SparkleFlow is een van de meest ervaren IT bedrijven in applicatie packaging workflow. Zij ondersteunen klanten bij het opzetten en automatiseren van hun packaging process van intake tot en met het in productie nemen van de software. Om hun klanten zo goed mogelijk te helpen is SparkleFlow continue bezig met innoveren. Daarvoor maken zij gebruik van de WBSO. In onderstaand interview vertelt Ronald Vonk hier meer over:

TRIAS maakt het ons makkelijk zodat wij het anderen makkelijker kunnen maken”

Applicatiemanagement, het is een term van deze tijd. We kunnen niet meer zonder apps en zeker bij grote organisaties is het belangrijk dat er overzicht is en duidelijkheid bestaat over wie voor welke apps verantwoordelijk is. SparkleFlow levert daar de software voor en heeft daarmee een uniek product in huis. Het in 2005 opgerichte bedrijf is voortdurend bezig met het verbeteren van dat product, vertelt oprichter en eigenaar Ronald Vonk. “Vanuit onze jarenlange knowhow en kennis van de nieuwste ontwikkelingen zijn we continu bezig met bijvoorbeeld aspecten als veiligheid en gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.”

“Zij maken het voor ons makkelijker,
zodat wij het voor anderen makkelijker kunnen maken

Application life cycle management, zegt hij, kun je vergelijken met het opruimen van een overvolle garage vol rommel, het creëren van een ICT-script-WBSO-triasoverzichtelijke bibliotheek. “Bij grote organisaties kan het gaan om tot wel duizenden apps. Wij begeleiden onze klanten tijdens het gehele traject dat nodig is om een packaging proces op te zetten, van de intake tot en met de ingebruikname van de software. Efficiëntie is daarbij een van de sleutelwoorden: voor wie is toegang tot welk apps noodzakelijk en hoe kan dat zo eenvoudig mogelijk?”

SparkleFlow wil die software steeds laten aansluiten op de nieuwste ontwikkelingen. Daartoe beschikt het bedrijf over een team van deskundige ict-professionals die continu met innovatie bezig zijn. Vanwege dat innovatieve aspect komt het bedrijf in aanmerking voor de WSBO-regeling, een traject dat sinds ongeveer tien jaar door TRIAS wordt begeleid. “Net zoals wij onze specialisatie hebben, heeft TRIAS die op het gebied van subsidies. Zij maken het voor ons makkelijker, zodat wij het voor anderen makkelijker kunnen maken”, glimlacht Vonk.

“Dat aanvragen is een complex proces
dat TRIAS perfect voor ons regelt

De WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk), zegt hij, voorziet in financiële tegemoetkoming voor de loonbelasting van medewerkers die zich bezighouden met product- of diensteninnovatie. “Dat aanvragen is een complex proces dat TRIAS perfect voor ons regelt. Zij weten bijvoorbeeld wanneer een traject verlengd dient te worden, de omvang van ons personeelsbestand, al dat soort zaken die in een aanvraag verwerkt dient te worden.” Die WBSO-subsidie, geeft Vonk aan, is onlangs onder meer aangevraagd voor de ontwikkeling van een nieuwe applicatie, erop gericht vervuiling op een pc tot een minimum te beperken. “Een traject dat dankzij TRIAS soepel is verlopen.”

Hij wijst tot slot op de jarenlange samenwerking tussen de twee bedrijven. “Vanaf het begin hebben de mensen van TRIAS zich in onze materie verdiept en zo inzicht gekregen in wat wij doen. Dat is in de loop der jaren alleen maar versterkt. We hoeven elkaar niets uit te leggen, de communicatie verloopt soepel en vlot. We kunnen dan ook, zoals dat zo mooi heet, met elkaar lezen en schrijven.”

sparkleflow-WBSO