Vorige week kondigde de rijksoverheid een aantal wijzigingen in het energie-innovatie instrumentarium voor 2020 aan. Het doel van deze verandering is het scherper inzichtelijk krijgen van de innovaties die zorgen voor grotere stappen zetten richting het behalen van de klimaat- en energiedoelen.

De veranderingen begeven zich binnen de Topsector Energie (TSE). Binnen de TSE komt de nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatiebeleid (MOOI). Daarnaast vinden er wijzigingen plaats binnen de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) en de Hernieuwbare Energieregeling (HER).

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatiebeleid (MOOI)
De MOOI-regeling vraagt integrale innovatieve oplossingen uit op de thema’s ‘Wind op zee’, Hernieuwbare energie op land’, ‘Gebouwde omgeving’ en de ‘Industrie’. Deze oplossingen moeten leiden tot eerste toepasbare producten en diensten in 2030. Om dit te kunnen realiseren is er voor 2020 en 2021 budget beschikbaar gesteld.

Paragraaf Budget
MOOI tender – Hernieuwbaar op Zee € 10,1 miljoen
MOOI tender – Hernieuwbaar op Land € 10,9 miljoen
MOOI tender – Gebouwde omgeving € 27 miljoen
MOOI tender – Industrie € 17 miljoen

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)
In 2019 toegevoegde thema’s (aardgasvrije gebouwde omgeving, flexibilisering van het energiesysteem inclusief de inzet op waterstof en CO2-reductie in de industrie) komen in 2020 terug. Nieuw is dat er voor deze thema’s vanaf 2020 meerjarig budget beschikbaar is, waardoor ook projecten met een looptijd van maximaal vier jaar in aanmerking kunnen komen voor de DEI+. Een project kan binnen de DEI+ een maximaal subsidiebedrag van € 15 miljoen aanvragen. Het totale budget voor 2020 is € 86,1 miljoen. Het thema aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen heeft een afzonderlijk budget van €9 miljoen

Over de DEI+
De subsidie Demonstratie Energie-Innovatie draagt bij aan de economische (groene) groei in Nederland. Ook kan het project een voorbeeld zijn voor afnemers in binnen- en buitenland.

Een DEI+-project is:

  • Een DEI+-demonstratieproject: een project gericht op het treffen van CO²-reducerende maatregelen met behulp van voor Nederland nieuwe apparaten, systemen of technieken, dan wel een voor Nederland nieuwe toepassing van apparaten, systemen of technieken;
  • Een DEI+-pilot: een project waarbij een experimenteel product, procedé of dienst wordt getest met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten;
  • Een combinatie van een DEI+-demonstratieproject en een project dat bestaat uit experimentele ontwikkeling in een andere vorm dan een pilot.

Hernieuwbare Energieregeling (HER)
De HER richt zich specifiek op het verlagen van de kosten van de opwekking van hernieuwbare energie. Net als de bovengenoemde regelingen draagt deze ook bij aan het behalen van de doelen uit het klimaatakkoord. De regering heeft de HER verlengt tot 2023. Vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen worden ingediend.

 

Per 31-12-2019 zal het contract tussen founder Mieke Verhaegh en TRIAS na een overgangsperiode van 3 jaar na de overname eindigen. Mieke gaat zich voor de nabije toekomst toeleggen op een opleiding aan de Erasmus Universiteit gericht op de Klimaat Transitie, door onder andere professor Jan Rotmans. Haar persoonlijke ambitie is om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de klimaatdoelen. Met het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst is ook de laatste fase van de overdracht van TRIAS naar de nieuwe directeur/eigenaar, Ron Coenen, volledig afgerond. Voor nu scheiden dan ook de wegen van TRIAS en Mieke. Wat niet betekent dat na de opleiding de samenwerking niet weer opgepakt kan worden.

We wensen Mieke voor nu veel succes met de opleiding en uitdaging en danken haar voor haar tomeloze inzet van de afgelopen 20 jaar. Tot onze wegen weer kruisen!

 

Dit jaar volgde Ruud Stikkelbroeck de op maat gemaakte Incompany opleiding subsidiecoördinatie voor zijn functie als Adviseur fondsen en subsidies. Vandaag kreeg hij uit handen van Annelies Swarts het certificaat overhandigd voor het succesvol doorlopen van de opleiding.

Eerder dit jaar vertelde Ruud al over zijn werkzaamheden binnen het VieCuri Medisch Centrum, lees het hier: Incompany opleiding en subsidieadvies – VieCuri

Team TRIAS feliciteert Ruud met zijn certificaat!

 

Deze maand ontving QuinteQ Energy uit Nijmegen positief nieuws van het Operationeel Programma Oost (OP-Oost). De subsidieaanvraag voor de ontwikkeling van Vliegwieltechnologie voor energieopslag in microgrids werd toegekend.

Tijdelijke energienetwerken in microgrids

Het project “Vliegwieltechnologie voor energieopslag in microgrids” werkt aan de opslag van elektriciteit in een vliegwiel bij kleine, evt. tijdelijke, lokale elektriciteitsnetwerken (microgrids). Als het vliegwiel de maximale spanning bereikt, draait het weer terug en werkt de elektromotor als generator. Het vliegwiel werkt in een vacuüm waardoor nagenoeg geen energie verloren gaat door wrijving. Een combinatie van het vliegwiel met batterijen stabiliseert het energienetwerk omdat hiermee pieken en dalen worden opgevangen. Toepassing van dit project kan helpen de huidige knelpunten in het energienetwerk op te lossen en de energie infrastructuur toekomstbestendiger te maken. Hiermee levert het project een belangrijke bijdrage in de energietransitie en het terugdringen van CO2.

Het consortium QuinteQ Energy (Nijmegen), Thales Nederland (Enschede), Universiteit Twente (Enschede) en Saxion Hogeschool (Enschede) ontvangt een subsidiebedrag van € 1.433.004. De totale kosten bedragen € 2.963.407.

TRIAS is trots dat zij deze subsidieaanvraag heeft mogen verzorgen en wenst het consortium veel succes bij de ontwikkeling van de opslagtechnologie!