Woonvorm Caberg in de Maastrichts wijk Caberg is een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Het oude gebouw voldeed niet meer, dus besloot eigenaar Stichting Radar tot een herontwikkeling. Voor de nieuwbouw werd samen met TRIAS naar de subsidiemogelijkheden gezocht en een aanvraag opgesteld. “Een weerbarstig traject.”woonvorm-caberg-2020-passend-wonen

Stichting Radar is een zorgaanbieder die zowel intramurale als extramurale zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Dat gebeurt in de regio’s Maastricht-Heuvelland en Parkstad. Manager huisvesting en vastgoed Seph Braun vertelt dat toen werd geconstateerd dat het onderkomen van Woonvorm Caberg niet meer aan de eisen van deze tijd voldeed, werd besloten tot sloop en nieuwbouw. “We hebben TRIAS al in een vroeg stadium ingeschakeld om de subsidiemogelijkheden te onderzoeken en ons te begeleiden bij het aanvraagtraject.”

Nieuwbouw
Besloten werd tot een nieuwbouw bestaande uit drie woningen met per woning acht cliënteneenheden en een centrale ruimte. De bewoners werden tijdens de bouwwerkzaamheden tijdelijk op een andere locatie ondergebracht. Braun vertelt dat hij en zijn collega locatiemanager Paul Gense eind 2018 contact legden met TRIAS. “Onze kennis van subsidiemogelijkheden en dergelijke is heel beperkt, voor de mensen van TRIAS is het dagelijkse kost; zij hebben op dat vlak een enorme kennis en ervaring, zo merkten we al snel.”

“zij hebben op dat vlak een enorme kennis en ervaring,
zo merkten we al snel”

Welbevinden
Braun legt uit dat naast een nieuw gebouw ook werd gekeken naar hoe met de vernieuwde locatie in te spelen op het streven naar een inclusieve samenleving, naar hoe een wisselwerking tussen buurt en bewoners te realiseren. Daarnaast werd op Woonvorm Caberg de methode ‘Positieve Gezondheid’ geïntroduceerd. “Daarbij meten we aan de hand van diverse criteria het welbevinden van de cliënten.”

Intensief
Na overleg met TRIAS bleek de Passend-Wonen-subsidie de meest geschikte, geeft Braun aan. “Het was echter geen aanvraag die je in één namiddag hebt geregeld; het werd dan ook een weerbarstig traject. Eerst is er het haalbaarheidsonderzoek; verder moeten er vergunningen worden aangevraagd, moet het financiële plaatje worden ingevuld, een projectplan worden uitgewerkt. Veel informatie dus. Daarnaast waren er de gesprekken met de provincie Limburg die de subsidie verstrekt. Daarbij was de begeleiding van TRIAS intensief en van essentieel belang. Zij weten aan welke voorwaarden allemaal moet worden voldaan.”

“dankzij snel ingrijpen van TRIAS kwam de informatie
toch nog tijdig op de juiste plek

Brief
“De informatie-uitwisseling en contacten met de provincie”, zegt Braun, “verliep veelal via mail. Dat zorgde op een gegeven moment voor een wat hachelijke situatie. De uitzondering daarop was de informatie die we naar Gedeputeerde Staten moesten sturen, dat moest per brief. Dat was echter niet, of niet goed teruggekoppeld, waardoor het bijna mis ging.” Hij lacht. “Bijna ja, want dankzij snel ingrijpen van TRIAS kwam de informatie toch nog tijdig op de juiste plek.” Uiteindelijk werd de subsidie dan ook verstrekt, volgens Braun een bedrag waar ze veel mee hebben kunnen doen. “Er staat nu sinds eind 2019 een up-to-date gebouw waar de bewoners zich thuis voelen en waar nu onder meer volop aandacht is voor buurtparticipatie.”

Hij geeft aan zeer te spreken te zijn over de samenwerking met TRIAS. “Maar dat is geen verrassing”, glimlacht Stikkelbroeck. “Ik ken ze vanuit mijn netwerk en door eerdere ervaringen. Ze zijn bijzonder accuraat, reageren snel en adequaat op vragen en verzoeken. Ze hebben een echte meerwaarde, zowel bij de projecten waar ze aanvragen voor ons verzorgen als wanneer ze met hun expertise meekijken.”

logo-radar-trias-passend-wonen

Als gevolg van de Covid-epidemie heeft de Europese Commissie besloten een herstelprogramma te presenteren, genaamd: “EU Next Generation”. Eén van de onderdelen hiervan is het REACT-EU-programma. Met het REACT-EU-programma komt er geld beschikbaar voor projecten die een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie mogelijk maken.

Om snel tot uitvoering te kunnen komen wordt het geld via de huidige EFRO-programma’s uitgegeven, ook wel bekend als bijvoorbeeld OP-Zuid, OP-oost en Kansen voor West. Dit kan ook gezien worden als een overgang tussen de afgelopen Europese programma periode (2014-2020) naar de nieuwe periode (2021-2027).

Projecten die in aanmerkingen willen komen van de REACT-EU gelden dienen haast te maken. Kansen voor West heeft namelijk aangekondigd dat de call open gaat op 15 februari. Verwacht wordt dat deze direct overtekend zal worden. Stimulus verwacht de call voor Zuid-Nederland te openen in maart terwijl OP-Oost dit op 1 april zal doen. Zowel in het Oosten als Zuiden kan er gebruik gemaakt worden van een oriëntatieformulier. Hiermee wordt vooraf bekeken of uw project past binnen de voorgestelde kaders. Als deadline voor de uitvoering van deze projecten geldt: 31 december 2023.

Ons land kent maar liefst 3.500 bedrijventerreinen die gezamenlijk een oppervlakte van 841 vierkante kilometer vullen. Hiervan wordt 250 vierkante kilometer (30%) ingevuld door ‘lompe’ blokkendozen en hallen die jaarlijks goed zijn voor 3,5 procent van de binnenlandse CO2 -emissie. Je zou dus zeggen dat de verduurzaming van bedrijfshallen een belangrijk onderdeel is binnen de energietransitie, maar niets is minder waar. Bij de energietransitie in de gebouwde omgeving krijgen ze maar weinig aandacht. En dat is zonde, want met name in bedrijfshallen is het relatief eenvoudig om winst te behalen.

Laat de bedrijfshal weer schitteren
Er is er een flinke evolutie geweest in duurzame technologieën waardoor er in de afgelopen jaren veel nieuwe energiemaatregelen zijn bijgekomen die toepasbaar zijn voor bedrijfshallen. Dit biedt kansen, maar om deze kansen op te sporen is het van belang om goed na te denken over de kenmerken en functies van de bedrijfshal. Elke bedrijfshal is weer anders en één vast pakket aan maatregelen past niet zomaar overal. Om MKB-ondernemers op weg te helpen is een drie-stappen model te volgen dat inzet op o.a.: het beperken van de energievraag, het opwekken van hernieuwbare energie en efficiënt gebruiken van energie. Iedere stap biedt een overzicht van maatregelen die toepasbaar zijn voor een bedrijfshal.

energievraag-de-bedrijfshal

Bron: Bedrijfshallen: Nieuwe kansen voor Verduurzaming, TKI Urban Energy, 9 november 2020.

Naast toepassen van nieuwe energiemaatregelen kan het optimaliseren of vervangen van bestaande installaties veel gas en elektriciteit besparen. Het gasverbruik kan zo met een derde worden teruggebracht en het elektriciteitsverbruik zelfs met 60 procent.

Duurzaam hoeft niet duur te zijn!
Steeds meer bedrijven weten dat duurzaamheid een belangrijk onderdeel is van de totale bedrijfsvoering. Het moet verweven zijn met alles wat ze doen en wat ze leveren. Het wordt zelfs verwacht door afnemers en het grote publiek. Bedrijven met een hoge duurzaamheidsscore genieten een betere reputatie. Grote ketens zoals Ikea en Lidl investeren volop in verduurzaming van bedrijfshallen. Zij laten hiermee zien dat ‘duurzaam’ en ‘duur’ niet meer gelijk opgaat.

Bij MKB-ondernemers ligt verduurzaming vaak genuanceerder. Hoewel er MKB-ondernemers zijn die in hun markt voorop lopen en duurzaamheid aangrijpen als onderscheidende waarde, zijn er ook ondernemers die zich concentreren op hun primaire bedrijfsvoering en de financiële situatie op de kortere termijn. Zij kunnen mogelijk niet zo gemakkelijk geld vrijmaken voor randzaken. Dat hoeft echter geen beperkende factor te zijn.

De overheid ondersteunt ondernemers bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Hier zijn verschillende financiële en fiscale regelingen voor. Bekijk bijvoorbeeld de mogelijkheden van de volgende subsidies:

  • Energie Investerings Aftrek (EIA): voor fiscaal voordeel en het investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): voor een tegemoetkoming in de aanschaf van energiebesparende apparaten. Deze subsidie is zowel voor particulieren als zakelijke gebruikers.

Wilt u de volledige potentie op het gebied van energiebesparing en energieopwekking benutten? Neem dan contact met Roy Golsteijn via 077-3560100 of info@trias-subsidie.nl

Met ingang van dit jaar is subsidieadviesbureau TRIAS de nieuwe sponsor van LifetecZONe.

LifetecZONe is het Zuid-Nederlandse netwerk voor en door Lifetec ondernemers. De overeenkomst werd vandaag officieel ondertekend door Annemarie Schrauwen, programma manager van LifetecZONe en TRIAS directeur Ron Coenen, zie onderstaande foto.

lifeteczone-sponsor-trias

“Wij zijn zeer blij met TRIAS als sponsor. Via TRIAS komt het subsidielandschap voor leden van LifetecZONe binnen handbereik op een persoonlijke en dedicated wijze. Leden kunnen gebruik maken van een eerste gratis adviesgesprek dat specifiek ingaat op de fase waarin het bedrijf is, en waar ze op dat moment behoefte aan hebben”, aldus Ria Hein, voorzitter van LifetecZONe.

Directeur Ron Coenen vertelt: “het LifetecZONe netwerk biedt voor ons een mooi kans om nog meer in aanraking te komen met innovatieve Life Sciences en medische technologie bedrijven. Door onze vestiging op de Brightlands Health Campus in Maastricht hebben wij reeds ruime ervaring met het adviseren van deze bedrijven. Bedrijven als Corporis Medical, Scannexus, Neuroplast en I-medtechnology maken al enige tijd succesvol gebruik van de diensten van TRIAS“.

Gratis eerste adviesgesprek
Subsidies zijn een effectieve manier om innovatie, ontwikkeling en groei te financieren, maar hoe vind je de weg in subsidieland? Welke subsidies en fiscale regelingen passen bij jouw behoefte en hoe zorg je ervoor dat je aanvragen slagen? Daarom stelt TRIAS een vrijblijvende subsidiecheck beschikbaar aan alle leden van LifetecZONe.

Met deze vrijblijvende subsidiecheck krijg je inzicht in de subsidiekansen op zowel provinciaal, nationaal als Europees niveau. We bespreken de voor- en nadelen en adviseren welke mogelijkheden het meest kansrijk zijn in jullie situatie, passend bij de bedrijfssituatie.

Over TRIAS
TRIAS is een full service subsidieadviesbureau, gevestigd op de Noorderpoort in Venlo en Brightlands Health Campus in Maastricht. Al sinds 1999 zijn ze werkzaam op het gebied van het ontwikkelen en uitvoeren van gesubsidieerde projecten. Ze zijn op de hoogte van actuele subsidieregelingen, de veranderende regels en welke eisen subsidieverstrekkers aan jou als aanvrager stellen. TRIAS onderscheidt zich in de markt door haar persoonlijke en projectmatige aanpak met als doel het maximale resultaat voor de klant te bereiken. Om de klant optimaal te kunnen ondersteunen bieden we een totaalpakket aan: van zoeken naar financieringsmogelijkheden, schrijven van de aanvraag, tot aan de eindverantwoording.

Over LifetecZONe
Netwerkorganisatie LifetecZONe stimuleert nieuwe samenwerkingen door het samenbrengen van met name MKB bedrijven in medische technologie en life sciences in Zuid Nederland sinds 2008.