sportaccommodatie-vereniging-gemeente-investering

Jaarlijks investeren gemeenten en sportverenigingen veel geld in het onderhouden van sportparken en de aanschaf van materialen. Het aanleggen van nieuwe sportparken en het grote onderhoud aan de accommodaties wordt vaak gedaan gemeenten. Terwijl de sportverenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse onderhoud en het aanschaffen van de sportmaterialen zoals ballen en tenues.

Al met al lopen alle werkzaamheden en investeringen flink op. Om die reden heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport twee subsidieregelingen in het leven geroepen, namelijk de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) en Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA).

SPUK
Binnen de SPUK kunnen gemeenten een uitkering aanvragen ter compensatie van de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport. Kosten voor zowel hardware, zoals de bouw en het onderhoud van accommodaties als exploitatie van sportaccommodaties, zoals het beheer. Komen in aanmerking. De hoogte van de uitkering is maximaal 17,5% van de bestedingen, inclusief btw. Jaarlijks moeten de gemeenten uiterlijk 28 februari hun uitkering aangevraagd hebben.

BOSA
Met de BOSA kunnen juist de amateursportorganisaties zelf subsidie aanvragen. Ook dit voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties. Echter mogen de kosten voor aanschaf van sportmaterialen ook meegenomen worden. Het subsidiepercentage is net iets hoger dan de SPUK, namelijk 20%. Wanneer men investeert in activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid of veiligheid kan zelfs 10% aanvullende subsidie gekregen worden. Totaal dus 30% van de investering. De BOSA kan het hele jaar door aangevraagd worden.

Advies voor gemeentes
Voor gemeentes is het raadzaam aan het begin van het kalenderjaar goed te kijken naar alle investeringen die men van plan is te doen goed te bekijken. Is men namelijk van plan om de lichtinstallatie van het voetbalveld te vervangen voor Ledverlichting? Dan is het raadzaam om deze investering te laten doen door de sportvereniging! Via de BOSA kunnen sportverenigingen namelijk 30% subsidie krijgen, terwijl wanneer de gemeente deze investering doet er slechts 17,5% verkregen kan worden. Een verschil van maar liefst netto 12,5%! Voor middelgrote gemeenten kan het voordeel door het maken van slimme keuzes oplopen tot in de tonnen. Het is echter wel van belang om als gemeente hierin het voortouw te nemen en goede afspraken te maken met de sportverenigingen over de betaling van de investering en het onderhoud en aansprakelijkheid na aanschaf.

Daarnaast zijn veel sportverenigingen zich momenteel niet bewust van de mogelijkheden die de BOSA voor hun heeft. Facturen voor de aanschaf van kalk voor op de velden, nieuwe netten in de doelen of ledverlichting in de kantine worden vaak over het hoofdgezien. Aan gemeenten vaak de taak om het bestuur van de sportverenigingen hier op te wijzen. Dit kan er toe bijdragen dat de sportverenigingen financieel gezonder zullen zijn!