Het afgelopen jaar zijn er maar liefst 19.128 aanvragen ingediend voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). In totaal is er door alle bedrijven samen een investering gedaan van € 1.700 miljoen in hoogwaardige, energiezuinige technieken. Dit is 5% meer t.o.z. van 2018.

De meeste meldingen waren van toepassing op de gebouwde omgeving, bijvoorbeeld voor ledverlichtingssystemen en warmtepompen. Dit waren dan ook samen met zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking en isolatie voor bestaande constructies de meest aangevraagde technieken.

Voor het klimaat hebben deze investeringen een besparing opgeleverd van 1.012 kiloton CO2-reductie en 572 miljoen m3 aardgasequivalent.

Ook investeren in energiezuinige technieken? Neem dan contact met ons op om te bekijken of uw investering voldoet aan de voorwaarden?

Meer weten over de EIA in 2019? Lees dan het jaarverslag van RVO

Aanstaande woensdag 1 juli opent de nieuwe subsidieregeling investeringsimpuls verkeersveiligheid voor het verkeersveiliger maken van wegen en fietspaden. Aanvragen kunnen worden ingediend door gemeenten, provincies, vervoerregio’s en waterschappen. Binnen de regeling ontvangt de aanvrager voor infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen een bijdrage van 50%.

De investeringsimpuls verkeersveiligheid heeft een looptijd tot 2030. Het Rijk heeft 500 miljoen euro gereserveerd. Het geld wordt in meerdere tranches toegekend. De eerste tranche loopt van 2020-2021. Voor deze tranche is 100 miljoen euro beschikbaar

De te nemen maatregelen dienen bij te dragen aan:

  • het duurzaam veiliger inrichten van gemeentelijke, provinciale en waterschapswegen en fietspaden;
  • de aanpak van de belangrijkste risico’s binnen het verkeerssysteem en de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals (oudere) fietsers.

Het ministerie heeft tevens een menukaart samengesteld met daarop infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen die risicogestuurd en bewezen (kosten)effectief zijn. De aanvragen worden behandeld op het zo genoemd “first come, first serve” principe. De verwachting van TRIAS is dat de regeling zeer populair zal zijn onder gemeenten en daarom op korte termijn het subsidieplafond zal bereiken.

Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact met ons opnemen of onderstaande link bezoeken:
www.investeringsimpulsspv.nl

Wessem Port Services Group (WPS) is een familiebedrijf dat al 50 jaar bestaat. Ooit waren de werkzaamheden gericht op de handel in zand en grind, maar dat is volgens Bart Cuyvers in de loop der jaren veranderd. Cuyvers is speciaal in dienst genomen bij WPS als Business Development Manager gericht op recycling en verduurzaming. “We zijn ons meer op de dienstverlening gaan toeleggen, het vervoeren, opslaan en de overslag van droge bulkgoederen, recyclagestromen en afvalstoffen – zand- en grindhandel is nog maar 10 procent van de omzet.”

Het bedrijf heeft tegenwoordig vier eigen binnenhavens: naast Wessem liggen die in Stein op Chemelot, in Maastricht en het Belgische Lanaken. In de omgeving van Stein, vertelt Bart, zijn veel kunststofproducenten gevestigd. WPS verwerkt onder meer de reststromen die voorkomen uit extrusieprocessen bij die producenten. “Dat zijn grote brokken die lange tijd massaal naar China werden geëxporteerd. Daar werden ze verwerkt tot nieuwe grondstoffen.” Maar China heeft sinds 2018 de grenzen gesloten voor 48 soorten afvalstoffen, zegt hij. “Dus zijn we gaan zoeken naar een lokale oplossing.”

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIAS
bij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bij die zoektocht werd TRIAS betrokken. “Daar maakten we enkele jaren geleden kennis mee via een gemeenschappelijke relatie. Ze hebben destijds een subsidie voor ons aangevraagd om een haalbaarheidsstudie te doen naar een recyclingproject. Uiteindelijk bleek tijdens de studie dat het project niet haalbaar voor ons was. De accurate en gedegen werkwijze van TRIAS bij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Dus toen WPS overwoog een granulator voor de recycling van grondstoffen aan te schaffen, werd TRIAS weer benaderd voor een mogelijk subsidietraject, maakt Bart duidelijk. “Met die granulator kunnen harde kunststoffen worden vermalen en verkleind om ze zo te recyclen tot nieuwe grondstoffen. Voor ons een geheel nieuw bedrijfsproces.” Waarvoor, zegt hij, dus samen met TRIAS naar nieuwe subsidiemogelijkheden werd gezocht. Dat werd een Milieu-investeringsaftrek (MIA), een nationale subsidie.

“TRIAS heeft uiteraard alle kennis en kunde in huis,
maar ze denken daarnaast nadrukkelijk met de klant mee.”

Voor dat traject gingen Wessem Port Services en TRIAS vanaf begin 2019 in gesprek. Naar, zoals hij wel had verwacht, volle tevredenheid van Bart Cuyvers. “TRIAS heeft uiteraard alle kennis en kunde in huis, maar ze denken daarnaast nadrukkelijk met de klant mee. Verder kijken ze hoe op de meest efficiënte wijze een optimaal resultaat kan worden behaald. Ze gaan zeer zorgvuldig op zoek naar alle voor een aanvraag benodigde gegevens. Dat gebeurde vaak face tot face, wel zo prettig. Ze hebben ons door hun gedegen aanpak veel werk uit handen genomen.”

Bart wijst tot slot op de strippenkaart van TRIAS waar hij gebruik van maakt. “Je krijgt daarmee voor een bepaald bedrag een vast aantal uren dienstverlening. Dat werkt prima.” De granulator is inmiddels turn key gerealiseerd in Maastricht en operationeel. Een geslaagd project waar TRIAS een belangrijk aandeel in had, stelt Bart tot besluit. “Bij een volgende project zitten ze dan ook vanaf het eerste overleg weer mee aan tafel.”