Vorige week kondigde de rijksoverheid een aantal wijzigingen in het energie-innovatie instrumentarium voor 2020 aan. Het doel van deze verandering is het scherper inzichtelijk krijgen van de innovaties die zorgen voor grotere stappen zetten richting het behalen van de klimaat- en energiedoelen.

De veranderingen begeven zich binnen de Topsector Energie (TSE). Binnen de TSE komt de nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatiebeleid (MOOI). Daarnaast vinden er wijzigingen plaats binnen de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) en de Hernieuwbare Energieregeling (HER).

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatiebeleid (MOOI)
De MOOI-regeling vraagt integrale innovatieve oplossingen uit op de thema’s ‘Wind op zee’, Hernieuwbare energie op land’, ‘Gebouwde omgeving’ en de ‘Industrie’. Deze oplossingen moeten leiden tot eerste toepasbare producten en diensten in 2030. Om dit te kunnen realiseren is er voor 2020 en 2021 budget beschikbaar gesteld.

Paragraaf Budget
MOOI tender – Hernieuwbaar op Zee € 10,1 miljoen
MOOI tender – Hernieuwbaar op Land € 10,9 miljoen
MOOI tender – Gebouwde omgeving € 27 miljoen
MOOI tender – Industrie € 17 miljoen

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)
In 2019 toegevoegde thema’s (aardgasvrije gebouwde omgeving, flexibilisering van het energiesysteem inclusief de inzet op waterstof en CO2-reductie in de industrie) komen in 2020 terug. Nieuw is dat er voor deze thema’s vanaf 2020 meerjarig budget beschikbaar is, waardoor ook projecten met een looptijd van maximaal vier jaar in aanmerking kunnen komen voor de DEI+. Een project kan binnen de DEI+ een maximaal subsidiebedrag van € 15 miljoen aanvragen. Het totale budget voor 2020 is € 86,1 miljoen. Het thema aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen heeft een afzonderlijk budget van €9 miljoen

Over de DEI+
De subsidie Demonstratie Energie-Innovatie draagt bij aan de economische (groene) groei in Nederland. Ook kan het project een voorbeeld zijn voor afnemers in binnen- en buitenland.

Een DEI+-project is:

  • Een DEI+-demonstratieproject: een project gericht op het treffen van CO²-reducerende maatregelen met behulp van voor Nederland nieuwe apparaten, systemen of technieken, dan wel een voor Nederland nieuwe toepassing van apparaten, systemen of technieken;
  • Een DEI+-pilot: een project waarbij een experimenteel product, procedé of dienst wordt getest met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten;
  • Een combinatie van een DEI+-demonstratieproject en een project dat bestaat uit experimentele ontwikkeling in een andere vorm dan een pilot.

Hernieuwbare Energieregeling (HER)
De HER richt zich specifiek op het verlagen van de kosten van de opwekking van hernieuwbare energie. Net als de bovengenoemde regelingen draagt deze ook bij aan het behalen van de doelen uit het klimaatakkoord. De regering heeft de HER verlengt tot 2023. Vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen worden ingediend.