Vandaag is bekend gemaakt dat de gemeente Helmond een MKB-deal ter waarde van € 400.000 heeft toegewezen gekregen voor het project Peel Digitaal. Het geld wordt besteed aan ontwikkeling van digitalisering in de regio, dit is het werk van de toekomst. Bedrijven in de regio worden warm gemaakt voor nieuwe digitale toepassingen zoals bijvoorbeeld robotisering. Daarnaast is het doel om 26.000 leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo met praktijkopdrachten, stages en evenementen op het gebied van techniek te laten ervaren hoe belangrijk technische beroepen zijn, nu en in de toekomst.

Samenwerkingspartners Peel Digitaalmkb-deal-regio-peel-peel-digitaal-trias
Peel Digitaal is een gezamenlijk initiatief van de regiogemeenten in de Peel en het Midden- en Klein Bedrijf (MKB). Partners in deze samenwerking zijn Innovatiehuis de Peel, Stichting High Tech Helmond-De Peel, Smart Industries Fieldlab De Peel, Regiegroep Onderwijs en Arbeidsmarkt Helmond-De Peel, de gemeenten Helmond, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Asten en Someren.

Inhoud van de MKB-deal Peel Digitaal
Het project Peel Digitaal kent twee onderdelen met samenhangende doelen. Enerzijds is het doel om de kansen van digitalisering beter onder de aandacht te brengen en toegankelijker te maken voor regionale MKB-bedrijven en anderzijds om de arbeidsmarkt daar beter op te laten aansluiten. De partners gaan in het project aan de slag om ondernemers te inspireren op het gebied van digitalisering in hun bedrijf. Hiervoor worden inspiratieworkshops, succesverhalen, en opgedane kennis en ervaringen gedeeld.

Daarnaast wordt er een platform Stageregio Helmond-De Peel ontwikkeld, waarin 500 tot 750 MKB-bedrijven uit alle sectoren deelnemen. Deze bedrijven bieden innovatieve praktijkopdrachten, stages en evenementen aan, bedoeld voor alle inwoners en studenten van de Peelregio. Daarmee willen ze inwoners beter verbinden met het MKB bedrijfsleven. Concreet heeft het project als doel om 5.000 medewerkers bij te scholen op het gebied van digitalisering en 26.000 leerlingen te bereiken in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De aandacht voor educatie op het gebied van techniek en digitalisering zorgt voor de nieuwe, digitaal vaardige medewerkers van de toekomst. Dit is belangrijk voor de regio waar techniek en digitalisering, zeker in het MKB groeit en bloeit.

MKB-deals
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) draagt in totaal ruim zeven miljoen euro bij aan regionale MKB-projecten van provincies en gemeenten, de zogeheten MKB-deals. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft dertien MKB-deals  verspreid over het hele land uitgereikt. Bedrijven worden op deze manier beter in staat gesteld om te innoveren, te digitaliseren en internationaal te ondernemen en om hun personele uitdagingen beter aan te kunnen.

TRIAS is trots dat het in samenwerking met de Gemeente Helmond en haar partners heeft kunnen komen tot een succesvolle aanvraag. Wij wensen alle partijen veel succes met de uitvoering!

Rond deze tijd presenteren veel gemeenten hun programmabegroting voor het jaar 2021 aan de gemeenteraad. Het opstellen van deze begrotingen gebeurt in onzekere tijden. De Coronapandemie legt extra druk op de gemeentefinanciën. We hebben te maken met veel economische en sociaal maatschappelijke zorgen. Bovendien is er nog geen zicht hoe de crisis zich verder ontwikkelt.

Er is echter ook goed nieuws. Vanuit de nationale overheid, maar vooral ook vanuit Europa komt veel extra geld beschikbaar voor innovatieve projecten op diverse terreinen. De nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027 gaat volgend jaar van start. Voor de komende zeven jaar is hiervoor naar verwachting bijna € 1.100 miljard gereserveerd. Het Meerjarig Financieel Kader van de Europese Unie moet nog officieel worden vastgesteld.

Daarnaast komt nog eens € 750 miljard beschikbaar onder de noemer Next Generation EU. Dit herstelfonds bestaat uit € 390 miljard subsidies en € 360 miljard euro aan leningen. Het geld moet de komende twee a drie jaren uitgegeven worden om de economie te laten herstellen van de Coronacrisis. Voor Nederland is het budget ongeveer € 10 miljard.

 

“Begin nu je ambities en ideeën te concretiseren
en start met het maken van projectplannen

 

Op dit moment wordt er op verschillende niveaus gewerkt om de subsidieregelingen en voorwaarden nader te concretiseren. Maar duidelijk is wel dat de gelden vanuit Next Generation EU voor een belangrijk deel gekoppeld worden aan de thema’s ‘groen’ en ‘digitaal’. Daarnaast wil het Europees Parlement ook geld reserveren voor jongeren en het omscholen en begeleiden van werkenden en werkzoekenden naar nieuwe banen die ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld de energietransitie en veranderde productiemethoden in de industrie.parliament-europese-subsidies

Een deel van het crisis- en herstelpakket wordt via de bestaande structuurfondsprogramma’s ingezet om de coronacrisis te bestrijden. Dit houdt in dat de EFRO- en ESF-programma’s van de huidige programmaperiode (2014-2020) met twee jaar worden verlengd. Opmerkelijk is dat het zelfde bedrag dat eerst voor zeven jaar beschikbaar was nu in drie jaar besteed moet worden.

Afgelopen week organiseerde de VNG een webinar over de nieuwe Europese regelingen die beschikbaar komen. De belangrijkste boodschap van onder andere staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer was; “Beste gemeenten; Wacht niet af. Ga aan de slag en maak samen met het bedrijfsleven, onderwijs en andere gemeenten plannen. Er komt heel veel Europees geld beschikbaar. Bereid je daar nu vast op voor. Maak een lijst met concrete plannen die je de komende jaren wil gaan realiseren op het gebied van de energietransitie, digitalisering en arbeidsmarkt.”

TRIAS helpt gemeenten graag om hun ambities en ideeën om te bouwen tot concrete, aansprekende en financierbare projecten. Want een crisis biedt ook altijd kansen. Het is zaak dat we er samen beter uitkomen. Daarvoor moeten we nu wel aan de slag. De subsidieloketten gaan naar verwachting begin 2021 al open. “Never waste a good crisis!”, zei Winston Churchill al eens.