De zorgorganisaties Moveoo en WonenPlus besloten enkele jaren geleden om een basisschool in Geleen om te bouwen tot een wooncomplex voor de ouder wordende cliënt populatie. TRIAS werd ingeschakeld om de subsidiemogelijkheden te onderzoeken en het subsidietraject te begeleiden. TRIAS werd ingeschakeld om de subsidiemogelijkheden te onderzoeken en het subsidietraject te begeleiden.diandian-medewerkster-trias-team

Het is begin 2018 als de voorbereidingen voor het project aan de Marisstraat in Geleen – tegenwoordig ligt de ingang aan de Vermeerstraat – met daarin het subsidietraject beginnen. Manager Bedrijfsvoering Eric Heitzer is er vanaf het eerste moment nauw bij betrokken. Hij legt uit dat Moveoo tijdelijke ondersteuning biedt aan mensen die dak- of thuisloos dreigen te raken. “Dat doen we regionaal: in Noord- en Midden-Limburg en in de Westelijke Mijnstreek.”

Passend Wonen
Het project in Sittard behelst het herontwikkelen van een schoolgebouw tot 22 wooneenheden met een gezamenlijke woonkamer en multifunctionele ruimte. Heitzer: “Die multifunctionele ruimte is ook bestemd voor mensen uit de buurt, die willen we nauw bij dit initiatief betrekken.” Hij vertelt dat het contact met TRIAS tot stand kwam dankzij de eveneens bij het project betrokken stichting Wonen Plus. “Tijdens een eerste sessie met TRIAS is bekeken wat de mogelijkheden waren. Ze kwamen met enkele regelingen waarvan de subsidie Passend Wonen van de provincie Limburg het meest geschikt bleek.”

“We zijn, begeleid door TRIAS,
dus heel efficiënt te werk moeten gaan

Sterke onderbouwing
Wel moesten er heel wat stappen worden gezet om die subsidie ook daadwerkelijk binnen te halen, geeft Heitzer aan. Een van de uitdagingen was volgens hem dat de subsidie zowel in budget als tijd beperkt was. “Er was een bepaald bedrag beschikbaar voor dit soort projecten en er was sprake van een deadline. We zijn, begeleid door TRIAS, dus heel efficiënt te werk moeten gaan.” Zo waren er, zegt hij, een projectplan, begroting en verschillende andere stukken als vergunningen, haalbaarheidsonderzoeken en een accountantstoets nodig. “We hebben een aanvraag uitgewerkt en die afgestemd op de subsidie-eisen. Dat vroeg de nodige fine tuning. Je moet zo’n aanvraag namelijk zo sterk mogelijk onderbouwen.”

moveoo-gebouw-trajec-trias-passend-wonen-zijaanzicht

Deadline
Hij geeft aan dat de kennis en ervaring van TRIAS bij de diverse stappen die gezet moesten worden van groot belang waren. “Zij weten welke aspecten belangrijk zijn, bij welke deur ze moeten aankloppen. Dat bleek telkens weer. Vanwege de deadline is het een intensief traject geworden. Zo waren we redelijk laat met het onafhankelijk accountantsonderzoek, maar dankzij snel schakelen en korte communicatielijnen hebben we dat tijdig weten af te ronden.”

“Zij weten welke aspecten belangrijk zijn,
bij welke deur ze moeten aankloppen.
Dat bleek telkens weer

Spannend
Nadat alle stappen waren doorlopen en de diverse noodzakelijke stukken waren uitgewerkt kon de stap naar de provincie Limburg worden gezet voor een presentatie. “Ook daar was TRIAS bij aanwezig. Wij hebben een toelichting op onze plannen gegeven en daarna was het afwachten op de beslissing. Dat was wel even spannend, ondanks de zorgvuldige voorbereidingen. Uiteindelijk is de subsidie toegekend en konden we aan de slag. De werkzaamheden zijn eind vorig jaar afgerond. Terugkijkend kun je wel stellen dat we zeker dankzij TRIAS een lang en intensief traject tot een goed einde hebben gebracht.”

moveoo-logo-trajec-trias-passend-wonen