Vandaag is bekend gemaakt dat de gemeente Helmond een MKB-deal ter waarde van € 400.000 heeft toegewezen gekregen voor het project Peel Digitaal. Het geld wordt besteed aan ontwikkeling van digitalisering in de regio, dit is het werk van de toekomst. Bedrijven in de regio worden warm gemaakt voor nieuwe digitale toepassingen zoals bijvoorbeeld robotisering. Daarnaast is het doel om 26.000 leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo met praktijkopdrachten, stages en evenementen op het gebied van techniek te laten ervaren hoe belangrijk technische beroepen zijn, nu en in de toekomst.

Samenwerkingspartners Peel Digitaalmkb-deal-regio-peel-peel-digitaal-trias
Peel Digitaal is een gezamenlijk initiatief van de regiogemeenten in de Peel en het Midden- en Klein Bedrijf (MKB). Partners in deze samenwerking zijn Innovatiehuis de Peel, Stichting High Tech Helmond-De Peel, Smart Industries Fieldlab De Peel, Regiegroep Onderwijs en Arbeidsmarkt Helmond-De Peel, de gemeenten Helmond, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Asten en Someren.

Inhoud van de MKB-deal Peel Digitaal
Het project Peel Digitaal kent twee onderdelen met samenhangende doelen. Enerzijds is het doel om de kansen van digitalisering beter onder de aandacht te brengen en toegankelijker te maken voor regionale MKB-bedrijven en anderzijds om de arbeidsmarkt daar beter op te laten aansluiten. De partners gaan in het project aan de slag om ondernemers te inspireren op het gebied van digitalisering in hun bedrijf. Hiervoor worden inspiratieworkshops, succesverhalen, en opgedane kennis en ervaringen gedeeld.

Daarnaast wordt er een platform Stageregio Helmond-De Peel ontwikkeld, waarin 500 tot 750 MKB-bedrijven uit alle sectoren deelnemen. Deze bedrijven bieden innovatieve praktijkopdrachten, stages en evenementen aan, bedoeld voor alle inwoners en studenten van de Peelregio. Daarmee willen ze inwoners beter verbinden met het MKB bedrijfsleven. Concreet heeft het project als doel om 5.000 medewerkers bij te scholen op het gebied van digitalisering en 26.000 leerlingen te bereiken in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De aandacht voor educatie op het gebied van techniek en digitalisering zorgt voor de nieuwe, digitaal vaardige medewerkers van de toekomst. Dit is belangrijk voor de regio waar techniek en digitalisering, zeker in het MKB groeit en bloeit.

MKB-deals
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) draagt in totaal ruim zeven miljoen euro bij aan regionale MKB-projecten van provincies en gemeenten, de zogeheten MKB-deals. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft dertien MKB-deals  verspreid over het hele land uitgereikt. Bedrijven worden op deze manier beter in staat gesteld om te innoveren, te digitaliseren en internationaal te ondernemen en om hun personele uitdagingen beter aan te kunnen.

TRIAS is trots dat het in samenwerking met de Gemeente Helmond en haar partners heeft kunnen komen tot een succesvolle aanvraag. Wij wensen alle partijen veel succes met de uitvoering!