Het is de laatste werkweek van 2020. Een mooi moment om even terug te kijken op afgelopen jaar. 2020 was een succesvol jaar voor subsidieadviesbureau TRIAS.

2020 is een bijzonder en bewogen jaar geweest. Een jaar waarbij we te maken hadden met de uitdagingen die de coronacrisis ons bood. Desondanks hebben we mooie resultaten voor onze klanten mogen behalen. Helaas hebben we elkaar minder gezien dan dat we gewend zijn, maar de digitale hulpmiddelen bleken een positieve oplossing! Graag nemen we jullie mee in een aantal belangrijke momenten voor ons in het afgelopen jaar:

EIC Accelerator
Een van de meest prestigieuze subsidieregelingen is de EIC Accelerator. Binnen deze Europese regeling komen enkel de meest baanbrekende en grensverleggende ideeën in aanmerking voor subsidie. Projecten kunnen naast maximaal € 2,5 miljoen subsidie ook equity aanvragen. Dit maakt de EIC Accelerator zo populair dat de slaagkans op ongeveer 3% wordt geschat. In totaal werden er voor de Green Deal ronde in mei 2020 maar liefst 2.081 aanvragen ingediend. TRIAS is trots om te mogen vermelden dat een van de vijftig gelukkigen die de subsidie hebben gekregen door ons begeleid is bij het gehele aanvraagproces! Binnenkort meer hierover.

Gemeentelijke ondersteuning
Waar we oprecht trots op zijn is de ondersteuning die we op afstand vanwege corona noodgedwongen hebben moeten invullen bij onze samenwerkende gemeenten. De gemeentehuizen gingen letterlijk op slot. We zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben aangetoond een wendbare organisatie te zijn. We hebben uiteenlopende resultaten geboekt en dat zien we ook terug in de afzonderlijke positieve evaluaties. Wij willen een ieder die daaraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken en we gaan samen een mooie toekomst met zinvolle projecten tegemoet.

Filmpjes
Wellicht heeft u ze al voorbij zien komen op onze website, LinkedIn of YouTube. In het voorjaar zijn wij aan de slag gegaan met het opnemen van een aantal informatieve filmpjes rondom de WBSO, EIA, MIA, SLIM, Praktijkleren en Tel mee met Taal. In de filmpjes krijgt u een duidelijke uitleg over de subsidieregeling met de daarbij behorende voorwaarden en subsidiehoogte. Nog niet gezien? Kijk dan snel op onze YouTubepagina.

In 2021 zullen wij hier een vervolg aangeven door een aantal van jullie aan het woord te laten!

Nieuwe Europese programma
Vanaf 2021 zal de nieuwe Europese programmaperiode in gaan. De Europese Unie werkt met een meerjarig financieel kader (MFF) van zeven jaar. Het nieuwe kader zal lopen tot 2027. Pas recentelijk heeft de Europese commissie overeenstemming bereikt. Door de brexit onderhandelingen en door de coronacrisis was dit later dan verwacht. Nu de verdeling van het geld akkoord is, zal er aan de slag gegaan worden met de concrete invulling van financiële middelen en programma’s. Om de economie uit de crisis te helpen en geen tijd verloren te laten gaan wordt er extra geld geïnvesteerd in het REACT-EU programma. Dit programma is bedoeld voor een slim en groen herstel na de Coronacrisis. Begin 2021 zullen hier de eerste openstellingen van volgen voor concrete projecten op basis van first come, first serve.

Meer nieuws begin 2021
Momenteel zijn wij druk bezig met voorbereidingen voor een nieuwe samenwerking die wij zullen starten in 2021. In de eerste week van januari zullen wij dit naar buiten brengen!

Vanaf vandaag zijn wij gesloten. In het nieuwe jaar staan wij op maandag 4 januari weer voor u klaar. Voor nu een gezond en succesvol 2021 gewenst!

kerst-kaart-trias-terugblik-2020