*  English version below *

Europese subsidie voor Nederlands onderzoek naar lignine gebaseerd polyurethaan en fenol

Een Nederlands consortium onder leiding van Vertoro heeft € 1,2 miljoen subsidie gekregen om het potentieel van ruwe lignineolie (CLO) als platform voor duurzame chemicaliën en materialen te onderzoeken. Het ‘Meer doen met lignine’ project – begroot op €2.9 miljoen en gestart op 1 oktober 2019- richt zich op de ontwikkeling en demonstratie van biomassa-conversie naar ruwe lignineolie en de derivatisering daarvan naar polyurethaan en fenol. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Limburg en Brabant in het kader van het Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland (OPZuid).

Opzet volledige waardeketen voor duurzame materialen en chemicaliën
Een omschakeling van fossiele naar duurzame grondstoffen is hard nodig om de koolstof voetafdruk van de Nederlandse chemische sector te verkleinen. Bioresiduen spelen een belangrijke rol in deze overgang als alternatieve grondstof voor chemicaliën en materialen. ‘Meer doen met lignine’ draagt hieraan bij door op pilotschaal een volledige waardeketen op te zetten voor materialen en chemicaliën op basis van lignine. Lignine – verkregen uit biomassa – lijkt een zeer interessant residu omdat het een goedkope hernieuwbare grondstof is en in overvloed te verkrijgen is.

Cross campus testlocaties
Op 3 locaties in het zuiden van Nederland wordt bestaande infrastructuur voor biobased chemie ingezet voor dit project: De Brightlands Chemelot Campus Geleen, de Brightlands Campus Greenport Venlo en de Green Chemistry Campus Bergen op Zoom. Hier wordt samengewerkt aan de verdere ontwikkeling van een interregionaal campusecosysteem met de bijbehorende infrastructuur voor de omzetting van biomassa-residuen in ruwe lignineolie (CLO) en van CLO afgeleid polyurethaan en fenol.

Consortiumpartners
Het consortium, bestaande uit wetenschappers en bedrijven werkt niet alleen campus overschrijdend, maar ook grensoverschrijdend richting Vlaanderen. Afvalbeheerbedrijf Attero werkt samen met het Bio Treat Center van de campus in Venlo om niet-eetbare biomassaresiduen te verkrijgen en deze te verwerken tot een droog, ligninerijk poeder. Startup Vertoro en kennisinstituut Chemelot InSciTe zetten het poeder vervolgens om in CLO en van CLO afgeleide fenol in een door InSciTe geprepareerde installatie in de Brightlands pilot plant van de campus in Geleen. Het Vlaamse instituut Vito en startup Indresmat voltooien het proces met de productie van polyurethaan coatings en bouwmaterialen.

Vertoro, verantwoordelijk voor de projectleiding binnen het consortium, produceert een biobased ruwe olie uit niet-eetbare biomassa, evenals van olie afgeleide materialen, chemicaliën en brandstoffen. Het bedrijf is ontstaan uit onderzoeksprojecten binnen kennisinstituut Chemelot InSciTe waarin de TU Eindhoven, Universiteit Maastricht en DSM participeren. Op dit moment faciliteert Chemelot InSciTe in totaal 11 onderzoeksprojecten.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

European grant ‘Doing more with lignin’

A Dutch consortium led by Vertoro has been granted €1.2 million to investigate the potential of crude lignin oil as a platform for sustainable chemicals and materials.

Their €2.9 million project called ‘Doing more with lignin’ officially started 1 October 2019 and is being co-funded by the European Regional Development Fund, the Ministry of Economic Affairs and the Provinces of Limburg and Brabant in the context of the Operation Program South Netherlands (OPZuid).

Full value chain for sustainable polyurethane and phenol
A switch from fossil-based to renewable raw materials is necessary to reduce the carbon footprint of the Dutch chemical sector. Bioresidues play an important role in this transition as an emerging feedstock for chemicals and materials. The ‘Doing more with lignin’ project sets out to contribute to this goal by setting up a full value chain at pilot scale for lignin-based materials (polyurethane) and chemicals (phenol). Lignin – obtained from biomass – seems to be a very interesting residue as it is a low-cost and abundant renewable raw material.

Cross campus testing grounds
The ‘Doing more with lignin’ project will utilize existing infrastructure for biobased chemistry at 3 locations in the south of the Netherlands: Brightlands Chemelot Campus GeleenBrightlands Campus Greenport Venlo and Green Chemistry Campus Bergen op Zoom. The project is focused on the further development of an interregional campus eco-system and accompanying key-infrastructure for the conversion of biomass residues to crude lignin oil (CLO) and CLO derived polyurethane and phenol.

Consortium partners 
The consortium is hosting scientists and businesses, both cross-campus and cross-borders. Waste management company Attero cooperates with the Bio Treat Center from the Venlo campus to source non-edible biomass residues and process these to a dry, lignin-rich powder. Startup Vertoro and the Chemelot Institute for Science & Technology (InSciTe) will then convert the powder into crude lignin oil (CLO) and CLO-derived phenol in a newly provided InSciTe installation at the Brightlands multipurpose pilot plant in Geleen. The Flemish institute VITO and the start-up company Indresmat finalize this process by producing polyurethane coatings and construction materials from the CLO.

The consortium is led by Vertoro, a startup which produces a biobased crude oil from non-edible biomass, as well as oil-derived materials, chemicals and fuels. The company evolved from research projects within Chemelot InSciTe with participation of TU Eindhoven, Maastricht University and DSM. At this very moment, Chemelot InSciTe is hosting and facilitating 11 research and development projects.

 

logo-opzuid-trias-subsidie

EIT Health supports promising innovations in the European health care sector. The faster a good idea can get to the market, the better it is for European citizens and their health. In applying for the subsidy, i-Med Technology benefited from support from the subsidy specialists at TRIAS and the Brightlands Maastricht Health Campus.

Currently comprised of four members, the i-Med Technology team was pleasantly surprised by the award of the EIT Health European innovation subsidy. Co-initiator Jaap Heukelom: “The awarding of a subsidy, and this applies even more to this prestigious subsidy, also means recognition. It would appear that more and more people agree with us that the digital surgical loupe we are developing is a fantastic and very promising product.

Over the past year, we have worked hard with both specialized partners as well as enthusiastic future end users on the optimization of our digital surgical loupe. Thanks to this intensive and pleasant partnership, this has been a huge success. The coming twelve months are crucial for us. The cash amount awarded for the subsidy of € 50,000 will enable us to take necessary steps in an accelerated fashion. We will be using this amount to set up a quality control system for the certification, for the application for several patents and to prepare for production.”

EIT-healt-trias

Heeft u als gemeente het idee om koopwoningen te gaan verduurzamen? En wilt u als gemeente de huiseigenaren helpen bij het besparen van energie?

Dan kunt u als gemeente aanspraak maken op de Regeling Reductie Energiegebruik oftewel de RRE. De uitkering bedraagt maximaal € 9 miljoen per gemeente. Er kan maximaal € 90 per woning worden aangevraagd. Het doel van de regeling is het verminderen van CO2-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 14 november 2019.

De volgende maatregelen komen in aanmerking voor een uitkering:

  • Dak-, raam- of gevelisolatie
  • Inregelen van de cv-installatie
  • Aanbrengen van radiatorfolie
  • Tochtstrips

De gemeenten zijn vrij in de inrichting en uitvoering van de maatregelen. Zij kunnen bijvoorbeeld vouchers uitgeven aan huiseigenaren voor energiebesparende maatregelen. Bij een aanvraag moet de gemeente er rekening mee houden dat zij minimaal 1.000 moeten bereiken en de werkzaamheden moeten zijn afgerond op 31 december 2020.

Wil u meer informatie over de regeling? Of heeft u hulp nodig bij het aanvragen ervan? Neem dan contact met ons op via 077-3560100 of via info@trias-subsidie.nl

Een tijdje geleden mocht onze Collega Kim van der Heul langs komen bij Qineto. Daar werd op dat moment een volg opgenomen voor het Business Innovatie Team Limburg – Rabobank. Vlog-BIT-Qineto

In de volg vertellen Tim Dings, Luc Starmans en Paul Meijers van Qineto aan Sharon van het Business Innovatie Team Limburg over hun bedrijf.  In 2014 startte ze hun bedrijf Qineto en inmiddels is er het eerste resultaat. Een laagdrempelige bewegingsstimulator, genaamd Qbi, om mensen op een andere manier uit te dagen om in beweging te komen. In de vlog vertelt Kim kort over de rol die TRIAS daarbij heeft gespeeld.

Wij wensen Tim Dings, Luc Starmans en Paul Meijers veel succes met het verder uitbouwen van hun onderneming!

Wilt u meer weten over Qineto? Lees dan het verhaal welke wij recent over hun publiceerde.

 

 

 

Op 1 oktober 1999 werd subsidieadviesbureau TRIAS opgericht door Gerard van der Heul en Mieke Verhaegh nu 20 jaar later viert TRIAS onder de nieuwe directeur Ron Coenen haar 20-jarig jubileum.

TRIAS werd in 1999 opgericht als voortzetting van het Regionaal Bureau Onderwijs (RBO), een stichting die zich vooral bezighield met subsidies voor het onderwijs. Na een hervormingsronde werd er besloten een nieuwe richting in te slaan. Een subsidieadviesbureau dat zich op de gehele publieke sector ging richten. De eerste tien jaar van het bestaan richtte TRIAS zich vooral op verschillende organisaties uit de publieke sector, denk hierbij aan gemeentes, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen. In 2008 is het bedrijf zich ook specifiek gaan richten op subsidies voor bedrijven op het gebied van duurzame investeringen en innovaties. “Alle type organisaties met goede ideeën kunnen bij ons terecht. Van gemeentes, startups tot multinationals”, vertelt Ron Coenen.

Door de jarenlange ervaring heeft TRIAS inmiddels veel subsidiekennis verworven. Dit blijkt onder andere uit dat TRIAS een slagingspercentage kent van haar aanvragen van boven de 85%! Voor WBSO projecten is dat zelfs 96%!

In haar 20-jarig bestaan heeft TRIAS inmiddels een groot netwerk opgebouwd. Via samenwerkingspartners zoals ESZL, Keyport en Crossroads is het voor organisaties uit Limburg bijvoorbeeld mogelijk om gebruikt te maken van het startfeefonds. Met dit revolverende fonds wordt de drempel verlaagd voor het inschakelen van een expert bij het aanvragen van subsidies.

Om het jubileum te vieren organiseert TRIAS in samenwerking met de Brightlands Maastricht Health Campus BV een masterclass op donderdag 24 oktober. Dit unieke evenement heeft als doel startups in de life sciences en health sector maar ook gevestigde bedrijven die in risicovolle innovatie doen te verbinden met de juiste netwerken en experts om hun ondernemerschapsreis te vergemakkelijken. Zowel Brightlands als TRIAS zet zich volledig in om er voor te zorgen dat innovaties de markt bereiken.

Dé kracht van TRIAS wordt toch echt gevormd door de betrokken medewerkers. Hen bedanken we natuurlijk voor alle trouwe inzet en passie voor onze klanten en hun projecten. Alle medewerkers zijn al meerdere jaren betrokken bij dit mooie bedrijf. In het bijzonder willen we ook nog even stilstaan bij Sylvia van den Abeelen die vandaag haar 20-jarige dienst jubileum viert! Een duizendpoot die een drijvende kracht is achter de schermen van de organisatie.

TRIAS bedankt daarnaast al haar relaties uit het bedrijfsleven, de overheid en non-profit sector voor het vertrouwen en dat wij mogen hebben meewerken aan het realiseren van mooie innovatie projecten en dromen. Op naar nog minimaal 20 jaar toonaangevend subsidieadvies!

20-jarig-jubileum-trias