Heeft u als gemeente het idee om koopwoningen te gaan verduurzamen? En wilt u als gemeente de huiseigenaren helpen bij het besparen van energie?

Dan kunt u als gemeente aanspraak maken op de Regeling Reductie Energiegebruik oftewel de RRE. De uitkering bedraagt maximaal € 9 miljoen per gemeente. Er kan maximaal € 90 per woning worden aangevraagd. Het doel van de regeling is het verminderen van CO2-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 14 november 2019.

De volgende maatregelen komen in aanmerking voor een uitkering:

  • Dak-, raam- of gevelisolatie
  • Inregelen van de cv-installatie
  • Aanbrengen van radiatorfolie
  • Tochtstrips

De gemeenten zijn vrij in de inrichting en uitvoering van de maatregelen. Zij kunnen bijvoorbeeld vouchers uitgeven aan huiseigenaren voor energiebesparende maatregelen. Bij een aanvraag moet de gemeente er rekening mee houden dat zij minimaal 1.000 moeten bereiken en de werkzaamheden moeten zijn afgerond op 31 december 2020.

Wil u meer informatie over de regeling? Of heeft u hulp nodig bij het aanvragen ervan? Neem dan contact met ons op via 077-3560100 of via info@trias-subsidie.nl