scholen kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor het schooljaar 2019-2020. Er kan per schoollocatie een maximaal bedrag van € 2.000 aangevraagd worden. In totaal is er budget voor 315 aanvragen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 september 2019. Uiterlijk 8 oktober 2019 volgt een besluit over de toekenning.

Wordt u aanvraag dit jaar niet gehonoreerd? Er is reeds al aangekondigd dat voor het schooljaar 2020-2021 een nieuwe mogelijkheid komt.

Concreet kunnen scholen aan de slag met moestuinieren of koken, ga op excursie of ontvang een deskundige of gastdocent in uw klas, zoals een diëtist of lifestyle coach. Gesubsidieerd wordt voor:

 • Primair onderwijs: spullen voor een moestuin of kookles, hulp bij het moestuinieren of bij een kookles, de toegangsprijs van en het vervoer naar excursies, zoals naar een kookstudio, een molenaar of bakker, een agrarisch bedrijf, een fruitteler, een kas, of naar een voedselverwerkende industrie.
 • Voortgezet onderwijs en MBO scholen: spullen voor een moestuin of kookles, hulp bij het moestuinieren of bij een kookles, de toegangsprijs van en het vervoer naar excursies, zoals een zaadveredelingsbedrijf, een agrarisch bedrijf, een kas, voedselverwerkende industrie, een wetenschappelijk instituut.