subsidieregeling-verkeersveiligheid-investeringsimpuls

Aanstaande woensdag 1 juli opent de nieuwe subsidieregeling investeringsimpuls verkeersveiligheid voor het verkeersveiliger maken van wegen en fietspaden. Aanvragen kunnen worden ingediend door gemeenten, provincies, vervoerregio’s en waterschappen. Binnen de regeling ontvangt de aanvrager voor infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen een bijdrage van 50%.

De investeringsimpuls verkeersveiligheid heeft een looptijd tot 2030. Het Rijk heeft 500 miljoen euro gereserveerd. Het geld wordt in meerdere tranches toegekend. De eerste tranche loopt van 2020-2021. Voor deze tranche is 100 miljoen euro beschikbaar

De te nemen maatregelen dienen bij te dragen aan:

  • het duurzaam veiliger inrichten van gemeentelijke, provinciale en waterschapswegen en fietspaden;
  • de aanpak van de belangrijkste risico’s binnen het verkeerssysteem en de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals (oudere) fietsers.

Het ministerie heeft tevens een menukaart samengesteld met daarop infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen die risicogestuurd en bewezen (kosten)effectief zijn. De aanvragen worden behandeld op het zo genoemd “first come, first serve” principe. De verwachting van TRIAS is dat de regeling zeer populair zal zijn onder gemeenten en daarom op korte termijn het subsidieplafond zal bereiken.

Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact met ons opnemen of onderstaande link bezoeken:
www.investeringsimpulsspv.nl