subsidie-gezonde-voeding-scholen-voorlichting

Vanaf vandaag kunnen scholen in het po, vo, mbo weer aanspraak maken op de subsidie Jong Leren Eten. Activiteiten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden zijn moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Hiermee wil de overheid scholen stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Op deze manier leren kinderen gezonde en duurzame keuzes maken op een praktische manier.

Scholen kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor het schooljaar 2019-2020. Er kan per schoollocatie een maximaal bedrag van € 2.000 aangevraagd worden. In totaal is er budget voor 315 aanvragen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 september 2019. Uiterlijk 8 oktober 2019 volgt een besluit over de toekenning.

Wordt u aanvraag dit jaar niet gehonoreerd? Er is reeds al aangekondigd dat voor het schooljaar 2020-2021 een nieuwe mogelijkheid komt.

Concreet kunnen scholen aan de slag met moestuinieren of koken, ga op excursie of ontvang een deskundige of gastdocent in uw klas, zoals een diëtist of lifestyle coach. Gesubsidieerd wordt voor:

  • Primair onderwijs: spullen voor een moestuin of kookles, hulp bij het moestuinieren of bij een kookles, de toegangsprijs van en het vervoer naar excursies, zoals naar een kookstudio, een molenaar of bakker, een agrarisch bedrijf, een fruitteler, een kas, of naar een voedselverwerkende industrie.
  • Voortgezet onderwijs en MBO scholen: spullen voor een moestuin of kookles, hulp bij het moestuinieren of bij een kookles, de toegangsprijs van en het vervoer naar excursies, zoals een zaadveredelingsbedrijf, een agrarisch bedrijf, een kas, voedselverwerkende industrie, een wetenschappelijk instituut.