De laatste jaren krijgt Nederland steeds vaker te maken met harde regenbuien met wateroverlast tot gevolg. Een van de maatregelen om wateroverlast te voorkomen kan sedumdakbedekking zijn. Ondernemers Marjo en Robert Martens uit Meterik zijn al zijn sinds 2016 bezig met de ontwikkeling van deze duurzame sedumdakbedekking.

De sedumdakbedekking van Martens Groen wordt bijna volledig gemaakt van duurzame grondstoffen. Probleem bij de huidige sedumdakbedekking is dat voor de ondergrond gebruik gemaakt wordt van een kokosmat, die uit India geïmporteerd wordt. Graag wil Martens Groen deze kokosmat vervangen door een grondstof die gemaakt is van een regionale reststroom.

Om de economische en technische haalbaarheid van een regionaal duurzaam alternatief te zoeken heeft Martens Groen gebruik gemaakt van een MIT Haalbaarheid subsidie. Via de MIT Haalbaarheid kunnen MKB-bedrijven een literatuuronderzoek, marktverkenning of concurrentieanalyse doen.

De MIT Haalbaarheid opent naar verwachting weer in het voorjaar van 2020. Hierbij wordt gewerkt middels het principe first come, first serve. Het is dus belangrijk om er meteen de eerste dag bij te zijn en tijdig te beginnen met een stuk voorbereiding! In 2019 bedroeg de subsidie 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000 per project. Een eigen bijdrage kan in-kind voldaan worden door de inbreng van eigen uren, waardeerbaar tegen een forfaitaire bedrag van € 60 per uur. Bovendien wordt het bedrag geheel vooraf uitbetaald.

 

De WBSO (voluit Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk)  is veruit de belangrijkste subsidieregeling in Nederland. Vooral Nederlandse mkb-ondernemingen maken dankbaar gebruik van de WBSO. In 2020 trekt het kabinet hier maar liefst € 1.281 miljoen voor deze regeling uit.

De WBSO heeft betrekking op alle kosten van research & development en is bedoeld voor organisaties, starters en zelfstandigen die zich bezighouden met technisch wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, productieprocessen of apparatuur.

Jaarlijks maken zo’n 22.000 aanvragers gebruik van de WBSO. 85% Daarvan maakt gebruik van een intermediair. Onderzoek laat zien dat het gebruik maken niet alleen ontlast in de werkzaamheden én bijdraagt aan een betere slaagkans: Zo wordt aangegeven dat een intermediair een goede sparringpartner is en zorgt voor een betere en scherpere uitvoering van R&D-projecten.Een van die organisaties is Scannexus, gevestigd op de Brightlands Maastricht Health Campus.

Scannexus biedt een combinatie van geavanceerde klinische beeldvormingstechnologie en expertise in MRI-operaties en ontwikkeling, experimentele designs en data-analyse. Hiermee biedt Scannexus een volledig ondersteuningspakket voor beeld gerelateerd onderzoek. Het speur- en ontwikkelingswerk zit in het ontwikkelen voor toepassingen in de drie Ultra High-Field MRI-scanners voor het hele lichaam.

Voor het speur en ontwikkelingswerk (S&O) dat de medewerkers van Scannexus verrichten ontvangen wij WBSO subsidie, vertelt manager operations Kim Feron van Scannexus. Daarbij speelt subsidieadviesbureau TRIAS een belangrijke rol en in het bijzonder Kim van der Heul en Jan-Joris Duisters. In het verleden werkten wij samen met een ander subsidieadviesbureau maar op een event raakte ik in gesprek met Kim van der Heul. Zij bleek een zeer geschikt gesprekspartner te zijn waarmee wij kunnen brainstormen. Dit zorgt ervoor dat we gezamenlijk tot slimmere keuzes komen. Een voorbeeld hiervan is dat kosten voor de MRI-scanners mee genomen kunnen worden in de subsidie. Hiervan waren wij eerder niet op de hoogte. Daarnaast verloopt het contact met de andere adviseurs van TRIAS erg prettig en heel professioneel.

Is uw organisatie ook met technische innovatie bezig? Dien dan in november uw WBSO aanvraag in. Dan kunt u vanaf januari 2020 van uw fiscaal voordeel genieten.  TRIAS BV is hierbij ook graag voor u een sparringpartner. Om op die punten waar het nodig is even mee te kijken, of om de aanvraag volledig voor u te verzorgen – net wat u wilt!

Overigens werd op Prinsjesdag aangekondigd dat er volgend jaar een aantal praktische zaken wijzigen in de WBSO regeling. Zo wordt het maximum aantal aanvraagmomenten per jaar vergroot van drie naar vier. Bovendien wordt de ‘wachtmaand’ afgeschaft en kan op de dag voor de start van de kalendermaand, een aanvraag worden ingediend. Uitzondering daarop zijn aanvragen die starten op 1 januari – die moeten uiterlijk op 20 december zijn ingediend (eerstvolgende aanvraagperiode op deze wijze is 1 januari 2021). Maar met de ondersteuning van TRIAS BV, hoeft u zich om deze praktische zaken uiteraard zelf niet meer druk te maken!

Advies over uw WBSO aanvraag? Neem hiervoor vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs door een e-mail naar info@trias-subsidie.nl te sturen naar of bel 077-3560100.