Ronald Bosua maakte medio 2019 een switch van Projectcontroller naar Subsidiecoördinator voor inkomende subsidies bij de gemeente Dordrecht. Zijn eerste taak in deze nieuwe rol: het professionaliseren van de subsidietrajecten. Al vlug kwam hij uit bij het door TRIAS ontwikkelde SubsidieVolgSysteem (SVS). “Toen ik bij de gemeente Dordrecht begon, zijn we meteen in gesprek gegaan over het versterken van aanvragen en het beter beheren van subsidies. Als eerste oplossing kwam Excel uit de bus, om grip te krijgen op de lopende subsidieprojecten. Daar zijn we ook mee gestart.”

Dat bleek, zo geeft Ronald aan, niet de beste keuze te zijn. “Excel vraagt veel tijd, iemand moet dagelijks de sheets bekijken en bijhouden. Mijn vraag was toen: is er niet iets slimmers?” Onder meer door te googelen en contacten met collega’s bij andere gemeenten kwam hij uit bij het SVS. “Ik sprak iemand van de gemeente Heerlen en daarna een medewerker van de gemeente Delft. Zij waren zeer te spreken over het SVS. Vervolgens ben ik er dieper ingedoken en tot de conclusie gekomen dat het SVS eigenlijk de enige juiste keuze is, een slim systeem dat echt meerwaarde heeft. En waarvan in 2019 een verbeterde versie is verschenen.”

“Het SVS is eigenlijk de enige juiste keuze,
een slim systeem dat echt meerwaarde heeft.

Dus legde Ronald contact met TRIAS waar hij in gesprek kwam met Annelies Swarts. Dat verliep, zegt hij, heel voortvarend en al snel kon Ronald via een online-demo op 19 november kennis maken met het SVS. “Na deze demo was ik nog meer overtuigd van de kwaliteiten van het systeem. Geen geknutsel meer in Excel, maar een systeem dat ondersteuning biedt, helpt bij het bewaken en beheren van deadlines en bepaalde stappen automatisch uitvoert.”

Met zijn verhaal en de demo stapte Ronald naar de projectleiders. Die reageerden ook meteen enthousiast. “Daarna ben ik naar onze ICT-afdeling gegaan met de vraag wat zoal nodig was om het SVS te implementeren. Omdat het een webapplicatie is en we snel wilden doorpakken hebben we gekozen voor een efficiënte benadering. Ik wist dat het systeem al bij diverse gemeenten wordt gebruikt en dat die het voorbereidende traject al hadden doorlopen. De  kennis dat het voldoet aan de functionele eisen en wensen bij andere gemeenten hebben we gebruikt om snel de knoop door te hakken en ermee aan de slag te gaan.”

“Geen geknutsel meer in Excel,
maar een systeem dat ondersteuning biedt,
helpt bij het bewaken en beheren van deadlines en
bepaalde stappen automatisch uitvoert.

Wat ook gebeurde. Ronald zocht opnieuw contact met TRIAS met vragen over veiligheid, performance en bedrijfszekerheid. Zoals verwacht, merkt hij op, werden die vragen naar volle tevredenheid beantwoord. “Vervolgens is Annelies naar Dordrecht gekomen om het SVS te implementeren. Dat ging heel snel. Zoals de communicatie met TRIAS steeds snel en efficiënt verloopt. Zaken zijn bij wijze van spreken met één telefoontje of mailtje geregeld.” Dat leidde er volgens Ronald ook toe dat binnen een maand na de eerste concrete contacten het SVS operationeel was.

“Het SVS voldoet aan alle verwachtingen,
is een echt hulpmiddel dat ons enorm ontzorgt.

Op 16 december werd de eerste subsidiebeschikking ingevoerd, inmiddels zitten er al 41 projecten in het systeem. Tot tevredenheid van Ronald en zijn collega’s. “Het SVS voldoet aan alle verwachtingen, is een echt hulpmiddel dat ons enorm ontzorgt. We hebben veel meer controle over de subsidietrajecten en ik kan dan ook zonder meer stellen dat het SubsidieVolgSysteem ons naar een fors hoger niveau heeft gebracht.”

Meer weten over de mogelijkheden van het SubsidieVolgSysteem? Bezoek dan de website.

U zult ongetwijfeld al veel Corona (COVID-19) nieuws en uitleg in uw mailbox gekregen hebben. Het zijn bijzondere en rare tijden waar we allemaal niet precies weten wat er op ons af komt en hoe het verder gaat. Uiteraard doen we vanuit TRIAS alles wat mogelijk is om verdere verspreiding virus tegen te gaan en volgen we de richtlijnen van het RIVM op.

Ondanks deze onzekerheid blijven we streven naar de best mogelijke service en helpen we u waar mogelijk. Onze medewerkers zijn daarom in de gelegenheid gesteld om vanuit huis te werken. Afspraken zullen veelal digitaal en niet fysiek meer gevoerd worden. Indien mogelijk verplaatsen we deze tot nader bericht. We zijn gewoon bereikbaar op ons kantoornummer of op de voor u bekende mobiele nummers en uiteraard per e-mail. Indien er een afspraak met u gepland is zal er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden om te kijken hoe we e.e.a. in kunnen vullen.

Als wij op een andere manier behulpzaam voor u kunnen zijn horen wij dat graag! Laten we er met zijn allen de schouders onder zetten!

☎️ 077-3560100
✉️ info@trias-subsidie.nl
? www.trias-subsidie.nl

Veel ondernemers kennen de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Energie-investeringsaftrek (EIA). Meestal wordt die aangevraagd voor voor de hand liggende maatregelen als led-verlichting of bepaalde isolerende ingrepen. Bij TRIAS weten ze dat er meer mogelijk is, ook als dat niet helemaal vast omschreven staat.

Veel ondernemers kennen die mogelijkheden echter niet. Ondernemers als Michel Claessen van Claessen Tankcleaning in Venlo. Dat bedrijf schafte een waterbesparende installatie aan, bestaande uit drie wasbanen voor het reinigen van tankwagens. Wat bleek, voor zo’n waterbesparende installatie kan, net als voor andere duurzame installaties, een MIA worden aangevraagd op basis van een doelvoorschrift, waarbij alleen een bepaalde milieuprestatie met technische randvoorwaarden wordt beschreven.

“Vanaf begin waren ze duidelijk, kregen we een goed inzicht
in welke gegevens we moesten aanleveren en dergelijke.

Claessen Tankcleaning, dat sinds 1998 bestaat, reinigt tankopleggers, enerzijds foodtanks, anderzijds chemische tanks en ook silo’s. Michel Claessen: “Daar komt nogal wat bij kijken, dat reinigen is gekoppeld aan bepaalde spoelprocedures. Ieder product heeft zijn eigen spoelprocedure, dus zijn eigen aanpak.” Dat reinigen, zegt hij, gebeurt met behulp van sproeikoppen die onder een bepaalde druk water in de tanks spuiten. “Die druk verschilt eveneens per product en kan oplopen tot 200 Bar. Per dag doen we zo’n 100 reinigingen.”

Daar wordt veel water bij gebruikt. Toen Claessen enige tijd geleden op zoek ging naar een nieuwe installatie was dat een belangrijk aandachtspunt. “Met die nieuwe installatie heb je meer mogelijkheden de druk aan te passen. Daardoor kan fors op het watergebruik worden bespaard en kan een tank in kortere tijd worden gereinigd.” Claessen besloot de nieuwe installatie aan te schaffen zonder precies te weten welke subsidiemogelijkheden de MIA hem te bieden had.

Dat veranderde toen hij via een wederzijdse relatie in contact kwam met TRIAS. Het bleek al vlug dat er subsidie kon worden aangevraagd. “We kregen te horen dat afhankelijk van het investeringsbedrag er een flink fiscaal voordeel te behalen valt. Bijzonder prettig. We hadden de installatie al besteld omdat we daarmee op water kunnen bezuinigen, fijn dat we nu ook nog subsidie krijgen. Gelukkig zaten we nog binnen de termijn van drie maanden na opdrachtbevestiging waarbinnen een melding gedaan moet zijn”

“We kregen te horen dat afhankelijk
van het investeringsbedrag er een flink fiscaal voordeel
te behalen valt. Bijzonder prettig

Het aanvraagtraject nam enkele maanden in beslag, een periode waarin TRIAS volgens Claessen fungeerde als een efficiënte, goed communicerende partner. “Vanaf begin waren ze duidelijk, kregen we een goed inzicht in welke gegevens we moesten aanleveren en dergelijke. Elk contact heeft meerwaarde en het prettige is dat we steeds met dezelfde contactpersoon van doen hadden. Die ons onder meer informeerde over het feit dat behalve de kosten voor de aanschaf van de wasbanen ook bepaalde additionele kosten in de aanvraag mochten worden meegenomen.”

De installatie is inmiddels geleverd, maar nog niet operationeel. “Dat gebeurt binnenkort. Een moment waar we naar uitkijken. Omdat die waterbesparing niet alleen goed is voor het bedrijf maar eveneens voor het milieu.”