europese-unie-duim-subsidies-voorsorteren

Rond deze tijd presenteren veel gemeenten hun programmabegroting voor het jaar 2021 aan de gemeenteraad. Het opstellen van deze begrotingen gebeurt in onzekere tijden. De Coronapandemie legt extra druk op de gemeentefinanciën. We hebben te maken met veel economische en sociaal maatschappelijke zorgen. Bovendien is er nog geen zicht hoe de crisis zich verder ontwikkelt.

Er is echter ook goed nieuws. Vanuit de nationale overheid, maar vooral ook vanuit Europa komt veel extra geld beschikbaar voor innovatieve projecten op diverse terreinen. De nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027 gaat volgend jaar van start. Voor de komende zeven jaar is hiervoor naar verwachting bijna € 1.100 miljard gereserveerd. Het Meerjarig Financieel Kader van de Europese Unie moet nog officieel worden vastgesteld.

Daarnaast komt nog eens € 750 miljard beschikbaar onder de noemer Next Generation EU. Dit herstelfonds bestaat uit € 390 miljard subsidies en € 360 miljard euro aan leningen. Het geld moet de komende twee a drie jaren uitgegeven worden om de economie te laten herstellen van de Coronacrisis. Voor Nederland is het budget ongeveer € 10 miljard.

 

“Begin nu je ambities en ideeën te concretiseren
en start met het maken van projectplannen

 

Op dit moment wordt er op verschillende niveaus gewerkt om de subsidieregelingen en voorwaarden nader te concretiseren. Maar duidelijk is wel dat de gelden vanuit Next Generation EU voor een belangrijk deel gekoppeld worden aan de thema’s ‘groen’ en ‘digitaal’. Daarnaast wil het Europees Parlement ook geld reserveren voor jongeren en het omscholen en begeleiden van werkenden en werkzoekenden naar nieuwe banen die ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld de energietransitie en veranderde productiemethoden in de industrie.parliament-europese-subsidies

Een deel van het crisis- en herstelpakket wordt via de bestaande structuurfondsprogramma’s ingezet om de coronacrisis te bestrijden. Dit houdt in dat de EFRO- en ESF-programma’s van de huidige programmaperiode (2014-2020) met twee jaar worden verlengd. Opmerkelijk is dat het zelfde bedrag dat eerst voor zeven jaar beschikbaar was nu in drie jaar besteed moet worden.

Afgelopen week organiseerde de VNG een webinar over de nieuwe Europese regelingen die beschikbaar komen. De belangrijkste boodschap van onder andere staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer was; “Beste gemeenten; Wacht niet af. Ga aan de slag en maak samen met het bedrijfsleven, onderwijs en andere gemeenten plannen. Er komt heel veel Europees geld beschikbaar. Bereid je daar nu vast op voor. Maak een lijst met concrete plannen die je de komende jaren wil gaan realiseren op het gebied van de energietransitie, digitalisering en arbeidsmarkt.”

TRIAS helpt gemeenten graag om hun ambities en ideeën om te bouwen tot concrete, aansprekende en financierbare projecten. Want een crisis biedt ook altijd kansen. Het is zaak dat we er samen beter uitkomen. Daarvoor moeten we nu wel aan de slag. De subsidieloketten gaan naar verwachting begin 2021 al open. “Never waste a good crisis!”, zei Winston Churchill al eens.