diamant-energietransitie-de-bedrijfshal

Ons land kent maar liefst 3.500 bedrijventerreinen die gezamenlijk een oppervlakte van 841 vierkante kilometer vullen. Hiervan wordt 250 vierkante kilometer (30%) ingevuld door ‘lompe’ blokkendozen en hallen die jaarlijks goed zijn voor 3,5 procent van de binnenlandse CO2 -emissie. Je zou dus zeggen dat de verduurzaming van bedrijfshallen een belangrijk onderdeel is binnen de energietransitie, maar niets is minder waar. Bij de energietransitie in de gebouwde omgeving krijgen ze maar weinig aandacht. En dat is zonde, want met name in bedrijfshallen is het relatief eenvoudig om winst te behalen.

Laat de bedrijfshal weer schitteren
Er is er een flinke evolutie geweest in duurzame technologieën waardoor er in de afgelopen jaren veel nieuwe energiemaatregelen zijn bijgekomen die toepasbaar zijn voor bedrijfshallen. Dit biedt kansen, maar om deze kansen op te sporen is het van belang om goed na te denken over de kenmerken en functies van de bedrijfshal. Elke bedrijfshal is weer anders en één vast pakket aan maatregelen past niet zomaar overal. Om MKB-ondernemers op weg te helpen is een drie-stappen model te volgen dat inzet op o.a.: het beperken van de energievraag, het opwekken van hernieuwbare energie en efficiënt gebruiken van energie. Iedere stap biedt een overzicht van maatregelen die toepasbaar zijn voor een bedrijfshal.

energievraag-de-bedrijfshal

Bron: Bedrijfshallen: Nieuwe kansen voor Verduurzaming, TKI Urban Energy, 9 november 2020.

Naast toepassen van nieuwe energiemaatregelen kan het optimaliseren of vervangen van bestaande installaties veel gas en elektriciteit besparen. Het gasverbruik kan zo met een derde worden teruggebracht en het elektriciteitsverbruik zelfs met 60 procent.

Duurzaam hoeft niet duur te zijn!
Steeds meer bedrijven weten dat duurzaamheid een belangrijk onderdeel is van de totale bedrijfsvoering. Het moet verweven zijn met alles wat ze doen en wat ze leveren. Het wordt zelfs verwacht door afnemers en het grote publiek. Bedrijven met een hoge duurzaamheidsscore genieten een betere reputatie. Grote ketens zoals Ikea en Lidl investeren volop in verduurzaming van bedrijfshallen. Zij laten hiermee zien dat ‘duurzaam’ en ‘duur’ niet meer gelijk opgaat.

Bij MKB-ondernemers ligt verduurzaming vaak genuanceerder. Hoewel er MKB-ondernemers zijn die in hun markt voorop lopen en duurzaamheid aangrijpen als onderscheidende waarde, zijn er ook ondernemers die zich concentreren op hun primaire bedrijfsvoering en de financiële situatie op de kortere termijn. Zij kunnen mogelijk niet zo gemakkelijk geld vrijmaken voor randzaken. Dat hoeft echter geen beperkende factor te zijn.

De overheid ondersteunt ondernemers bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Hier zijn verschillende financiële en fiscale regelingen voor. Bekijk bijvoorbeeld de mogelijkheden van de volgende subsidies:

  • Energie Investerings Aftrek (EIA): voor fiscaal voordeel en het investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): voor een tegemoetkoming in de aanschaf van energiebesparende apparaten. Deze subsidie is zowel voor particulieren als zakelijke gebruikers.

Wilt u de volledige potentie op het gebied van energiebesparing en energieopwekking benutten? Neem dan contact met Roy Golsteijn via 077-3560100 of info@trias-subsidie.nl